ເຕືອນໄພແຫ້ງແລ້ງຍາມຝົນ

ໂດຍ: ມຶກບໍ່ແຫ້ງ   ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດນັບມື້ເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງເມື່ອກຳມາທິ ການແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ແຈ້ງເຕືອນໄພແຫ້ງແລ້ງໃນຍາມຝົນ. ເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ອອກມາແຈ້ງເຕືອນວ່າສປປລາວ, ກຳປູເຈຍແລະຫວຽດນາມຈະພົບພໍ້ກັບໄພແຫ້ງແລ້ງຢ່າງໜັກ ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໂດຍໄດ້ລາຍງານວ່າປະລິມານນໍ້າຝົນຂອງເດືອນພຶດສະພາ ແລະມິຖຸນາ 2020 ແມ່ນມີໜ້ອຍກວ່າເວລາດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຖິງ 70% ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ ເຫັນຂີດອັນຕະລາຍແລ້ວ. ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເວົ້າວ່າຄວາມຮ້າຍ ແຮງຂອງອາກາດອັນ ໜຶ່ງນັ້ນສະແດງອອກຢູ່ບ່ອນວ່າຍາມແລ້ງຈະແກ່ຍາວຂຶ້ນແລະຍາມຝົນຕົກຈະສັ້ນເຂົ້າແຕ່ຕົກປະລິ ມານຫຼາຍແລ້ວເຮັດໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນ ຈົນພວກເຮົາຮັບມືບໍ່ທັນເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນແລ້ວຫຼາຍເທື່ອໃນ ຊຸມປີຜ່ານມາ….

error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!