ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຊີ້ແຈງຕື່ມ ໄມ້ທີ່ຂຸດຄົ້ນຈາກໂຄງການ ໄລຍະ ປີ 2022-2023 ແລະ ແຜນປີ 2024

ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2023 ນີ້, ທ່ານ ຄຳພັນ ພະສະແຫວງ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງເຊກອງ  ກ່ຽວກັບ ຫາງສຽງເລື່ອງ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ຢູ່ ແຂວງເຊກອງ ວ່າ: ແຂວງເຮົາ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນ…