ລ້ຽງສັດຊ່ວຍຄອບຄົວມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ

- kitchen vibe - ລ້ຽງສັດຊ່ວຍຄອບຄົວມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ

 

- cor1 300x242 - ລ້ຽງສັດຊ່ວຍຄອບຄົວມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ລ້ຽງສັດຊ່ວຍຄອບຄົວມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ

ລ້ຽງສັດແມ່ນອາຊີບໜຶ່ງສຳຄັນໜຶ່ງສຳລັບຄອບຄົວປະຊາຊົນລາວເຮົາທີ່ໄດ້ສືບທອດກັນມາເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນ ຢູ່ໃຫ້ ດີຂຶ້ນເຊັ່ນ: ການລ້ຽງໝູ,  ເປັດ,ໄກ່, ງົວ-ຄວາຍ, ແກະ, ແບ້ ແລະ ອື່ນໆຕົກມາຮອດປັດຈຸບັນ ກໍຍັງມີຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງນອກຈາກຈະມີອາຊີບເຮັດນາ, ເຮັດສວນ ແລະ ທຳມາຄ້າຂາຍແລ້ວຍັງໄດ້ຖືເອົາການ ລ້ຽງສັດເປັນສຳຄັນເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມໃຫ້ຄອບຄົວ.

- cor2 300x248 - ລ້ຽງສັດຊ່ວຍຄອບຄົວມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ

ເໝືອນດັ່ງຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ຈຳນົງ ວຽງສີ, ອາຊີບເຮັດນາ, ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານປາກໂທນ,   ເມືອງລະມາມ, ແຂວງເຊກອງ ມາຮອດປີນີ້ເຖິງຈະມີອາຍຸກະສຽນຫລັກ 5 ຂຶ້ນໄປແລ້ວແຕ່ຜູ້ ກ່ຽວກໍບໍ່ໄດ້ລົດລະໃນການພັດ ທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວນອກຈາກໄດ້ຢຶດຖືເອົາອາຊີບເຮັດນາເປັນ ຫລັກ ໃນເນື້ອ ທີ່ບໍ່ຫລາຍພຽງ 1,5 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງແຕ່ລະປີໃຫ້ຜົນຜະລິດເຂົ້າໄດ້ປະມານ 2,5-3  ໂຕນ ແລະ ເຮັດສວນປູກພືດຜັກ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວແຕ່ກໍຍັງຢູ່ໃນສະພາບທຸກຍາກຂາດເຂີນ ຈິ່ງໄດ້ຫັນມາລ້ຽງສັດເປັນອາຊີບ ເສີມດ້ວຍການລ້ຽງ ງົວທີ່ພໍ່ແມ່ມອບໃຫ້ແຕ່ກໍພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກພໍສົມ ຄວນຍ້ອນຂາດຄວາມຮູ້ທາງ ດ້ານເຕັກນິກວິທະຍາສາດໃນ ການລ້ຽງຈົນຕົກມາຮອດໄລຍະໜຶ່ງ, ທາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານເຮົາໄດ້ມີນະໂຍບາຍ ຊຸກຍູ້ສົ່ງ ເສີມການປູກຝັງລ້ຽງສັດພ້ອມ ທັງໃຫ້ການແນະນຳຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ດ້ານເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ເຊັ່ນ: ວິທີປ້ອງກັນສັດຕູພືດ  ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນເຂົ້າ- ພືດຜັກ, ແນະນຳການສັກຢາ ປ້ອງກັນພະຍາດສັດ ພ້ອມທັງການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ຈາກສົ່ງເອື້ອອຳນວຍດັ່ງກ່າວ ຕົນເອງ ຈິ່ງເກີດມີແນວຄິດລ້ຽງແບ້ ແລະ ເປັດໄກ່ຕື່ມອີກ, ເຊິ່ງ  ເປັນອາຊີບທີ່ຕົນເອງມັກ ແລະ ທັງມີເງ່ືອນໄຂໃຫ້ຄວາມສະ ດວກດ້ານສະຖານທີ່ມີເມຍ ມີລູກເປັນຜູ້ຊ່ວຍຊູທາງດ້ານເຫື່ອ  ແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ໃຫ້ຄຳ ປຶກສາຕ່າງໆ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ວຽກ ງານດັ່ງກ່າວໄດ້ ດຳເນີນໄປ ດ້ວຍດີ, ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້  20 ກວ່າປີແລ້ວຄອບຄົວມີງົວ ທີ່ເຫລືອຈາກການຂາຍໃນແຕ່ ລະປີທັງໝົດ 45 ໂຕແບ້  37 ໂຕ ແລະ ສັດປີກອີກ 9 ຈຳນວນໜຶ່ງ. ພ້ອມສາມາດປຸກເຮືອນແບບຖາວອນ ໄດ້ສອງຫລັງ, ຊື້ໂຮງສີເຂົ້າໜຶ່ງເຄື່ອງ, ຈັກປັ່ນເຂົ້າໜຶ່ງ ເຄື່ອງ, ຈັກປັ່ນເຂົ້າໜຶ່ງເຄື່ອງ, ລົດໄຖນາໜຶ່ງຄັນ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ຄອບຄົວອີກຈຳນວນໜຶ່ງ, ມີ ທຶນຊຸກຍູ້-  ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ໃຫ້ລູກຫລານ ແລະ ມີທຶນໝູນ ວຽນໃຫ້ແກ່ວຽກງານກະສິກຳ ຂອງຕົນ, ຄາດວ່າ: ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການລ້ຽງສັດປີກ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເພາະເປັນສິນຄ້າທີ່ສັງຄົມມີຄວາມຕ້ອງການສູງໃນແຕ່ລະມື້.

ຄອບຄົວຈຳນົງວຽງສີ ເປັນຄອບຄົວຕົວແບບດ້ານການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດກາຍເປັນສິນຄ້າໃນເມືອງລະມາມ, ແຂວງ ເຊ ກອງ ແລະ ເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ ໄດ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຢ່າງສິນເຊີງ.

- 3 - ລ້ຽງສັດຊ່ວຍຄອບຄົວມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ
- 5 - ລ້ຽງສັດຊ່ວຍຄອບຄົວມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ
- 4 - ລ້ຽງສັດຊ່ວຍຄອບຄົວມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