ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ ເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຊີວິດດິຈິຕ້ອນທຳອິດ ເພື່ອປິດຊ່ອງວ່າງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ

  ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພລາຄາບໍ່ເເພງ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງການເກີດອຸບັດເຫດ ເເລະ ການເສຍອົງຄະເເບບສິ້ນເຊີງ ເເລະ ຖາວອນ ທີ່ທຸກຄົນສາມາດຊື້ໄດ້ຢູ່ເທິງເວັບໄຊ້ຂອງບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ ບໍລິສັດ ພຣູເດັັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວິດ ລາວ ຈຳກັດ (“ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ”) ໄດ້ມີການເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນ ພຣູໄລ້ ກາດ…