ພຶດຕິກຳດູດທີ່ເວລາຂອງທ່ານໄປໂດຍບໍ່ເກີດປະໂຫຍດຫຍັງ

ພຶດຕິກຳດູດທີ່ເວລາຂອງທ່ານໄປໂດຍບໍ່ເກີດປະໂຫຍດຫຍັງ - kitchen vibe - ພຶດຕິກຳດູດທີ່ເວລາຂອງທ່ານໄປໂດຍບໍ່ເກີດປະໂຫຍດຫຍັງ
  1. ສົນໃຈວ່າຄົນອື່ນຈະຄິດແນວໃດກັບໂຕເຮົາ : ໃຜຈະຄິດກັບເຮົາແນວໃດກໍຊ່າງເຂົາ ຖ້າທ່ານໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ, ໝັ້ນໃຈໃນສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດ ທ່ານຈະໄປສົນໃຈ ຫລື ຊອກຫາວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາມາມັກທ່ານເຮັດຫຍັງ ຖ້າມັນເປັນເລື່ອງທີ່ດີແທ້ໆ ບໍ່ດົນເຂົາກໍຈະມັກທ່ານເອງ.
  2. ເມົາແຕ່ຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ຫາກຕອນນັ້ນເຮົາ : ອັນນີ້ຄົນສ່ວນຫລາຍອາດຈະເຄີຍພົບຄື ພົບໂອກາດແລ້ວບໍ່ຈັບໄວ້ ຄິດວ່າໂຕເອງຍັງບໍ່ພ້ອມ ສຸດທ້າຍກໍໄດ້ແຕ່ນັ່ງຈົ່ມວ່າ ຖ້າຕອນນັ້ນເຮົາ… ຂໍຍົກຄຳເວົ້າໜຶ່ງຂອງ Richard Brandson ທີ່ວ່າ : ຖ້າມີໂອກາດດີໆເຂົ້າມາ ເຖິງວ່າຕອນນັ້ນທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດມັນໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ແນວໃດ ກໍຂໍໃຫ້ຈັບໂອກາດນັ້ນໄວ້ກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍຫາວິທີເຮັດໃຫ້ມັນສຳເລັດໃນພາຍຫລັງ.
  3. ເມົາແຕ່ຈິນຕະນາການເຖິງເລື່ອງຮ້າຍໆທີ່ເປັນໄປໄດ້ : ທ່ານຢ່າເສຍເວລາອັນມີຄ່າຂອງທ່ານເພື່ອຄິດເຖິງສິ່ງບໍ່ດີເຫລົ່ານັ້ນເລີຍ ຖ້າມັນຈະຮ້າຍແທ້ໆ ການເສຍເວລາຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການເພື່ອພັດທະນາໂຕເອງຍັງມີປະໂຫຍດຫລາຍກ່ວາ ແລະ ສ່ວນຫລາຍມັນກໍມັກຈະດີກ່ວາທີ່ຄິດໄວ້ສະເໝີ.
  4. ຫວັງສະເພາະຄວາມສົມບູນແບບ : ໃຜທີ່ຊອກຫາຄວາມສົມບູນແບບກັບທຸກສິ່ງ ນອກຈາກທ່ານຈະເສຍເວລາໄປຫລາຍແລ້ວ ວຽກງານຂອງທ່ານກໍອາດຈະຂີ້ຮ້າຍກ່ວາທີ່ຄິດໄວ້ແທ້ໆກໍມີ.
  5. ເມົາແຕ່ຈົ່ມເຖິງສິ່ງທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ : ເປັນຫຍັງຝົນຈຶ່ງມາຕົກຕອນນີ້ ? ເປັນຫຍັງມື້ນີ້ລົດມັນຄືຕິດແທ້ ? ຄຳຖາມແບບນີ້ບໍ່ໄດ້ຫຍັງນອກຈາກຄວາມເຄັ່ງຄຽດ. ສະນັ້ນ, ໃຫ້ທ່ານເອົາເວລາມາຫາວິທີຈັດການເລື່ອງທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ເພື່ອຫລຸດການເສຍເວລາໄປກັບສິ່ງທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ຈະດີກ່ວາ.
ພຶດຕິກຳດູດທີ່ເວລາຂອງທ່ານໄປໂດຍບໍ່ເກີດປະໂຫຍດຫຍັງ - 3 - ພຶດຕິກຳດູດທີ່ເວລາຂອງທ່ານໄປໂດຍບໍ່ເກີດປະໂຫຍດຫຍັງ
ພຶດຕິກຳດູດທີ່ເວລາຂອງທ່ານໄປໂດຍບໍ່ເກີດປະໂຫຍດຫຍັງ - 4 - ພຶດຕິກຳດູດທີ່ເວລາຂອງທ່ານໄປໂດຍບໍ່ເກີດປະໂຫຍດຫຍັງ
ພຶດຕິກຳດູດທີ່ເວລາຂອງທ່ານໄປໂດຍບໍ່ເກີດປະໂຫຍດຫຍັງ - 5 - ພຶດຕິກຳດູດທີ່ເວລາຂອງທ່ານໄປໂດຍບໍ່ເກີດປະໂຫຍດຫຍັງ