DHAແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມີປະໂຫຍດແນວໃດ ?

- advert banner 728 90 728x90 - DHAແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມີປະໂຫຍດແນວໃດ ?
- 022608 2019 1024x808 - DHAແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມີປະໂຫຍດແນວໃດ ?

DHA(Docosahexaenoic Acid)ແມ່ນກົດໄຂມັນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດຢ່າງຫລາຍ ໂດຍຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງສານໂອເມກ້າ 3 ເຊິ່ງຮ່າງກາຍຂອງເຮົາບໍ່ສາມາດຜະລິດ ຫລື ສັງເຄາະຂຶ້ນມາໄດ້ເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບສານອາຫານຊະນິດນີ້ຈາກການກິນອາຫານທີ່ມີສານໂອເມກ້າ 3 ເຂົ້າໄປເທົ່ານັ້ນ ໂດຍສ່ວນຫລາຍສານນີ້ຈະຢູ່ໃນອາຫານປະເພດປາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ : ປາທະເລນຳ້ເລິກ, ປາແຊວມັອນ, ປາທູນ່າ ເປັນຕົ້ນ ຫລື ໃນປານຳ້ຈືດ, ປາສະຫວາຍ, ປາຄໍ່ ເປັນຕົ້ນ ຫລື ໃນຮູບແບບຂອງນົມຝຸ່ນ ລວມທັງ ໄຂ່ ເປັນຕົ້ນ.

- new3 - DHAແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມີປະໂຫຍດແນວໃດ ?

     ໂດຍຫາກເດັກບໍ່ໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ມີ DHA ຫລາຍພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາໃນການເບິ່ງເຫັນ ລວມທັງເຮັດໃຫ້ລະດັບໄອຄິວຫລຸດຕໍ່າລົງ ກາຍເປັນເດັກສະມາທິສັ້ນ ແລະ ຮຽນຮູ້ທັກສະໃນດ້ານຕ່າງໆໄດ້ຊ້າລົງ. ສ່ວນຄົນໃນໄວເຮັດວຽກຫາກລະດັບຂອງສານ DHA  ໃນສະໝອງຫລຸດຕໍ່າລົງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຄຽດຂຶ້ນ ອາດກາຍເປັນຄົນຫຍາບຄາຍ ແລະ ເກີດອາການຊຶມເສົ້າຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ໃນຜູ້ເຖົ້າຫາກລະດັບຂອງສານ DHA  ຫລຸດຕໍ່າລົງ ກໍຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ກາຍເປັນພະຍາດສະໝອງເສື່ອມ ແລະ ມີບັນຫາ ໃນດ້ານສາຍຕາໄດ້.

DHA  ມີປະໂຫຍດຫຍັງແດ່ ?

     – ຊ່ວຍເສີມສ້າງພັດທະນາການທາງສະໝອງຂອງເດັກໄດ້ດີຫລາຍ ເປັນການເພີ່ມຄວາມຈື່ຈຳທີ່ດີ ລວມທັງທັກສະໃນດ້ານການຮຽນຮູ້ສິ່ງຕ່າງໆ.

     – ຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາຂອງເດັກ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມພັດທະນາໄປສູ່ທັກສະໃນດ້ານຕ່າງໆ.

     – ຊ່ວຍປ້ອງກັນອາການສະມາທິສັ້ນໃນເດັກໄດ້ດີ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮຽນຮູ້ສິ່ງຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

     – ຊ່ວຍບຳລຸງລະບົບປະສາດໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍສະເພາະໃນໄວເດັກ ຫລື ແອນ້ອຍ.

     – ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດອາການຊຶມເສົ້າ.

     – ຊ່ວຍປ້ອງກັນອາການຫລອດເລືອດຕີບຕັນ.

     ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງໃນການເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີສານ DHA :

     – ຫາກເປັນຜູ້ທີ່ແພ້ປາທະເລຄວນຫລີກເວັ້ນ.

     – ໃນຄົນທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະກຽມໂຕຮັບການຜ່າຕັດ ຫລື ກ່ອນທີ່ຈະເກີດລູກ ບໍ່ຄວນກິນສານ DHA  ໃນໄລຍະນີ້.

     – ເລື່ອງຄວາມປອດໄພເປັນສິ່ງສຳຄັນ ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າບໍ່ມີສານໜູ ຫລື ສານບາຫລອດໃດໆປົນເປື້ອນມາກັບປາທະເລເຫລົ່ານີ້.

     – ຫາກເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສານ DHA  ຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ ໂດຍມີແຫ່ລງຜະລິດ ແລະ ວັນເດືອນປີທີ່ຜະລິດ ຫລື ໝົດອາຍຸຢ່າງຈະແຈ້ງ.

     ເຊິ່ງການທີ່ແອນ້ອຍ ຫລື ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາສະໝອງ, ສາຍຕາ ຫລື ຮ່າງກາຍຕ່າງໆໄດ້ດີ ຄວນເລີ່ມຈາກການໄດ້ຮັບຕັ້ງແຕ່ຍັງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ໂດຍແມ່ຄວນຈະກິນອາຫານທີ່ມີສານ DHA ຫລື ໂອເມກ້າ 3 ຕັ້ງແຕ່ລູກຍັງຢູ່ໃນທ້ອງໄປຈົນເຖິງໄລຍະເວລາໃຫ້ລູກກິນນົມແມ່ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກທີ່ເກີດອອກມາມີສຸຂະພາບທີ່ສົມບູນ ແລະ ແຂງແຮງ ທັງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ພັດທະນາການທາງສະໝອງນັ້ນເອງ.

error: Content is protected !!