ປີ 2023 ຜ່ານມາ ສປປ ລາວມີ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກເກີດໃໝ່ 12 ໃນ 1.000 ຄົນ

ປີ 2023 ຜ່ານມາ ສປປ ລາວມີ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກເກີດໃໝ່ 12 ໃນ 1.000 ຄົນ - 421719096 766852962129203 4899554484259627213 n - ປີ 2023 ຜ່ານມາ ສປປ ລາວມີ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກເກີດໃໝ່ 12 ໃນ 1.000 ຄົນ
ປີ 2023 ຜ່ານມາ ສປປ ລາວມີ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກເກີດໃໝ່ 12 ໃນ 1.000 ຄົນ - kitchen vibe - ປີ 2023 ຜ່ານມາ ສປປ ລາວມີ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກເກີດໃໝ່ 12 ໃນ 1.000 ຄົນ

 

ວັນທີ 25 ມັງກອນຜ່ານມາ  ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອົງການ Unicef ອົງການ UNFPA  ລາຍງານຜົນການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ III ປີ 2023.

ປີ 2023 ຜ່ານມາ ສປປ ລາວມີ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກເກີດໃໝ່ 12 ໃນ 1.000 ຄົນ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ປີ 2023 ຜ່ານມາ ສປປ ລາວມີ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກເກີດໃໝ່ 12 ໃນ 1.000 ຄົນ

ທ່ານ ນາງ ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ Unicef ປະຈໍາລາວ ກ່າວວ່າ: ການດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ 21.000 ກວ່າຄົວເຮືອນ ໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນມີຄວາມສົມບູນແບບທີ່ສຸດ ດັ່ງນີ້:

ອັດຕາການຮູ້ໜັງສື ຂ້ອນຂ້າງສູງໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມ   82,1% ແມ່ນ ແມ່ຍິງ ແລະ 86,1% ແມ່ນຜູ້ ຊາຍ ອາຍຸ 15-24 ປີ, 9,1%ຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ ກັບພໍ່ ຫຼື ແມ່ໂດຍກໍາເນີດ, ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກເກີດໃໝ່ ແມ່ນ 12 ຄົນ ຕໍ່ເດັກເກີດ 1.000 ຄົນ ແລະ ອັດຕາການເສຍຊີວິດ ຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີແມ່ນ 28 ຄົນ ຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນ.

ດ້ານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ 17,4% ຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 20-24 ປີ ໄດ້ເກີດລູກກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ ແລະ 64% ຂອງເດັກເກີດໃໝ່ ໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບໃນສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບ ຫຼື ຢ້ຽມຢາມດູແລຫຼັງການເກີດ ພາຍໃນ 2 ມື້ ອັດຕາຂອງເດັກອາຍຸ 12-23 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊິນຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຕາຕະລາງການສັກຢາກັນພະ ຍາດແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ 47% ເເລະ ອັດຕາຂອງເດັກອາຍຸ 24-35 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊິນຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຕາ ຕະລາງການສັກຢາ ກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ 37% ອັດ ຕາຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ ເປັນພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຈາກສະຖານທີ່ບໍລິການສາ ທາລະນະສຸກ ແມ່ນ 58% ອັດຕາຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ກິນນົມແມ່ເທົ່ານັ້ນເປັນເວລາ 6 ເດືອນ ແມ່ນ 50,6% ອັດຕາເດັກນ້ອຍອາຍຸ 36-59 ເດືອນທີ່ກໍາລັງເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແມ່ນ26,9%, 62,3% ຂອງເດັກ ນ້ອຍອາຍຸ 1-14 ປີທີ່ໄດ້ຖືກທໍາຮ້າຍທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ຖືກໂທດທາງຮ່າງກາຍ ແລະ 30,5% ຂອງແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມໄດ້ແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ, 87% ຂອງຄົວເຮືອນທີ່ໃຊ້ນໍ້າດື່ມຈາກແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ມີພຽງ 25,9% ຂອງຄົວເຮືອນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ນໍາໃຊ້ບໍລິການນໍ້າດື່ມທີ່ປອດໄພ.

ປີ 2023 ຜ່ານມາ ສປປ ລາວມີ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກເກີດໃໝ່ 12 ໃນ 1.000 ຄົນ - 5 - ປີ 2023 ຜ່ານມາ ສປປ ລາວມີ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກເກີດໃໝ່ 12 ໃນ 1.000 ຄົນ
ປີ 2023 ຜ່ານມາ ສປປ ລາວມີ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກເກີດໃໝ່ 12 ໃນ 1.000 ຄົນ - 3 - ປີ 2023 ຜ່ານມາ ສປປ ລາວມີ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກເກີດໃໝ່ 12 ໃນ 1.000 ຄົນ
ປີ 2023 ຜ່ານມາ ສປປ ລາວມີ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກເກີດໃໝ່ 12 ໃນ 1.000 ຄົນ - 4 - ປີ 2023 ຜ່ານມາ ສປປ ລາວມີ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກເກີດໃໝ່ 12 ໃນ 1.000 ຄົນ