ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເຜີຍແຜ່-ເຊື່ອມຊຶມເອກະສານວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນແມ່ນວຽກງານອັນຮີບດ່ວນ

ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເຜີຍແຜ່-ເຊື່ອມຊຶມເອກະສານວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນແມ່ນວຽກງານອັນຮີບດ່ວນ - edcbb3b2 ab75 498d 97d0 ee15ef3081f0 - ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເຜີຍແຜ່-ເຊື່ອມຊຶມເອກະສານວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນແມ່ນວຽກງານອັນຮີບດ່ວນ
ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເຜີຍແຜ່-ເຊື່ອມຊຶມເອກະສານວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນແມ່ນວຽກງານອັນຮີບດ່ວນ - AGL banner - ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເຜີຍແຜ່-ເຊື່ອມຊຶມເອກະສານວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນແມ່ນວຽກງານອັນຮີບດ່ວນ

ລະດັບຊາດທີ່ລັດຖະບານກໍານົດອອກ, ເພື່ອລະດົມກໍາລັງແຮງສັງລວມຂອງທົ່ວສັງຄົມເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງ ກ່າວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ສະນັ້ນ, ໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່-ເຊື່ອມຊຶມເອກະສານວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນຂຶ້ນໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ວັນພອນ ພົມມະສອນ ຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນ,ຮອງຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າພະແນກ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ວັນພອນ ພົມມະສອນ ຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມ ຈໍາເປັນຮີບດ່ວນຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ,ຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງສາເຫດຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນເປັນຕົ້ນ: ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານພື້ນຖານເສດຖະກິດບໍ່ເຂັ້ມແຂງ, ການຂາດດຸນງົບປະມານ ແລະ ໜີ້ສິນ ສາທາລະນະ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນທັດສະນະຊີ້ນໍາ, ຫຼັກການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງຈຸດປະສົງ ຄາດໝາຍ,ທິດທາງ,ວຽກງານຈຸດສຸມ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂເປັນຕົ້ນສຸມໃສ່ການສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ເພື່ອທົດ ແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກເພື່ອສ້າງຖານລາຍຮັບທີ່ເຂັ້ມແຂງ-ຍືນຍົງ (ຫັນປ່ຽນໄປສູ່ສັງຄົມການ ຜະລິດ), ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໂດຍການທົບທວນນະໂຍບາຍ, ປັບປຸງນິຕິກໍາ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ນິຕິກໍາດ້ານລາຍຮັບງົບປະມານ,ປະຕິຮູບກົນໄກການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບງົບປະມານ, ອັດຊ່ອງຫວ່າງການຮົ່ວໄຫຼ, ປະຕິຮູບກົງຈັກບຸກຄະລາກອນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ສົ່ງເສີມການປະຢັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ, ຍົກ ສູງປະສິດທິຜົນທາງການລົງທຶນ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສ້າງສະເຖຍ ລະພາບດ້ານເງິນຕາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ ນຳອີກດ້ວຍ.

ຕໍ່ກັບສະພາບການຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເກີດຈາກບັນດາສາເຫດຕ່າງໆ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ເດັດຂາດເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາອາດຈະຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບວິກິດການດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນທີ່ຮ້າຍ ແຮງ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແມ່ນວຽກງານບຸລິມະສິດ ແລະ ຖື ເປັນວາລະແຫ່ງຊາດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ ແມ່ນຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຄື: ຮັບປະກັນຄວາມເຂັ້ມງວດ-ເດັດຂາດ, ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຮັບປະກັນ ຫຼັກການດ້ານວິທະຍາສາດ-ວິຊາການ.
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່-ເຊື່ອມຊຶມວາລະແຫ່ງຊາດໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານຂອງຄັງເງິນ ແຫ່ງຊາດໄດ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດຕາມພາລະບົດບາດ ຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າແນໃສ່ແກ້ໄຂສະພາບເສດຖະກິດ-ການເງິນ ນໍາເອົາໄປຈັັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າໃນງວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເພາະການແກ້ໄຂສະພາບການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງທຸກຄົນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນແກ້ໄຂ ໃຫ້ຖືກວິທີ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕົກເຂົ້າສູ່ວິກິດການທີ່ຮ້າຍແຮງ, ໃຫ້ສາມາດ ປະຄັບປະຄອງ ແລະ ກ້າວສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ.

ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເຜີຍແຜ່-ເຊື່ອມຊຶມເອກະສານວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນແມ່ນວຽກງານອັນຮີບດ່ວນ - lattana banner - ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເຜີຍແຜ່-ເຊື່ອມຊຶມເອກະສານວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນແມ່ນວຽກງານອັນຮີບດ່ວນ
ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເຜີຍແຜ່-ເຊື່ອມຊຶມເອກະສານວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນແມ່ນວຽກງານອັນຮີບດ່ວນ - lattana banner 1 - ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເຜີຍແຜ່-ເຊື່ອມຊຶມເອກະສານວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນແມ່ນວຽກງານອັນຮີບດ່ວນ
ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເຜີຍແຜ່-ເຊື່ອມຊຶມເອກະສານວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນແມ່ນວຽກງານອັນຮີບດ່ວນ -    AD conten website - ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເຜີຍແຜ່-ເຊື່ອມຊຶມເອກະສານວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນແມ່ນວຽກງານອັນຮີບດ່ວນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!