- advert banner 728 90 728x90 - ລະບອບປະຊຸມ

 ໂດຍ: ທ່ຽງທຳ

- lattana 1 - ລະບອບປະຊຸມ

ສະບາຍດີເພື່ອນຜູ້ອ່ານທີ່ ຮັກແພງຫລາຍຄົນກໍອາດຈະຮູ້ ດີແລ້ວວ່າ: ການປະຊຸມແມ່ນ ຫຍັງ ມັນອາດມີຫລາຍນິຍາມ ເພື່ອບົ່ງບອກເຖິງການປະຊຸມ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດຜູ້ຂຽນກໍຂໍເນັ້ນ ຕື່ມວ່າ: ການປະຊຸມແມ່ນການ ຮັບຟັງເຜີຍແຜ່ບັນຫາໃດໜຶ່ງ ທີ່ເປັນອັນໃໝ່, ຫລື ແມ່ນການ ປຶກສາຫາລື ພິຈາລະນາບັນຫາ ຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນ ເອກະພາບເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ວຽກນັ້ນມີປະສິດທິ ຜົນການປະຊຸມບໍ່ແມ່ນການໂສ ເລເວົ້າແບບຖ້ວມທົງຢ່າງບໍ່ມີ ຈຸດໝາຍປາຍທາງເຮັດໃຫ້ສູນ ເສຍເວລາ ແລະ ວຽກງານມີ ຄ່າອື່ນໆ.

ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ຢູ່ຫລາຍ ປະເທດເພິ່ນໄດ້ຫັນລະບອບປະ ຊຸມໄປໃນລັກສະນະເວົ້າສັ້ນ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ດຳເນີນງານ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ເວົ້າງ່າຍເຮັດ ໃຫ້ສະບາຍ, ບໍ່ເວົ້າຢຶດເວົ້າຍາວ ແຕ່ຂາດປະສິດທິຜົນ.

ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຄວນຫລີກ ແນວຫລ້າຫລັງນີ້ໄປສູ່ອັນໃໝ່ ກໍເປັນການດີທີ່ສຸດ.
ຜູ້ຂຽນຍົກປັນຫານີ້ ຂຶ້ນມາ ບາງທີ່ກໍອາດຈະເຫລືອເພາະ ປັດຈຸບັນນີ້, ການປະຊຸມຂອງ ຫລາຍຂະແໜງການເຮົາກໍໄດ້ ປ່ຽນໄປແລ້ວ ເຊິ່ງບໍ່ຄືແຕ່ກ່ອນ ມັນມີນິທານວ່າ: “ຜູ້ເປັນນາຍ ບ້ານເວົ້າຫລາຍຈົນລູກ ບ້ານ ໜີ ປະທ້າຍສຸດກໍຍັງມີແຕ່ຕະກຽງ ເປັນຜູ້ຟັງເທົ່ານັ້ນ”./.

 

- Tiger Head 728x90 - ລະບອບປະຊຸມ
- 1 1 - ລະບອບປະຊຸມ

+ ກອງປະຊຸມວຽກງານ ຖວທ ທົ່ວປະເທດ

+ ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອົງການລັດຖະສະພາປະເທດທີ່ໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງ

- 3411 - ລະບອບປະຊຸມ
(ພາບປະກອບ)
error: Content is protected !!