YouTube ກຽມປັບວິທີການ Live ຜ່ານ YouTube ໃຫ້ເຮັດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

- advert banner 728 90 728x90 - YouTube ກຽມປັບວິທີການ Live ຜ່ານ YouTube ໃຫ້ເຮັດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ໂດຍຫາກຜູ້ໃຊ້ YouTube ຕ້ອງການ Live ໂດຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີ PC ກ່ອນໜ້ານີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຊອຟແວຣ໌ສະເພາະ (Live streaming encoder) ຫຼື ການກຽມການເປັນພິເສດ ແຕ່ຫຼັງຈາກນີ້ ພຽງເຂົ້າໄປທີ່ youtube.com/webcam ແລ້ວກົດ “Go Live” ເທົ່ານີ້ກໍພ້ອມ Live ໄດ້ທັນທີ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຊອຟແວຣ໌ອື່ນຊ່ວຍແຕ່ຢ່າງໃດ. ແນວໃດກໍຕາມ ຟີເຈີນີ້ຍັງໃຊ້ໄດ້ສະເພາະເບຣົາເຊີ Chrome ເທົ່ານັ້ນໃນຂະນະນີ້ ໂດຍ YouTube ລະບຸວ່າຈະຂະຫຍາຍບໍລິການໄປຍັງເບຣົາເຊີອື່ນຕໍ່ໄປ.

- lattana 1 - YouTube ກຽມປັບວິທີການ Live ຜ່ານ YouTube ໃຫ້ເຮັດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ນອກຈາກນີ້ ສໍາລັບ Live ເທິງໂທລະສັບນັ້ນ YouTube ລະບຸວ່າຈະສາມາດ Live ໄດ້ໂດຍກົງຜ່ານແອັບ, ກ້ອງໃນໂທລະສັບບາງຮຸ່ນ ຂອງ Asus, LG, Motorola, Nokia ແລະ Samsung ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຂະຫຍາຍຟີເຈີນີ້ໄປຍັງໂທລະສັບຍີ່ຫໍ້ອື່ນຕະຫຼອດປີດ້ວຍ.

- 13034 18032911434449 - YouTube ກຽມປັບວິທີການ Live ຜ່ານ YouTube ໃຫ້ເຮັດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ- 13034 18032911434573 - YouTube ກຽມປັບວິທີການ Live ຜ່ານ YouTube ໃຫ້ເຮັດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ- 13034 18032911434586 - YouTube ກຽມປັບວິທີການ Live ຜ່ານ YouTube ໃຫ້ເຮັດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

            YouTube ລະບຸວ່າ ດ້ວຍການປັບປຸງຄັ້ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການ Live ເຮັດໄດ້ງ່າຍດາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

- 1 1 - YouTube ກຽມປັບວິທີການ Live ຜ່ານ YouTube ໃຫ້ເຮັດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ
- Tiger Head 728x90 - YouTube ກຽມປັບວິທີການ Live ຜ່ານ YouTube ໃຫ້ເຮັດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

 

error: Content is protected !!