Lao Phattana News

CONTACT US
ກ່ຽວກັບ ລາວພັດທະນາ

ຫນັງສືພິມລາວພັດທະນາເປັນກະບອກສຽງຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງສ.ປ.ປ.ລາວ
ເຮັດຫນ້າທີ່ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະ ລະບຽບກົດຫມາຍຂອງລັດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາສ້າງສາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງຊາດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ມີຄວາມຈະເລີນສີວິໄລ.

contact us - new3 - Contact Us

ຂ່າວລາວພັດທະນາ:
ຄົນກ້າວຫນ້າຕ້ອງຮູ້ອ່ານຂ່າວລາວພັດທະນາ
ຢາກກ້າວຫນ້າຕ້ອງອ່ານຂ່າວລາວພັດທະນາ

ຫ້ອງການ
  • Address: ຖະຫນົນ ເສດຖາທິລາດ, ບ້ານຊຽງຢືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
  • Phone: (+856) 21 255-211 
  • Email: [email protected]
ເວລາ ເປີດ-ປິດ
      • ວັນຈັນ – ວັນສຸກ     : ເປີດ 8:00am  ເຖີງ 5pm
      • ວັນເສົາ – ວັນອາທິດ: ປິດ

 

contact us - lattana 1 - Contact Us
error: Content is protected !!