ການສາກໂທລະສັບມືຖືປະໄວ້ຕອນກາງຄືນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແບັດເສື່ອມ ແຕ່ກໍມີຂໍ້ຄວນລະວັງ

-                      - ການສາກໂທລະສັບມືຖືປະໄວ້ຕອນກາງຄືນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແບັດເສື່ອມ ແຕ່ກໍມີຂໍ້ຄວນລະວັງ
- Untitled design - ການສາກໂທລະສັບມືຖືປະໄວ້ຕອນກາງຄືນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແບັດເສື່ອມ ແຕ່ກໍມີຂໍ້ຄວນລະວັງ

ເຄີຍມີຂ່າວອອກມາວ່າ: ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ລວມທັງໂທລະສັບມືຖື ເກີດການລຸກໄໝ້ເມື່ອສຽບສາຍສາກແບັດປະໄວ້ຕອນກາງຄືນຕອນເຮົາເຂົ້ານອນ ​ເຊິ່ງເປັນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍາກ ແລະ ເຮົາສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງເຮັດແນວໃດນັ້ນລອງມາເບິ່ງ.

ແລະ ສໍາລັບບາງຄົນທີ່ສົ່ງໄສວ່າ ການສຽບສາຍສາກແບັດປະໄວ້ຕອນກາງຄືນ ບໍ່ໄດ້ຖອດປັກສຽບອອກເມື່ອແບັດເຕັມນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ແບັດເສື່ອມໄວຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ່ ? ໃນເລື່ອງນີ້ ທ່ານ Kyle Wiens ​ເຊິ່ງເປັນປະທານຂອງເວັບໄຊ iFixit ແຫຼ່ງແຊເທັກນິກການແປງເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ໄດ້ອອກມາໃຫ້ຄໍາຢືນຢັນວ່າ: ການເສື່ອມຂອງແບັດເຕີຣີນັ້ນເກີດໄດ້ຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ທັງຮູບແບບຂອງການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ເຄື່ອງຈໍານວນຮອບການສາກ ຫຼື Charge cycle ຂອງແບັດເຕີຣີ ໂດຍແບັດຂອງໂທລະສັບມືຖືສ່ວນຫລາຍ ຈະຮອງຮັບຈໍານວນຮອບການສາກ 400 ຮອບ ກ່ອນທີ່ມັນຈະເສື່ອມສະພາບ ແລະ ເກັບພະລັງງານໄດ້ໜ້ອຍລົງເລື້ອຍໆ ຄືຖ້າເຮົາສາກໂທລະສັບມື້ລະຄັ້ງ ນັ້ນເທົ່າກັບວ່າແບັດຈະມີອາຍຸການໃຊ້ປະມານ 1 ປີ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງວິຕົກກັງວົນໃດໆທັງນັ້ນ ກັບການທີ່ເຮົາຈະສຽບສາກມັນປະໄວ້ໝົດຄືນໃນຂະນະທີ່ເຮົານອນ ຕາບໃດທີ່ເຮົາມີການສຽບສາກມັນຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ການສຽບປັກຄ້າງໄວ້ໃນຂະນະທີ່ມັນສາກເຕັມແລ້ວ ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ແບັດແຕ່ຢ່າງໃດ.

ໂດຍຈໍານວນຮອບການສາກ ຫຼື Charge cycle ໝາຍເຖິງຈໍານວນຄັ້ງການສາກທີ່ແບັດເຕີຣີຮອງຮັບ ກ່ອນທີ່ມັນຈະຄ່ອຍໆເສື່ອມສະພາບລົງ ແລະ ມີເລື່ອງທີ່ຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີນັັບຈໍານວນຮອບການສາກ ຫຼື Charge cycle ຄືບໍລິສັດ Apple Inc. ​ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຜະລິດ iPhone  ໄດ້ອອກມາໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ: ວິທີນັບຈໍານວນຮອບການສາກໃຫ້ປະຕິບັດຕາມນີ້ ສົມມຸດວ່າເຮົາສຽບສາຍສາກແບັດຈົນເຕັມ 100% ແລະ ຖອດປັກສຽບອອກ ຈາກນັ້ນໃຊ້ພະລັງງານໄຟຈົນເຫຼືອ 50% ແລ້ວນໍາກັບໄປສາກຈົນເຕັມ 100% ອີກຄັ້ງແລ້ວຖອດປັກສຽບອອກ ຈາກນັ້ນໃຊ້ພະລັງງານໄຟຈົນເຫຼື່ອ 50% ແລ້ວເອົາກັບໄປສາກໃຫ້ເຕັມ 100% ອີກຄັ້ງ ການກະທໍາແບບນີ້ນັບເປັນພຽງ 1 ຮອບການສາກເທົ່ານັ້ນ (ເພາະເປັນການສາກແບັດຄັ້ງລະ 50% ຈໍານວນ 2 ຄັ້ງ) ບໍ່ໄດ້ເປັນສອງຮອບການສາກແບັດແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ ວິທີນັບຮອບສາກຂອງໂທລະສັບຍີ່ຫໍ່ອື່ນໆ ກໍໃຊ້ວິທີການເຊັ່ນດຽວກັນ. ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນໃຈວ່າເຮົາຈະຕ້ອງໃຊ້ແບັດຈົນໝົດແລ້ວຄ່ອຍເອົາໄປສາກ.

