ຄວັນພິດ ໄພງຽບທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ ແລະ ຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າ-ໄລຍະຍາວທີ່ຕົ້ນເຫດ

ໂດຍ: ທິດກໍ່າ ໄລຍະເກືອບ 2 ອາທິດກວ່າໆມານີ້ ເຫັນພື້ນທີ່ປະເທດລາວເປັນສີແດງຈ່າຍວ່າຍ ຍ້ອນຄວັນໝອກແຫ້ງ ຫລືວ່າ ຄວັນພິດພີເອັມ 2.5 (PM2.5) ປົກຄຸມໜາແໜ້ນໃນທົ່ວປະເທດລາວ ເຊິ່ງເຫັນແລ້ວໜ້າເປັນຫ່ວງ ແລະ ເປັນຕາຢ້ານ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ສິບປີຫລັງຄວັນສານພີເອັມບໍ່ຫລາຍປານນີ້ ເພາະໃນໄລຍະກ່ອນນັ້ນ ການບຸກເບີກພື້ນທີ່ທໍາລາຍປ່າເພື່ອການຜະລິດ ແລະ…