8 ແນວຄິດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າມີແຕ່ຄວາມສຸກ

- irodai munka - 8 ແນວຄິດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າມີແຕ່ຄວາມສຸກ
- Untitled design - 8 ແນວຄິດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າມີແຕ່ຄວາມສຸກ

ຄວາມຮູ້ສຶກໃສ່ໃຈຕໍ່ວຽກເປັນສິ່ງທີ່ສູນເສຍໄປໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄດ້ກັບຄືນມາຍາກ ຊຶ່ງຕ້ອງອາໄສທັງຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ເວລາກວ່າເຮົາຈະກັບມາມີຄວາມສຸກ ແລະ ຮັກໃນວຽກງານທີ່ເຮັດຢູ່ໄດ້ອີກຄັ້ງ, ໂດຍຂັ້ນທໍາອິດສູ່ຊີວິດເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມສຸກກໍຄື ການໄດ້ເປັນຜູ້ປະກອບການທີ່ຄວບຄຸມຊີວິດ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານຂອງຕົນເອງໃຫ້ໄດ້. ມາເບິ່ງນໍາກັນວ່າ 9 ຂໍ້ຄິດທີ່ນໍາພາສູ່ຄວາມສຸກໃຫ້ກັບຊີວິດເຮັດວຽກນັ້ນມີຫຍັງແດ່.

