ໂຣມາ ປະກາດແຍກທາງກັບ ສະປັລເລັດຕິ ແລ້ວ

ອາແອສ ໂຣມາ ທີມດັງໃນ ເສິກ ກັລໂຊ ເຊເຣຍອາ ອິຕາລີ ອອກມາຢືນຢັນວ່າສະໂມສອນ ໄດ້ແຍກທາງກັບ ລູຊາໂນ ສະປັລ ເລັດຕິ ຜູ້ຈັດການທີມເປັນທີ່ຮຽບ ຮ້ອຍແລ້ວ ຫຼັງ…