ແລະ ການສຽບສາກແບັດ ຕອນກາງຄືນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ເຮົາເຮັດກັນ ຄົງບໍ່ມີໃຜຕັ້ງໂມງປຸກໃຫ້ຕົນເອງຕື່ນຂຶ້ນມາຖອດປັກໄຟຕອນທີ່ສາກແບັດເຕັມ ໂດຍສະຫຼຸບຄືການເຮັດແບບນີ້ບໍ່ສົ່ງຜົນເສຍໃດໆ ຕໍ່ໂທລະສັບຢ່າງແນ່ນອນ ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແບັດເສື່ອມໄວຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟລຸກໄໝ້.

ແຕ່ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແທ້ໆ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການສຽບສາກແບັດ (ອະແດປເຕີຣ໌, ສາຍສາກ ລວມເຖິງກ້ອນແບັດໃນໂທລະສັບ) ນັ້ນໄດ້ມາດຕະຖານ ຫຼື ບໍ່ ? ແລະ ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າ ຈະບໍ່ມີຫຍັງມາປົກຄຸມ ຫຼື ປິດທັບໂທລະສັບ ໃນຂະນະທີ່ສຽບສາຍສາກແບັດຢູ່ ເພາະວ່າຂັ້ນຕອນການສາກໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງໂທລະສັບມີຄວາມຮ້ອນສູງກວ່າປົກກະຕິ ການທີ່ບາງຄົນສຽບສາກແບັດໂທລະສັບແລ້ວວາງໄວ້ເທິງຕຽງ ອາດຈະເກີດເຫດການທີ່ເຄື່ອງໂທລະສັບ ຖືກປິດທັບດ້ວຍໝອນ, ຜ້າປູບ່ອນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການສາກແບັດບໍ່ໄດ້ຖືກລະບາຍຖ່າຍເທໄປໃສ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນສະສົມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈົນເຖິງຈຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟລຸກໄໝ້. ດັງນັ້ນ ຄວນຫຼີກ​ເວັ້ນການສຽບສາກແບັດໂທລະສັບແລ້ວວາງໄວ້ເທິງຕຽງ (ບ່ອນນອນ) ໂດຍອາດຈະເອົາໜ່ວຍໂທລະສັບໄປວາງເທິງໂຕະຫົວຕຽງ ຫຼື ເອົາວາງໄວ້ບ່ອນອື່ນຈະເໝາະສົມກວ່າ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ການສາກໂທລະສັບມືຖືປະໄວ້ຕອນກາງຄືນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແບັດເສື່ອມ ແຕ່ກໍມີຂໍ້ຄວນລະວັງ

ແລະ ອີກເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ບາງຄົນເຮັດຄື ການສຽບໂທລະສັບດ້ວຍ Powerbank ແລ້ວເກັບ ຫຼື ຢັດໂທລະສັບໄວ້ໃນກະເປົາກໍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງທີ່ແບັດເຕີຣີຈະລຸກໄໝ້ ເພາະສະພາບພາຍໃນກະເປົາຂ້ອນຂ້າງອັບ ການລະບາຍອາກາດບໍ່ດີ ຈະໃຫ້ດີກໍອາດຈະຖືໂທລະສັບໄວ້ໃນມືຂະນະທີ່ສຽບສາກ Powerbank ກໍຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດໄຟລຸກໄໝ້ໄດ້.

 

 

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ການສາກໂທລະສັບມືຖືປະໄວ້ຕອນກາງຄືນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແບັດເສື່ອມ ແຕ່ກໍມີຂໍ້ຄວນລະວັງ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ການສາກໂທລະສັບມືຖືປະໄວ້ຕອນກາງຄືນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແບັດເສື່ອມ ແຕ່ກໍມີຂໍ້ຄວນລະວັງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!