  1. ເປັນຜູ້ເລືອກສະເໝີ: ເຈົ້າເປັນຄົນດຽວທີ່ຈະເລືອກໃຫ້ຕົນເອງມີຄວາມສຸກໃນການເຮັດວຽກໄດ້ ເຖິງຈະພົບແຕ່ບັນຫາໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ເຈົ້າຕ້ອງຄິດໃນແງ່ບວກ, ພະຍາຍາມບໍ່ຈົມກັບສິ່ງບໍ່ດີ ຢູ່ໃຫ້ຫ່າງຈາກຄົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຄິດລົບ ແລະ ຢູ່ກັບຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກກັບວຽກແທນ ແລ້ວທຸກຢ່າງຈະດີຂຶ້ນເອງ.
  2. ເຈົ້າມີໜ້າທີ່ພັດທະນາຕົນເອງ: ບໍ່ມີໃຜເປັນຫ່ວງເຈົ້າໄດ້ເທົ່າກັບຕົວເຈົ້າເອງ ການເຮັດວຽກທຸກມື້ໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງໜ້າທີ່ໄປເລື່ອຍໆ ເພື່ອສະສົມປະສົບການ ແລະ ສ້າງຜົນງານ, ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຢືດຫຍຸ່ນ ແລະ ປັບຕົວໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຫຼາຍກວ່າເກົ່າຈຶ່ງມີຜົນດີຫຼາຍກວ່າຈະເຮັດວຽກໄປເລື່ອຍໆເປັນເສັ້ນຊື່.
  3. ຮວມກຸ່ມກັບຄົນປະເພດດຽວກັັບກັນຕົນເອງ: ຫາກກຸ່ມໝູ່ຮ່ວມວຽກທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ວິຖີຊີວິດຄ້າຍຄືກັບເຈົ້າ ມັນຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາກົດດັນລະຫວ່າງວຽກຂອງເຈົ້າໄດ້ເນື່ອງຈາກເຈົ້າມີທີມ ທີ່ສາມາດລົມກັນໄດ້ທຸກເລື່ອງ. ເຈົ້າບໍ່ສາມາດປ່ຽນນິໄສຄົນອື່ນ ແຕ່ເຈົ້າສາມາດປ່ຽນການປະຕິບັດຕໍ່ພວກເຂົາໄດ້ ຢ່າໃຫ້ການກະທໍາຂອງຄົນອື່ນສົ່ງຜົນຊີວິດຕົນເອງ ການປ່ອຍໃຫ້ໝູ່ຮ່ວມງານທີ່ບໍ່ດີ ມີອິດທິພົນເໜືອເຈົ້າ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ່ຍາກເຮັດວຽກໃນທີ່ສຸດ.
  4. ໜີໃຫ້ຫ່າງຈາກຄວາມຄິດດ້ານລົບ: ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະມີຄວາມສຸກ ໝາຍເຖິງການຫຼີກລ່ຽງການຊຸບຊິບນິນທາບົດສົນທະນາລົບໆ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີຫຼາຍປານໃດ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ກໍອາດມີີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກເຈົ້າໄດ້ ຄືກັບວ່າພວກເຂົາດູດກິນອອກຊີເຈນໃນອາກາດໄປໝົດຈົນເຈົ້າຢູ່ບໍ່ໄດ້.
  5. ແຍກແຍະບັນຫາສ່ວນຕົວອອກຈາກການເຮັດວຽກ: ຫາກເຈົ້າມີບັນຫາສ່ວນຕົວເຂົ້າມາລຸມເລົ້າ ການທີ່ຈະມີຄວາມສຸກ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ດີນັ້ນຄົງເປັນເລື່ອງຍາກ, ນອກນີ້, ໝູ່ຮ່ວມວຽກກໍບໍ່ຍາກແບກຮັບຄວາມທຸກຂອງເຈົ້າ, ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າຕ້ອງແຍກແຍະມັນໃຫ້ໄດ້.
  6. ເບິ່ງໃນແງ່ບວກເປັນຫຼັກ: ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັກວຽກທີ່ເຮັດຢູ່ ແຕ່ມັນຄົງມີບາງແງ່ມຸມທີ່ເຈົ້າມັກແທ້ໆ ໃຫ້ເນັ້ນໄປທີ່ມຸມນັ້ນ ແລະ ດຶງມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແງ່ມຸມອື່ນໆໃນການເຮັດວຽກ.
  7. ຫັນມາທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບຄົນໃໝ່ໃຫ້ຫຼາຍໆ: ຄົນສ່ວນຫຼາຍເບິ່ງວ່າການມີໝູ່ສະນິດໃນບ່ອນເຮັດວຽກເປັນເລື່ອງໄຮ້ສາລະ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ເຈົ້າເຮັດວຽກມື້ລະຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ເພາະສະນັ້ນ, ການຈະມີຄົນທີ່ເຈົ້າໄວ້ໃຈທີ່ຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຄອຍແບ່ງປັນສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ກໍເປັນເລື່ອງສໍາຄັນບໍ່ໜ້ອຍເລີຍ.
  8. ເກັບເງິນເພື່ອລາອອກ: ບາງທີ່ອາດບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນນອກຈາກການລາອອກຈາກວຽກ ບໍ່ມີຫຍັງຮ້າຍແຮງໄປກວ່າການທີ່ເຈົ້າຢາກລາອອກ ແຕ່ອອກບໍ່ໄດ້ເພາະເຈົ້າຫ່ວງເລື່ອງເງິນ, ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າຕ້ອງເກັບເງິນໄວ້ແດ່ ເພື່ອໃຫ້ມີອິດສະລະທີ່ຈະໄດ້ຕັດສິນໃຈເຊົ່າເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ມັກໂດຍໄວ.

ເຈົ້າຈະມີສຸຂະພາບ ແລະ ຈິດໃຈທີ່ດີໄດ້ໃນທຸກແງ່ມຸມຊີວິດຫາກຮູ້ຈັກຄວບຄຸມຊີວິດຕົນເອງບໍ່ມີໃຜມີອໍານາດພໍທີ່ຈະປ່ຽນແປງ ຫຼືບິດເບືອນຊີວິດຂອງເຈົ້າໄດ້ນອກຈາກຕົວເຈົ້າເອງ, ເພາະສະນັ້ນ, ຢ່າໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າມາບົງການຊີວິດຕົນເອງ ແລະ ນີ້ຈະເປັນມື້ເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ເຈົ້າກັບມາໃສ່ໃຈຈັດການຊີວິດ ແລະ ການງານຂອງຕົນເອງຢ່າງມີຄວາມສກອີກຄັ້ງ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - 8 ແນວຄິດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າມີແຕ່ຄວາມສຸກ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 8 ແນວຄິດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າມີແຕ່ຄວາມສຸກ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 8 ແນວຄິດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າມີແຕ່ຄວາມສຸກ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!