ປັດໄຈແວດລ້ອມຫຍັງແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານກຽດຄ້ານ

- kitchen vibe - ປັດໄຈແວດລ້ອມຫຍັງແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານກຽດຄ້ານ

- 032604 300x205 - ປັດໄຈແວດລ້ອມຫຍັງແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານກຽດຄ້ານ

ຄວາມກຽດຄ້ານແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກເຊື່ອງຊ້າກັບເລື່ອງທີ່ຄວນເຮັດເປັນມໍລະດົກຕົກທອດມາຈາກບັນພະບູລຸດ. ສ່ວນປະຈຸບັນ ປັດໄຈແວດລ້ອມອື່ນໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກຽດຄ້ານນັ້ນ ໄດ້ແກ່:

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ປັດໄຈແວດລ້ອມຫຍັງແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານກຽດຄ້ານ
  1. ຄວາມອ່ອນເພຍ : ສະໝອງຂອງຄົນເຮົາຕ້ອງການໆພັກຜ່ອນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຕັດຂາດຈາກໂຕການສ້າງຄວາມເຄັ່ງຄຽດແດ່ ເພື່ອໃຫ້ຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍໄດ້ພັກຜ່ອນ. ການເຮັດວຽກອາທິດລະ 48 ຊົ່ວໂມງ ໝາຍເຖິງການເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຄຽດໃຫ້ແກ່ສະໝອງຫລາຍຂຶ້ນເປັນ 2 ເທົ່າ ແລະ ເປັນສາເຫດສຳຄັນຂອງພະຍາດຫົວໃຈ. ນອກຈາກນີ້, ການລາພັກແລ້ງ ຫລື ຫລັບຕອນກາງເວັນຂອງຄົນເອີຣົບທີ່ຄົນອາເມລິກາ ເບິ່ງວ່າເປັນຄວາມກຽດຄ້ານນັ້ນຄວາມຈິງແລ້ວເປັນເຄັດລັບໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ເພາະຈາກການສຳຫລວດພົບວ່າຄົນເອີຣົບຢ່າງໜ້ອຍ 4 ປະເທດ ໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກໜ້ອຍກ່ວາຄົນອາເມລິກາ​ ແຕ່ພັດໄດ້ວຽກຫລາຍກ່ວາ.
  2. ຄວາມຕ້ອງການຄວາມສຸກສະບາຍ : ມະນຸດມີສັນຊາດຕະຍານຮັກຄວາມສະບາຍຢູ່ໃນໂຕ ແນວໃດກໍດີຫາກເຮົາຊອກຫາແຕ່ຄວາມສະບາຍໃນທຸກໆສະຖານະການ ເຮົາກໍຈະຮູ້ສຶກວ່າການເຮັດຫຍັງຈັກຢ່າງທີ່ເປັນເລື່ອງທີ່ສົມຄວນຈະເຮັດ (ແຕ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍແດ່ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ) ເຊັ່ນ : ການຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນ, ການຈຳກັດອາຫານ ຫລື ການຮັບວຽກທີ່ຍາກຂຶ້ນ ແລະ ອື່ນໆ ກາຍເປັນເລື່ອງເຫລືອວິໄສຈົນເຮັດໃຫ້ເຮົາຫລີກເວັ້ນບໍ່ເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ ຫລື ເລື່ອນໄປມື້ໜ້າພຽງເພື່ອຍືດໄລຍະເວລາແຫ່ງຄວາມສຸກໃຫ້ຍາວນານອອກໄປ.
  3. ຄວາມຢ້ານຄວາມລົ້ມເຫລວ : ກ່ອນທີ່ໃຜຈັກຄົນຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ນັ້ນ ເຂົາຈະຕ້ອງທຸ້ມເທຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິ ແລະ ມັກຊອກຫາທາງເລືອກໄວ້ພຽງ 2 ທາງ ຄື : ທຸ້ມໝົດໂຕ ຫລື ບໍ່ຕ້ອງເຮັດຫຍັງເລີຍ ເຊິ່ງການຕັດສິນໃຈທຸ້ມໝົດໂຕໂດຍບໍ່ມີສິ່ງໃດຮັບປະກັນຜົນຂອງການທຸ້ມເທມັກ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຄຽດສະສົມ. ສ່ວນຫລາຍແລ້ວເກີດຄວາມຢ້ານວ່າສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບອາດຈະບໍ່ກຸ້ມຄ່າ ຫລື ຢ້ານວ່າຕົນຈະລົ້ມເຫລວ ຄົນເຮົາຈຶ່ງມັກຈະເລືອກທາງທີ່ບໍ່ຕ້ອງເຮັດຫຍັງເລີຍ ເພາະຮູ້ສຶກວ່າເຮັດໄປກໍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຫຍັງດີຂຶ້ນ.
  4. ກຳມະພັນ ແລະ ສານເຄມີໃນສະໝອງ : ປີ 2008 ນັກວິທະຍາສາດການເຄື່ອນໄຫວແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລນອດແຄໂຣໄລນາ ດຣ. ເຈ ທີໂມທີ ໄລຟູດ ໄດ້ເຮັດວຽກວິໄຈກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນລະຫ່ວາງຈຸລັງກັບຄວາມຫ້າວຫັນເພື່ອທີ່ຈະພັດທະນານັກກິລາໃຫ້ຝຶກຊ້ອມດີຂຶ້ນ ຜົນການທົດລອງສະຫລຸບວ່າ : ການທີ່ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຮູ້ສຶກຫ້າວຫັນ ຫລື ເຊື່ອງຊ້າ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໄຈທາງກຳມະພັນນຳ ນັ້ນສະແດງວ່າສິ່ງນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຕິດໂຕມາແຕ່ເກີດ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດເລືອກໄດ້.
  5. ການຂາດແຮງຈູງໃຈ : ຄົນເຮົາມີເຫດຜົນຫລາຍເກີນກ່ວາຈະນັບໄຫວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກໝົດໄຟໄປລ້າໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເບື່ອວຽກ, ເບື່ອຫົວໜ້າ, ເບື່ອລູກນ້ອງ, ເບື່ອເພື່ອນຮ່ວມວຽກຢູ່ໂຕະຂ້າງໆ, ບໍ່ມັກບັນຍາກາດໃນຫ້ອງການ, ລົດຕິດ, ເຮືອນຢູ່ໄກ ຫລື ເຮັດວຽກໄປແລ້ວບໍ່ເຫັນອະນາຄົດ ແລະອື່ນໆ ເຊິ່ງເຫດຜົນພຽງຂໍ້ດຽວທີ່ກ່າວມາກໍບັ່ນທອນກຳລັງໃຈຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ເປັນປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກຽດຄ້ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
- 5 - ປັດໄຈແວດລ້ອມຫຍັງແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານກຽດຄ້ານ
- 3 - ປັດໄຈແວດລ້ອມຫຍັງແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານກຽດຄ້ານ
- 4 - ປັດໄຈແວດລ້ອມຫຍັງແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານກຽດຄ້ານ