ຈົ່ງຮ່ວມ​ໃຈແກ້ບັນຫາພາວະບອບບາງ​ຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ

- Untitled design - ຈົ່ງຮ່ວມ​ໃຈແກ້ບັນຫາພາວະບອບບາງ​ຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ

ປັດຈຸບັນສະພາບເສດຖະກິດຂອງປະ​ເທດພວກເຮົາ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ມີລັກສະນະບອບບາງສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2017 ເປັນປີເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານຕາມປີປະຕິທິນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວດີເທົ່າທີ່ຄວນ; ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດໃນ 4 ເດືອນ 2018 ຍັງບໍ່ໜັກແໜ້ນ, ສ່ວນໃຫຍ່ ອີງໃສ່ການລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນເຊິ່ງບັນດາຂະແໜງການເຫຼົ່ານັ້ນຍັງບໍ່ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານລາວເທົ່າທີ່ຄວນ, ຫາກສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຍັງມີຄວາມບອບບາງລັກສະນະນີ້ ການຂະຫຍາຍຕົວ GDP ຄາດຄະ ເນໝົດປີ ຈະບັນລຸ ພຽງ 6,7% ຕໍ່າກ່ວາແຜນການປີວາງໄວ້ 7%; ການສົ່ງອອກຈະບັນ​ລຸ 19,7% ແລະ ການນໍາເຂົ້າບັນ​ລຸ 27,4% (ຂາດດູນ-7,7%); ການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME) ໃຫ້ປະ ຊາຊົນຍັງບໍ່ມີມາດຕະການປະຕິບັດໂຕຈິງ ແລະ ບັນ​ຫາ​ໃຫຍ່​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດກໍ່​ແມ່ນ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ທີ່ກວມ​ເອົາ​ທຸກ​ແຂວງໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ ເຊິ່ງ​ມັນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໂດຍ​ກົງຕໍ່​ເສດ​ຖະ​ກິດຂອງ​ຊາດ​ ແລະ ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນລາວ.

ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ  ໄດ້​ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາຍັງສືບຕໍ່ຂາດດຸນງົບປະມານ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກົດດັນຕໍ່ສະພາບຄ່ອງ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະ ກິດມະຫາພາກ; ການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບລາຍຈ່າຍທີ່ຈໍາເປັນ, ເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂໜີ້ສາທາລະນະມີຄວາມຊັກຊ້າ; ລາຍຈ່າຍເພື່ອ ຊໍາລະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນໄວໃນແຕ່ລະປີ ຍ້ອນຮອດໄລຍະຕ້ອງເລີ່ມຈ່າຍຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ກູ້ຢືມມາລົງທຶນໃສ່ໂຄງການພັດທະນາໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ການລະດົມທຶນເພື່ອອັດສີດເມັດເງິນໃໝ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບເສດຖະກິດ ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ ເປັນຕົ້ນການລະ ດົມທຶນເຂົ້າໃນບັນດາໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະສາມາດເກັບກູ້ທຶນຄືນໄດ້ໄວ; ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງພາກທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະ SME ຍັງຫຍຸ້ງຍາກໃນນີ້ວິສາຫະກິດທີ່ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ ພັດມີອັດຕາດອກເບ້ຍສູງ; ການບໍລິຫານລັດກໍ່ຍັງຄືບໜ້າຊ້າ, ການຊໍາລະ ອາກອນ, ການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດ, ຂັ້ນຕອນການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາຍັງເຮັດໄດ້ຊ້າ; ພາກທຸລະກິດ ບໍ່ທັນປັບຕົວກັບສະພາບການໃໝ່ ແລະ ໜີ້ສິນກໍ່ບໍ່ທັນຊໍາລະໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກໍ່ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະຝືດເຄືອງ.

ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວນີ້, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈຶ່ງອອກຄໍ​າ​ສັ່ງ ​ເລກ​ທີ 12/ນຍ ເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ໂດຍສະກັດກັ້ນໄພເງິນເຟີ້ ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າທຸກປະເພດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປະລິມານເງິນ M2 ໃຫ້ຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ; ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດລະບອບລະບຽບການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດເພື່ອກະຕຸ້ນເສດ ຖະກິດ ດຶງເອົາໂຄງການລົງທຶນເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດໄປພ້ອມກັບການດໍາເນີນໂຄງການໃຫຍ່ໆບໍ່ໃຫ້ຢຸດສະຫງັກ; ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໜີ້ພາຍໃນ, ມີມາດຕະ ການ ແລະ ນະໂຍບາຍຊ່ວຍພາກເອກະຊົນໃຫ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຢ່າງເໝາະສົມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອພາກທຸລະກິດໃຫ້ຕັ້ງໜ້າ ກ່ວາເກົ່າ; ຕ້ອງມີທັດສະນະໃໝ່ຫັນການນໍາໃຊ້ທຶນລົງສູ່ການລົງທຶນທີ່ມີປະສິດທິຜົນທາງເສດຖະກິດ, ຫັນໄປສູ່ການຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ; ມີມາດຕະການເກັບລາຍຮັບ-ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ, ນໍາເອົາລະບົບທັນສະໄໝເຂົ້າໃນຂະແໜງເກັບລາຍຮັບ; ລັດຖະບານ ຈະຊີ້ນໍາ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນລັດ-ເອກະຊົນ, ສູນກາງ-ທ້ອງຖິ່ນ ຖືເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ສົ່ງເສີມຢ່າງແຂງແຮງໃນການຜະລິດສິນຄ້າ ໃນນີ້ສົ່ງເສີມ SMEs ດ້ວຍຫຼາຍມາດຕະການ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ; ປັບປຸງໂຄງສ້າງການລົງທຶນ, ລັດຈະລົງທຶນໂຄງການທີ່ຈໍາເປັນສ່ວນໂຄງ ການລົງທຶນທົ່ວໄປ ມອບໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນສຸມໃສ່ການລົງທຶນແບບ BOT ແລະ PPP; ພ້ອມນັ້ນ, ລັດຖະບານ ຈະເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງບັນດາລັດວິສາຫະກິດໃຫ້ສາມາດເດີນໄດ້ ແລະ ບັນຫາສໍາຄັນອື່ນໆ.

ໃນກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບ “ພາກທຸລະກິດ: ບັນຫາໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ທາງອອກໃນຕໍ່ໜ້າ” ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ຕຸ ລານີ້, ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ເສດຖະ  ກິດຂອງປະເທດເຮົາ ໂດຍສະເພາະເສດຖະກິດມະຫາພາກພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ໜັກໜ່ວງສົມຄວນ, ໃນນັ້ນ ອັນສົດໆຮ້ອນໆທີ່ສຸດໃນປັດຈຸ ບັນແມ່ນບັນຫາການຂາດດູນງົບປະມານ ໜີ້​ສິນ​ຂອງ​ລັດ​ຕໍ່​ພາຍ​ໃນ ແລະ​ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ (ໜີ້​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ); ການ​ຂາດ​ສະ​ພາບ​ຄ່ອງ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຂອງ​ລັດ…ເຊິ່ງ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ສາ​ເຫດ​ສຳ​ຄັນ​ແມ່ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ແອ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ເງິນ ກໍ່​ຄື​ຄວາມ​ອ່ອນ​ແອ​ໃນພາກ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຮົາ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຍັງ​ໃຫ້​ທິດ​ຊີ້​ນຳ​ໃຫ້ສຸມໃສ່ລົງເລິກບັນ​ຫາ​ໃນ​ພາກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ​ເວົ້າ​ລວມ, ຂົງ​ເຂ​ດທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ຕົນ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນຢູ່; ຈຸດ​ເລັ່ງ​ໃນ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ກິດ​ຈະ​ການ​ຂອງ​ຕົນ (ສ້າງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ອອກ​ສູ່​ຕະຫຼາດ) ​ໃນ​ຕໍ່​ໜ້າ​ອັນຫຼັກໆແມ່ນ​ອັນ​ໃດ?; ​ສິ່ງ​ທີ່​ພາກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ເວົ້າ​ລວມ ແລະ ຂົງ​ເຂດ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ຕ້ອງ​ປັບ​ປຸງ, ແກ້​ໄຂເພື່ອ​ສ້າງ​ປັດ​ໃຈ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ແກ່​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຢູ່​ຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ; ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜ​ູນ ແລະ ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ອັນ​ຈຳ​ເປັນ​ໃຫ້​ແກ່​​ພາກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ, ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທາງ​ທຸ​ລະ​ກິດ (ທີ່​ຕົນ​ສະ​ເໜີ​ມາ), ເຫັນ​ວ່າ​ຕ້ອ​ງ​ມີ​ການ​ກຳ​ນົດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ ສ້າງ, ປັບ​ປຸງ​ບັນ​ດາ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ຫຍັງ​ແດ່?; ສິ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ອຸ​ປະ​ສັກ​ກົດ​ໜ່ວງ, ຖ່ວງ​ດຶງ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ທຸ​ລະກິດ​ໃໝ່, ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​​ຢູ່​ລາວໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ພາກ​ລັດ ເຊິ່ງ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ແກ້​ໄຂ​ມີ​ຫຍັງ​ແດ່?…

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ຈົ່ງຮ່ວມ​ໃຈແກ້ບັນຫາພາວະບອບບາງ​ຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ

ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ສະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຮົາ​ພວມ​ຢູ່​ໃນ​ພາ​ວະ​ບອບ​ບາງ​ຄື​ແນວນີ້ ມັນ​ໄດ້​ເລັ່ງ​ທວງ​ໃຫ້​ທຸກ​ຝ່າຍ ຮ່ວມ​ກັນ​ເລັ່ງ​ມື​ແກ້​ບັນ​ຫາ​ຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​​ຄວນພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ນຳເອົາ​ນັກ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຫົວ​ກະ​ທິ​ດ້ານເສດ​ຖະ​ກິດ ຫຼື ເປັນ ມື​ອາ​ຊີບ​ເຂົ້າ​​ຮ່ວມໃນ​ທິມ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານຕື່ມ​ອີກ​ ແລະ ​ພ້ອມນັ້ນ​ ກໍ່​ຕ້ອງ​ແກ້​ຜູ້​ທີ່​ຕ້ອງ​ແກ້ ເປັນ​ຕົ້ນ​ຄົນ​ບໍ່​ດີ-ບໍ່​ເກັ່ງ, ຄົນ​ໂກງ, ​ບໍ່​ໂປ່ງ​ໃສ, ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ, ຄົນ​ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​​ການ​ຟອກ​ເງິນ… ອອກ​ໃຫ້​ໄດ້ ທັງ​ເອົາ​ຄືນ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ຊາດ-ຂອງ​ລັດທີ່​ບຸກຄົນ​ຍັກ​ຍອກ​ໄປ​ກັບ​ຄືນ​​ມາ; ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຕໍ່​​ການ​ປະ​ຢັດ ແລະ ຕ້ານ​ການ​ຟຸມ​ເຟືອຍ​ ​ຫາກ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ອາດ​ໂຈະ ຫຼື ຖອນ​ລົດ​ປະ​ຈຳ​ຕ່ຳ​ແໜ່ງ​ລັດ​ຖະ​ກອນ​ທີ່​​ເຫັນ​ວ່າເປັນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່ບໍ່​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ສະ​ພາ​ວະ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຝືດ​ເຄືອງ​ກໍ່​ຄື​ບັນ​ຫາ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​​; ສືບ​ຕໍ່ປັບ​ປຸງ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດໂດຍ​ໄວ ໃນ​ນີ້​ມີບາງແຫ່ງ​ທີ່​ຂາດ​ສະ​ພາບ​ຄ່ອງທາງການ​ເງິນ ​ເຊິ່ງ​ໃນ​ຜ່ານ​ມາ​ລັດ​ຖະ​ບານເຮົາ ໄດ້ໃສ່​ອົກ​ຊີ​ເພື່ອ​ຢືດ​ເວ​ລາ​ໃຫ້​ຂັບ​ເຄື່ອນ ຫາກ​ເຫັນ​ວ່າ: ເມື່ອບໍ່​ເກີດ​ປະ​ໂຫຍດ ກໍ່​ອາດ​ຫັນ​ໄປ​ຮ່ວມ​ມື ຫຼື ຮ່ວມ​ທຶນ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຄົບ​ຖ້ວນ; ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ຊາດ ກໍ່​ຄວນມີ​ວິ​ໃສ​ທັດທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ, ທຸກ​ແຜນ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ທີ່​ສົ່ງ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ອັນ​ບໍ່​ດີ ຫຼື ກົດ​ໜ່ວງ​ຖ່ວງ​ດຶງ​ການ​ຜະ​ລິດ-ທຸ​ລະ​ກິດ ລ້ວນ​ແຕ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ຢ່າງ​ເດັດ​ຂາດ; ການ​ແກ້​ໄຂພາກທຸລະກິດ: ບັນຫາໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ທາງອອກໃນຕໍ່ໜ້າ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເມືອງ ແລະ ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ທົ່ວ​ສັງ​ຄົມໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ອົງ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ຂອງ​ລັດ, ​ພາກທຸ​ລະ​ກິດ​ລັດ-ເອ​ກະ​ຊົນ, ຜ​ູ້​ປະ​ກອບ​ການ, ນັກ​ລົງ​ທຶນ…ຕ້ອງ​​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ແກ້​ໄຂ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ, ເອົາ​ຈິງ​ເອົາ​ຈັງ ເພື່ອດ​ຶງ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ ​ທີ່​ມີ​ອັດ​​ຕາ​ສ່ວນ​ສູງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາກັບຄືນ​ສູ່​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໂດຍ​ໄວ.​

                                  

                                            # ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຈົ່ງຮ່ວມ​ໃຈແກ້ບັນຫາພາວະບອບບາງ​ຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຈົ່ງຮ່ວມ​ໃຈແກ້ບັນຫາພາວະບອບບາງ​ຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!