ວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຍັງມີຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນປະຕິບັດໃນປີ  2021

ວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຍັງມີຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນປະຕິບັດໃນປີ  2021 - IMG 7037 1 - ວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຍັງມີຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນປະຕິບັດໃນປີ  2021
ວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຍັງມີຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນປະຕິບັດໃນປີ  2021 - Untitled design - ວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຍັງມີຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນປະຕິບັດໃນປີ  2021

ກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານ ແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ປະຈໍາປີ 2020 ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ກຸມພານີ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພ້ອມຕາງໜ້າການນຳແຕ່ລະແຂວງໃນທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຍັງມີຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນປະຕິບັດໃນປີ  2021 - IMG 7009 300x200 - ວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຍັງມີຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນປະຕິບັດໃນປີ  2021

ໃນພິທີ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2020 ໄດ້ປະຕິບັດທ່າມກາງສະພາບການທີີ່ບໍໍ່ເອື້ອອໍານວຍເທົ່າທີີ່ຄວນ, ເນືີ່ອງມາຈາກສະພາບຂອງສາກົນມີການ ປ່ຽນແປງໄປຢ່າງສັບສົນ ແລະ ຄາດຄະເນໄດ້ຍາກ, ປະກອບກັບສະພາບພາຍໃນປະເທດທີີ່ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍປະການຄື: ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິິ່ງໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຂອງໂລກທີີ່ກະທົບເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເກືອບທຸກປະເທດໃນໂລກ ລວມທັງ ສປປ ລາວ. ສະເພາະຢູ່ພາຍໃນປະເທດການແກ້ໄຂບັນຫາພື້ນຖານທາງດ້ານເສດຖະກິດຍັງບໍໍ່ທັນສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຮັດໃຫ້ຍັງເປັນສິິ່ງທ້າທາຍອັນສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ກຳນພັດທະນາເສດຖະກິດໃນຕໍໍ່ໜ້າ. ນອກນັ້ນ, ຍັງເກີດອຸທົກກະໄພຢູ່ຫລາຍແຂວງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນແຂວງຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ.

ວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຍັງມີຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນປະຕິບັດໃນປີ  2021 - IMG 6995 300x200 - ວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຍັງມີຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນປະຕິບັດໃນປີ  2021

ວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຍັງມີຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນປະຕິບັດໃນປີ  2021 - Wave100S AD to Website 2020 0 - ວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຍັງມີຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນປະຕິບັດໃນປີ  2021

ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົຳຈະພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຕ່ພວກເຮົຳກໍໍ່ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດຫລາຍດ້ານຍ້ອນການຊື້ນຳ-ນໍາພາຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນທົົ່ວປະເທດ ທີ່ໄດ້ອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພືີ່ອຮັບມືກັບສະພາບການເຫລົ່ານັ້ນ ໂດຍສະເພາະບັນດາມາດຕະການ ເພືີ່ອກະຕຸ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂສະພາບເສດຖະກິດ, ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ. ອັນພົົ້ນເດັ່ນແມ່ນລັດຖະບານໄດ້ມີມາດຕະການຢ່າງທັນການ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພືີ່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍໍ່ກັບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2020 ມີຄວາມຄືບໜ້າດີພໍສົມຄວນ. ເປັນຕົົ້ນແມ່ນການລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ປີ 2020 ຄາດວ່າຈະເພີີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນລະດັບ 3,3%, ໃນນັ້ນຂະແໜງກະສິກໍາຂະຫຍາຍຕົວ 2,3% ຫລຸດແຜນການ 0,4%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ຂະຫຍາຍຕົວ 6,8% ຫລຸດແຜນການ 1,5% ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ ຂະຫຍາຍຕົວພຽງ 1,7% ຫລຸດແຜນການ 5,2% ເຊິ່ງເປັນຂະແໜງທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮຸນແຮງທີີ່ສຸດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ສະເລ່ຍ GDP ຕໍໍ່ຫົວຄົນ ບັນລຸ 2.664 ໂດລາສະຫະລັດ; ລາຍຮັບລວມ ຄາດວ່າໝົດປີສຳມາດປະຕິບັດໄດ້ 22.725,46 ຕື້ ເທົົ່ຳກັບ 100%, ລາຍຈ່າຍລວມ ຄາດວ່າປະຕິບັດໄດ້ 32.580 ຕື້ກີບ ເທົົ່ຳກັບ 98,60% ແລະ ຂາດດຸນງົບປະມານ 9.854,54 ຕື້ກີບ ເທົົ່ຳກັບ 5,6% ຂອງ GDP; ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດ ສະເລ່ຍໝົດປີ ອ່ອນຄ່າ 6,23%, ອັດຕາເງິນເຟີີ້ ສະເລ່ຍໝົດປີ ຢູ່ໃນລະດັບ 5,07% (ເຊິ່ງປີ 2019 ແມ່ນ 3,2%), ຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຮອດເດືອນພະຈິກ ປີ 2020 ກຸ້ມການນຳເຂົ້າໄດ້ 4,61 ເດືອນ ແລະ ປະລິມານເງິນ M2 ຮອດເດືອນພະຈິກ ປີ 2020 ເພີີ່ມຂຶ້ນ 18,3%. ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເຫັນວ່່າບັນລຸໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາ. ນອກນັ້ນ, ຂົງເຂດວັດທະນະທຳອື່ນໆ ແລະ ການຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມກໍມີຄວາມຄືບໜ້າເປັນກ້າວໆ.

ວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຍັງມີຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນປະຕິບັດໃນປີ  2021 - IMG 7037 1 300x200 - ວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຍັງມີຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນປະຕິບັດໃນປີ  2021

ວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຍັງມີຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນປະຕິບັດໃນປີ  2021 - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຍັງມີຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນປະຕິບັດໃນປີ  2021
ວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຍັງມີຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນປະຕິບັດໃນປີ  2021 - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຍັງມີຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນປະຕິບັດໃນປີ  2021
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!