10 ພະຍາດອັນຕະລາຍຕໍ່ລັດຖະກອນ

1 ພະຍາດສໍ້ລາດບັງຫຼວງ: ແມ່ນພະຍາດສວຍໃຊ້ຖານະຕໍາແໜ່ງ, ສິດອໍານາດ, ໜ້າທີ່ຂອງ ຕົນ ເພື່ອຍັກຍອກເອົາຊັບສົມບັດຂອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ, ສໍ້ໂກງຮັບສິນບົນ ແລະ ພຶດຕິກໍາອື່ນໆ ຖືວ່າເປັນກະທໍາຜິດທີ່ຕໍາ່ຕ້ອຍໃນສັງຄົມ. 2 ພະຍາດຟູມເຟືອຍ: ພະຍາດນີ້ມັນຕິດພັນກັບການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານເກີນຄວາມເປັນຈິງ, ການຈັດຊື້ວັດຖຸທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າກວ່າງົບປະມານ, ນໍາໃຊ້ວັດຖຸຂອງລັດຢ່າງຊະຊາຍຂາດການຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ…

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກຳນົດອັດຕາແລກປ່ຽນ

ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕົກລົງເຫັນດີ ດັ່ງນີ້: ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກໍານົດລະບຽບການກ່ຽວກັບການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ລະບົບທະນາຄານສາມາດເຄື່ອນໄຫວບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ, ອັດຕາ ແລກປ່ຽນມີຄວາມສະຫງົບ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາສະເຖຍລະພາບດ້ານເງິນຕາ. ມາດຕາ…

ອະນຸຍາດໃຫ້ມີ ການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິ

ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ເຫັນດີອະນຸຍາດ ແລະ ຢຸດຕິມາດຕະການຕ່າງໆຜ່ານມາໃນ ການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ແລະ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນທຸກຮູບແບບເພື່ອໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນໄປດ້ວຍຄວາມສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ໂລ່ງລ່ຽນ ໂດຍຕິດພັນກັບ ການຂົນສົ່ງໂດຍສານ…

ແຈ້ງການ ອອກໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເພື່ອເດີ່ນທາງອອກໄປຕ່າງປະເທດ

ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍແຈ້ງມາຍັງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຊາວຕ່າງດ້າວ ທີ່ຢູ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຈຸດປະສົງເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕ້ອງການອອກໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊິນ ໂຄວິດ -19 ( Certificate of Vaccinations ) ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ກໍານົດດັ່ງນີ້:

error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!