ສສຊ ສະເໜີລັດຖະບານເບິ່ງຄືນການຢືມເງິນມາໃຊ້ໜີ້ຈະບໍ່ມີໜີ້ຄຸມເຄືອອີກບໍ?

ສສຊ ສະເໜີລັດຖະບານເບິ່ງຄືນການຢືມເງິນມາໃຊ້ໜີ້ຈະບໍ່ມີໜີ້ຄຸມເຄືອອີກບໍ? - 1104544 - ສສຊ ສະເໜີລັດຖະບານເບິ່ງຄືນການຢືມເງິນມາໃຊ້ໜີ້ຈະບໍ່ມີໜີ້ຄຸມເຄືອອີກບໍ?
ສສຊ ສະເໜີລັດຖະບານເບິ່ງຄືນການຢືມເງິນມາໃຊ້ໜີ້ຈະບໍ່ມີໜີ້ຄຸມເຄືອອີກບໍ? - kitchen vibe - ສສຊ ສະເໜີລັດຖະບານເບິ່ງຄືນການຢືມເງິນມາໃຊ້ໜີ້ຈະບໍ່ມີໜີ້ຄຸມເຄືອອີກບໍ?

ຢູ່ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9 ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເບິ່ງຄືນບາງບັນຫາໃນການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ.

ທ່ານ ລີເປີ ລີບົວປາວ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເບິ່ງຄືນກ່ຽວກັບການໃຊ້ໜີ້ຕົ້ນທຶນຕ່າງປະເທດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດເຂົ້າຢູ່ໃນລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ຊຶ່ງຕາມການລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນ ແມ່ນເງິນທັງໝົດທີ່ຕ້ອງການປະມານ 15 ພັນກວ່າຕື້ກີບ ຫຼື 8% ຂອງ GDP ທີ່ຈະຕ້ອງຊອກແຫຼ່ງເງິນມາຊໍາລະ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ຈະເອົາມານີ້ ກະຊວງການເງິນກໍໄດ້ລາຍງານວ່າ ຈະໄດ້ມາຈາກການກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ບັນຫານີ້ ເປັນການກູ້ຢືມມາໃຊ້ໜີ້ ກໍຖືວ່າຍັງເປັນໜີ້ຢູ່; ສະນັ້ນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນ ທີ່ເປັນບັນຫາຕິດພັນກັບວ່າລະແຫ່ງຊາດນີ້ ກໍຍັງສືບຕໍ່. ດັ້ງນັ້ນ, ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງ ເບິ່ງຄືນວ່າມີວິທີໃດອີກບໍ່ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຈາກການຊໍາລະໜີ້ດ້ວຍການກູ້ຢືມ. ດັ່ງນັ້ນຂໍ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງຈາກທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ເພາະການລົງທຶນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມ່ນມີມູນຄ່າສູງ ຊຶ່ງຕາມການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນຖ້ານໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຈະເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເທົາຊຶ່ງອາດຈະເປັນທາງອອກຫນຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະເທດເຮົາຂະຫຍາຍຕົວ.

ສສຊ ສະເໜີລັດຖະບານເບິ່ງຄືນການຢືມເງິນມາໃຊ້ໜີ້ຈະບໍ່ມີໜີ້ຄຸມເຄືອອີກບໍ? - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ສສຊ ສະເໜີລັດຖະບານເບິ່ງຄືນການຢືມເງິນມາໃຊ້ໜີ້ຈະບໍ່ມີໜີ້ຄຸມເຄືອອີກບໍ?

ຕໍ່ກັບການພົວພັນກັນລະຫວ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ທ່ານສສຊກ່າວວ່າ: ເປົ້າໝາຍສູງສຸດໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແມ່ນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ເພີ່ມລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນັ້ນ, ແຜນເງິນຕາມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ແຕ່ໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມານີ້ ປະລິມານເງິນ M2 ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ເກືອບ 20% ແຕ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ເຫັນໄດ້ວ່າມັນ ຍັງບໍ່ກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດເທົ່າທີ່ຄວນ. ດັ່ງນັ້ນ, ແຜນເງິນຕາ ຕ້ອງແຍກໃຫ້ຈະແຈ້ງຕື່ມອີກວ່າ ການເພີ່ມຂຶ້ນປະລິມານເງິນ M2 ທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນປີ 2022 ແມ່ນປະມານ 20% ໃນນັ້ນແມ່ນຈະນໍາໃຊ້ເງິນຕາໃສ່ໃນຂົງເຂດໃດແດ່ ເພື່ອໃຫ້ ສສຊ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ວ່າເງິນທີ່ນໍາໄປຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ໃນຂະແໜງໃດຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຈະເຫັນໄດ້ບ່ອນໃດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ບ່ອນໃດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ.

ກ່ຽວກັບອັດຕາແລກປ່ຽນ, ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ຍົກຂໍ້ມູນດ້ານສະຖິຕິ ຫຼື ຕົວຊີ້ວັດອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນແຈ້ງຕື່ມອີກວ່າບັນຫາເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ແມ່ນບັນຫາກ່ຽວກັບເງິນຕາແທ້ຈິງຫລືບໍ. ສ່ວນບັນຫາເງິນເຟີ້ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນແຜນ 2022 ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 5-7% ແຕ່ໃນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ໄດ້ກໍານົດ 4% ຊຶ່ງລັດຖະບານຄວນເບິ່ງຄືນໃໝ່ ຫຼື ອາດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າກວ່າການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ບັນຫາເງິນເຟີ້ ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນລາຄາສິນຄ້າໃດໜຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນແທ້ບໍ ແລະ ຄວນມີມາດຕະການແກ້ໄຂແນວໃດ.

ສສຊ ສະເໜີລັດຖະບານເບິ່ງຄືນການຢືມເງິນມາໃຊ້ໜີ້ຈະບໍ່ມີໜີ້ຄຸມເຄືອອີກບໍ? - 3 - ສສຊ ສະເໜີລັດຖະບານເບິ່ງຄືນການຢືມເງິນມາໃຊ້ໜີ້ຈະບໍ່ມີໜີ້ຄຸມເຄືອອີກບໍ?
ສສຊ ສະເໜີລັດຖະບານເບິ່ງຄືນການຢືມເງິນມາໃຊ້ໜີ້ຈະບໍ່ມີໜີ້ຄຸມເຄືອອີກບໍ? - 4 - ສສຊ ສະເໜີລັດຖະບານເບິ່ງຄືນການຢືມເງິນມາໃຊ້ໜີ້ຈະບໍ່ມີໜີ້ຄຸມເຄືອອີກບໍ?
ສສຊ ສະເໜີລັດຖະບານເບິ່ງຄືນການຢືມເງິນມາໃຊ້ໜີ້ຈະບໍ່ມີໜີ້ຄຸມເຄືອອີກບໍ? - 5 - ສສຊ ສະເໜີລັດຖະບານເບິ່ງຄືນການຢືມເງິນມາໃຊ້ໜີ້ຈະບໍ່ມີໜີ້ຄຸມເຄືອອີກບໍ?