ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບເງິນບໍານານຂອງ ກຸ່ມ Allianz Global 2023: ເຈາະເລິກເຂົ້າເຖິງສັນຍາລະຫວ່າງຮຸ່ນຄົນ

ບໍ່ມີການຜ່ອນຜັນ: ຄວາມເຖົ້າແກ່ຂອງສັງຄົມຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ – ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ Covid 19 ກໍຕາມ ສະຖານະການທີ່ບໍ່ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ ໃນສະພາວະທີ່ວຸ່ນວາຍ: ລະບົບເງິນບໍານານ ໃນທົ່ວໂລກຄ້າຍຄືກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ມີກຳນົດການສຳເລັດທີ່ຊັດເຈນ – ມີພຽງແຕ່ບາງປະເທດເທົ່ານັ້ນທີ່ກຽມພ້ອມສໍາລັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານປະຊາກອນ ໃນອະນາຄົດ. ທົບທວນຄືນໃຫມ່: ການປະເມີນຄືນການເຮັດວຽກຂອງສັງຄົມແມ່ນການປັບຕົວທີ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບລະບົບເງິນບໍານານໃນອະນາຄົດ ລະບົບເງິນບໍານານຂອງລາວໄດ້ຄະແນນ4 – ຄວາມພຽງພໍຂອງລະບົບບໍານານ…