ກອງປະຊຸມແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2018

- DSC 2112 - ກອງປະຊຸມແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2018
- Untitled design - ກອງປະຊຸມແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2018

ໃນວັນທີ 27 ທັນວານີ້, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2018, ຂຶ້ນທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ມີລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພ້ອມຄະນະ ແລະ ຜູ້ວ່າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ເຈົ້າແຂວງ-ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າອ້ອມຂ້າງສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່າວວ່າ: ເສດຖະກິດມະຫາພາກເຖິງຈະມີຈຸດບອບບາງ ແຕ່ກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ດີຂຶ້ນ, ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ, ຍອດພະລິດຕະພັນພາຍໃນເຕີບໂຕປະມານ 6,8% ຕໍ່ປີ, ຍອດພະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເລ່ຍຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ 2.472 ໂດລາສະຫະລັດ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນເໜັງເຕີງ ໃນລະດັບທີ່ຄຸ້ມຄອງໄດ້, ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການຮ່ວມືກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ມີທ່າຕັ້ງໜ້າດີຂຶ້ນ. ສໍາລັບດ້ານງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນໄລຍະ 11 ເດືອນຜ່ານມາ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 85% ຂອງແຜນການປີ, ສະເພາະລາຍຮັບພາຍໃນໄດ້ 87,71%, ສ່ວນດ້ານລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ 84,40% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີ ລາຍຮັບງົບປະມານທັງໝົດຈະປະຕິບັດໄດ້ບໍ່ຕໍ່ກວ່າ 95% ຂອງແຜນການປີ, ສ່ວນດ້ານລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ຄາດວ່າຈະປະຕິບັດໄດ້ 96,65%, ຊຶ່ງອີງຕາມຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ງົບປະມານປີ 2017 ຈະຂາດດູນທັງໝົດ 8.703,3 ຕື້ກີບ (ແຜນການ8.461 ຕື້ກີບ), ສັງລວມແລ້ວ ບວກກັບຄວາມຈໍາເປັນຊໍາລະຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ຢືມພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ແຫຼ່ງທຶນທີ່ສາມາດລະດົມໄດ້ໃນປີ ຍັງບໍ່ພຽງພໍຢູ່ປະມານ 200 ຕື້ກີບ. ແລະ ຜ່ານການໄລ່ລຽງເບື້ອງຕົ້ນຮ່ວມກັບບັນດາແຂວງ ແລະ ການລາຍງານຂອງທ້ອງຖິ່ນຈໍານວນໜຶ່ງ ເຫັນວ່າລາຍຮັບຂອງແຂວງຈໍານວນໜຶ່ງ ຈະບໍ່ສາມາດຈັດເກັບໄດ້ຕາມແຜນ ຊຶ່ງຈະສ້າງຄວາມກົດດັນການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍຕາມແຜນ ກໍຄືການຊອກແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອໄປດຸ່ນດ່ຽງເພີ່ມໃຫ້ແຂວງຕື່ມໃນທ້າຍປີ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ຍັງເຫັນວ່າມີບາງດ້ານຍັງເປັນບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງການເງິນ ຈະຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດເຖິງຈະເຕີບໂຕ ແຕ່ຍັງບໍ່ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະ ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດເຖິງຈະມີທ່າອ່ຽງຫັນໄປສູ່ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ບໍລິການຫຼາຍຂຶ້ນກໍຕາມ ແຕ່ໂຄງປະກອບພາຍໃນຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆຍັງບໍ່ທັນຫັນປ່ຽນຫຼາຍ ການຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່ຍັງເປັນແບບດັ່ງເດີມ ສ່ວນການບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ມີການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝທີ່ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມສູງນັ້ນຍັງມີໜ້ອຍ, ຄວາມແຕກໂຕນກັນຍັງມີຫຼາຍ ລະຫວ່າງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນດ້ານການພັດທະນາຕົວເມືອງ, ດ້າຍລາຍຮັບ, ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ ລະຫວ່າງຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ນັບມື້ນັບຫ່າງອອກ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຍັງຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ທັນແທດກັບຕົວຈິງ ແລະ ມາດຖານວາງອອກ, ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ດ້ວຍການຈັດສັນງົບປະມານເຂົ້ນແຜນແຕ່ລະປີ ຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້ ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ ຍ້ອນມີໜີ້ສິນສະສົມຫຼາຍ, ສ່ວນການແກ້ໄຂດ້ວຍຮູບແບບອວ່າຍໜີ້ສາມແຈ ກໍຍັງປະຕິບັດສັກຊ້າ ແລະ ການພັດທະນາສັງຄົມຍັງມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ ບາງຕົວຊີ້ວັດທີ່ຍັງບໍທັນບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດກໍານົດໄວ້, ດັດສະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI) ຊຶ່ງເປັນຕົວຊີ້ວັດຕົ້ນຕໍໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ກໍຍັງມີຄວາມຄືບໜ້າຊັກຊ້າ (ຕາມການປະເມີນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດຂອງລາວ ໃນປີ 2015 ມີຄ່າ 60,8 ບັນລຸ 92% ຂອງຄ່າມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໂດຍລວມ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ກໍານົດໄວ້, ເຖິງວ່າບັນດາຂະແໜງລາຍຮັບ ແລະ ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານທຸກຂັ້ນຈະມີຄວາມບຸກບືນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດເກັບກໍຕາມ, ການກໍາຖານຂໍ້ມູນລາຍຮັບຍັງບໍທັນຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ, ກົນໄກໃນການຈັດເກັບ ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະການປັບປຸງຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງເທົ່າທີ່ຄວນ, ການປະຕິບັດວິໄນແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງບາງຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ຍັງມີການລະເມີດ ແລະ ປະຕິບັດນອກແຜນສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ, ການແກ້ໄຂຜົນຂອງການກວດສອບ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດຂະແໜງການທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານແຜນການ ແລະ ການເງິນ ບໍ່ທັນມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ບໍ່ທັນເປັນຮູບປະທໍາ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ກອງປະຊຸມແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2018

ສໍາລັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປີ 2018 ຈະຕ້ອງສູ້ຊົນໃຫ້ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບ 7% ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບໂດຍພື້ນຖານ. ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາກ້າວເຂົ້າສູ່ຄຸນນະພາບທີ່ແທ້ຈິງ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈໍາປີ 2018 ຕ້ອງຈັດສັນທຶນຕາມໂຄງປະກອບທີ່ລະບຸໄວ້ໃນມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຄື: ຈັດສັນງົບປະມານໃສ່ການຊໍາລະໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວໃນອັດຕາສ່ວນ 40%, ໂຄງການສືບຕໍ່ 35%, ໂຄງການສະເໜີໃຫມ່ ແລະ ໂຄງການສົມທົບທຶນຕ່າງປະເທດ 25% ໃນນີ້ ຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນໃສ່ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນອັດຕາສ່ວນ 10% ຂອງເພດານທຶນທີ່ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ.

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ກອງປະຊຸມແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2018
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ກອງປະຊຸມແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2018
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!