Eta Clock ໂມງແຂນຝາອັດສະລິຍະ ສາມາດຊີ້ບອກໄດ້ວ່າຄົນໃນຄອບຄົວຢູ່ໃສ

- kitchen vibe - Eta Clock ໂມງແຂນຝາອັດສະລິຍະ ສາມາດຊີ້ບອກໄດ້ວ່າຄົນໃນຄອບຄົວຢູ່ໃສ

 

Eta Clock ໂມງແຂນຝາອັດສະລິຍະ ທີ່ໄດ້ແຮງບັນດານໃຈມາຈາກ  Harry Potter ໂດຍໜ້າທີ່ຂອງມັນຈະບໍ່ແມ່ນບອກເວລາ ແຕ່ຈະບອກວ່າແຕ່ລະຄົນໃນຄອບຄົວກໍາລັງຢູ່ໃສໃນໄລຍະນີ້ ໂດຍເຂັມແຕ່ລະເຂັມຈະແທນແຕ່ລະຄົນ ແລະ ມັນຈະຊີ້ໄປທີ່ໄອຄອນ ​ເຊິ່ງບົ່ງບອກວ່າຢູ່ສະຖານທີ່ໃດເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນ, ບ່ອນເຮັັດວຽກ, ສະຖານທີ່ອອກກຳລັງ​ກາຍ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍໃຊ້ຕໍາແໜ່ງພິກັດຂອງໂທລະສັບມືຖື ທີ່ແຕ່ລະຄົນ​ເອົາຕິດຕົວໄວ້.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - Eta Clock ໂມງແຂນຝາອັດສະລິຍະ ສາມາດຊີ້ບອກໄດ້ວ່າຄົນໃນຄອບຄົວຢູ່ໃສ

-     3 - Eta Clock ໂມງແຂນຝາອັດສະລິຍະ ສາມາດຊີ້ບອກໄດ້ວ່າຄົນໃນຄອບຄົວຢູ່ໃສ

            ສໍາລັບສະຖານທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງເຊັ່ນໂຮງຮຽນ ຫຼື ບ່ອນເຮັດວຽກນັ້ນ ຈະອ້າງອີງຈາກສະຖານທີ່ທີ່ຄົນນັ້ນຕັ້ງຄ່າເອົາໄວ້ໃນແອັບພລິເຄຊັນ ເພື່ອໃຫ້ແອັບຈົດຈໍາໄວ້ວ່າສະຖານທີ່ໃດຄືໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່ໃດຄືບ່ອນເຮັດວຽກ. ນອກຈາກນີ້ ຖ້າໃຜກໍາລັງເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວຫຼາຍກວ່າການຍ່າງປົກກະຕິ ເຂັມກໍຈະຊີ້ບອກວ່າກໍາລັງເດີນທາງດ້ວຍຍານພາຫະນະ ຫຼື ຖ້າຢູ່ຕ່າງປະເທດເຂັມກໍຈະຊີ້ບອກວ່າກໍາລັງທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງໄກ.

-     4 - Eta Clock ໂມງແຂນຝາອັດສະລິຍະ ສາມາດຊີ້ບອກໄດ້ວ່າຄົນໃນຄອບຄົວຢູ່ໃສ

            ທັງນີ້ທີມພັດທະນາ Eta Clock ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ: ລະບົບຈະລຶບຂໍ້ມູນພິກັດຂອງຜູ້ໃຊ້ທັນທີ ຫຼັງຈາກສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຫາ Eta Clock ແລ້ວ ຜູ້ໃຊ້ຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າທີມງານຈະລັກເກັບຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ເອົາໄວ້ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ກໍສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າ ຈະແຊ ຫຼື ບໍ່ແຊຈຸດຕອນໃດ ເພື່ອຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

-     6 - Eta Clock ໂມງແຂນຝາອັດສະລິຍະ ສາມາດຊີ້ບອກໄດ້ວ່າຄົນໃນຄອບຄົວຢູ່ໃສ

https://www.youtube.com/watch?v=K0lqLNws35w

- 4 - Eta Clock ໂມງແຂນຝາອັດສະລິຍະ ສາມາດຊີ້ບອກໄດ້ວ່າຄົນໃນຄອບຄົວຢູ່ໃສ
- 5 - Eta Clock ໂມງແຂນຝາອັດສະລິຍະ ສາມາດຊີ້ບອກໄດ້ວ່າຄົນໃນຄອບຄົວຢູ່ໃສ
- 3 - Eta Clock ໂມງແຂນຝາອັດສະລິຍະ ສາມາດຊີ້ບອກໄດ້ວ່າຄົນໃນຄອບຄົວຢູ່ໃສ