Pen+ Ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້

pen+ ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້ - kitchen vibe - Pen+ Ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້

Moleskine ເປີດໂຕ Pen+ Ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແລ້ວໄປສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້ ຈົດຈໍາການຂຽນຂະນະອອນລາຍໄດ້ດ້ວຍ.

Moleskine ເປີດໂຕ Pen+ Ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະ ທີ່ສາມາດຂຽນໃນເຈ້ຍແລ້ວ sync ລາຍເສັ້ນທີ່ເຮົາ ຫຼື ແຕ້ມໄປສະແດງໃນໜ້າຈໍມືຖື ຫຼື ແທັບເລັດໄດ້ຜ່ານແອັບພິກເຄຊັນ ແລະ ທີ່ໜ້າສົນໃຈຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ກໍຄືມັນສາມາດຈົດຈໍາການຂຽນໄດ້ ​ເຖິງ​ວ່າຂະນະທີ່ອອນລາຍ ຄືຕົວປາກກາບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແອັບມືຖືຂະນະຂຽນ ຊຶ່ງເມື່ອມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບມືຖືໄດ້ເມື່ອໃດມັນກໍຈະ sync ການຂຽນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃຫ້ທັນທີ ເໝາະສໍາຫຼັບທັງການຈົດໂນ້ດ ແລະ ການແຕ້ມຮູບ.

pen+ ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - Pen+ Ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້

pen+ ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້ - Pen 1 - Pen+ Ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້

 

pen+ ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້ - Pen 2 - Pen+ Ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້

 

pen+ ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້ - Pen 3 300x230 - Pen+ Ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້

 

pen+ ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້ - Pen 4 300x232 - Pen+ Ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້

 

pen+ ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້ - Pen 10 - Pen+ Ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້

 

pen+ ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້ - Pen 11 - Pen+ Ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້

 

pen+ ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້ - Pen 12 - Pen+ Ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້

 

pen+ ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້ - Pen 7 - Pen+ Ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້

 

pen+ ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້ - Pen 8 - Pen+ Ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້

            Pen+ Ellipse ຈະໃຊ້ງານຄວບຄູ່ໄປກັບສະໝຸດໂນ້ດທີ່ເປັນເຈ້ຍແບບຮອງຮັບເຕັກໂນໂລຊີ Ncoded ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຕົວປາກກາສາມາດແຍກໄດ້ວ່າ ກໍາລັງຂຽນລົງສະໝຸດບັນທຶກເຫຼັ້ມໃດ ແລະ ໜ້າໃດ ໂດຍຕົວປາກກາ Pen+ Ellipse ຈະມີລາຄາຢູ່ທີ່ປະມານ 5.700 ບາດ (ສະກຸນເງິນໄທ) ຊຶ່ງຈະມີສະໝຸດໂນ້ດ Volant XS Starter Journal ແຖມມາໃຫ້ດ້ວຍ.

pen+ ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້ - 3 - Pen+ Ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້
pen+ ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້ - 5 - Pen+ Ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້
pen+ ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້ - 4 - Pen+ Ellipse ປາກກາອັດສະລິຍະຂຽນໃນເຈ້ຍ ແຕ່ສະແດງຜົນໃນຈໍມືຖືໄດ້