ຜົນວິໄຈເຜີຍ! ການຕີລູກ ສ້າງບາດແຜໃນໃຈລູກຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ

- advert banner 728 90 728x90 - ຜົນວິໄຈເຜີຍ! ການຕີລູກ ສ້າງບາດແຜໃນໃຈລູກຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ

ຜົນວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເທັກຊັລ ໃນເມືອງອໍສຕິນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລມິຊິແກນ ໄດ້ເຮັດການສໍາຫລວດຂໍ້ມູນກວ່າ 50 ປີ ຜົນການສຶກສາກວ່າ 75 ສ່ວນ ຈາກເດັກນ້ອຍກວ່າ 160.000 ຄົນ ໄດ້ຜົນສະຫຼຸບອອກມາຢ່າງຊັດເຈນແລ້ວວ່າ “ການຕີລູກນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ລູກເຈັບປວດ ແລະ ທໍລະມານໃຈ ຫຼາຍກວ່າ ເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ຖືກຕີ”

- new3 - ຜົນວິໄຈເຜີຍ! ການຕີລູກ ສ້າງບາດແຜໃນໃຈລູກຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ

ການຕີລູກນັ້ນ ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກກະທໍາຈະຮູ້ສຶກບໍ່ຢາກເຂົ້າສັງຄົມ, ມີຄວາມເຈັບປວດທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ແຍກແຍະສິ່ງທີ່ຜິດ ແລະ ສິ່ງທີ່ຖືກ ຜິດໄປ ຊຶ່ງເປັນຜົນທຽບເທົ່າກັບການທາລຸນເດັກນ້ອຍ “ສັງຄົມມັກຈະຄິດວ່າ ການຕີລູກເປັນການທໍາຮ້າຍພຽງແຕ່ຮ່າງກາຍ ແຕ່ທີ່ແທ້ຈິງແລ້ວ ການຕີລູກນັ້ນໃຫ້ຜົນລົບເຖິງຈິດໃຈລູກ ໄດ້ເທົ່າກັບການທາລຸນ ພຽງແຕ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງເທົ່າ” ເຖິງວ່າການຕີລູກ ເປັນສິ່ງທີ່ຖືກກະທໍາມາແຕ່ສະໄໝປູ່ຍ່າຕານາຍ ແຕ່ທຸກຄັ້ງທີ່ຖືກຕີ ເດັກຈະຮູ້ສຶກຊັງພໍ່ແມ່ ໃນຂະນະນັ້ນ ຊຶ່ງມັນຄືການທໍາຮ້າຍ ທັງຄວາມເຊື່ອໃຈ, ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມອົບອຸ່ນ  ຊຶ່ງອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນອະນາຄົດທີ່ຈະສ້າງຄວາມເຊື່ອໃຈທີ່ເຂົາມີຕໍ່ພໍ່ແມ່ອີກຄັ້ງ ແຕ່ຈະດີກວ່າ ຫາກພໍ່ແມ່ສອນລູກດ້ວຍເຫດຜົນ ແລະ ລົງໂທດລູກດ້ວຍວິທີທີ່ບໍ່ແມ່ນການລົງໄມ້ລົງມື.

 

error: Content is protected !!