ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍ ໃນແມ່ນໍ້າຂອງໃກ້ຈະສໍາເລັດແລ້ວ

ກອງປະຊຸມພິເສດຂອງຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ໃນອາທິດຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຮ່າງຍຸດທະສາດໃຫມ່ເພື່ອພັດທະນາອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກລັດຖະບານສະມາຊິກອົງການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນແລ້ວ ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມກົດດັນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈາກການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າ ພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ. ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນໍ້າຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ຊົນລະປະທານ, ຂຸດຄົ້ນຊາຍ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນ….

error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!