Microsoft ໄດ້ເພີ່ມລາຍການ CPU ທີ່ຮອງຮັບຕົວລະບົບປະຕິບັດການ Windows 11 ຕື່ມເຊິ່ງ CPU ລຸ້ນ AMD Ryzen 1000 series ແລະ Intel 7 generation ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ສາມາດຮອງຮັບໄດ້

ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ທາງ Microsoft ໄດ້ມີການປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທົດລອງໃຊ້ຕົວ Windows 11 Insider Preview ເຊິ່ງເປັນເວີຊັນສໍາລັບຜູ້ພັດທະນາ ເພື່ອເອົາໄປພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງປະສິດພາບຂອງໂປຣແກຣມໃຫ້ດີຂື້ນ ກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວໃຫ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງກາງໃນຊ່ວງທ້າຍປີນີ້ ເຊິ່ງທາງ Microsoft ກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງສະເປັກຄອມຂັ້ນຕໍ່າເພື່ອນໍາໃຊ້ຕົວລະບົບປະຕິບັນໄວ້ກ່ອນແລ້ວ, ໂດຍເຄື່ອງຄອມດັ່ງກ່າວຕ້ອງສາມາດເປີດໃຊ້ງານ TPM 1.2 (Trusted Platform…

Facebook ໄດ້ເປີດຕົວແອັບພລິເຄຊັນ Horizon Workrooms ເພື່ອຮອງຮັບການປະຊຸມອອນລາຍແບບໃໝ່ໂດຍນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ VR

ໃນຍຸກຂອງການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຫຼາຍໆປະເທດກໍໄດ້ເລີ່ມມີການໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານໃຜເຮືອນລາວ ທີ່ເອີ້ນວ່າ work from home ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ຫົວໜ້າ ບໍ່ສາມາດມາຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື ຫລື ປະຊຸມກັນຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງການໄດ້, ເຮັດໃຫ້ການປະຊຸມອອນລາຍນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຫລາຍໆບໍລິສັດເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ເພື່ອຈັດການປະຊຸມຂຶ້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງ Skype, Google meet ຫຼື ໂປຣແກຣມຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ໃນການສື່ສານທາງໄກ. ເຊິ່ງທາງບໍລິສັດ Social…

ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໜ້າຈໍຄອມປະເພດ TN, IPS ແລະ VA ເພື່ອເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈເວລາທີ່ຈະຊື້ຈໍຄອມໃໝ່

ຄອມພິວເຕີທີ່ປາສະຈາກຈໍສະແດງຜົນມັນກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ມີດວງຕາ, ໜ້າຈໍກໍເລີຍເປັນອຸປະກອນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຄອມພິວເຕີ ເພາະມັນເປັນອຸປະກອນທີ່ສະແດງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດທີ່ຈະສື່ສານກັບຄອມພິວເຕີໄດ້, ໜ້າຈໍແຕ່ລະປະເພດກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເວົ້າຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໜ້າຈໍປະເພດ TN, IPS ແລະ VA ໄວ້ດັ່ງນີ້: TN ໜ້າຈໍປະເພດນີ້ຈະມີຄຸນນະພາບຂອງສີທີ່ສະແດງອອກມາຕໍ່າທີ່ສຸດ ແລະ ມີມຸມມອງໃນການເບິ່ງທີ່ແຄບທີ່ສຸດ ພຽງ 170/160 ອົງສາເທົ່ານີ້ ເວລາໃຊ້ງານແທ້ກໍອາດຈະໜ້ອຍກວ່ານີ້ ໝາຍຄວາມວ່າເວລາທີ່ເຮົາເບິ່ງໜ້າຈໍດັ່ງກ່າວຈາກມຸມອື່ນຈະເຮັດໃຫ້ພາບ…

error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!