Lao Phattana News

CONTACT US

  ກ່ຽວກັບ ລາວພັດທະນາ

  ຫນັງສືພິມລາວພັດທະນາເປັນກະບອກສຽງຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງສ.ປ.ປ.ລາວ
  ເຮັດຫນ້າທີ່ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະ ລະບຽບກົດຫມາຍຂອງລັດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາສ້າງສາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງຊາດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ມີຄວາມຈະເລີນສີວິໄລ.

  ຂ່າວລາວພັດທະນາ:
  ຄົນກ້າວຫນ້າຕ້ອງຮູ້ອ່ານຂ່າວລາວພັດທະນາ
  ຢາກກ້າວຫນ້າຕ້ອງອ່ານຂ່າວລາວພັດທະນາ

  ຫ້ອງການ
  ເວລາ ເປີດ-ປິດ
    • ວັນຈັນ – ວັນສຸກ     : ເປີດ 8:00am  ເຖີງ 5pm
    • ວັນເສົາ – ວັນອາທິດ: ປິດ

   

  error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!