ລາວຕັ້ງເປົ້າຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຢາຕ້ານຈຸລະຊີບໃນຂະແໜງການສຸຂະພາບຄົນ ແລະ ສັດໃຫ້ເຫລືອ 20% ໃນປີ 2023

- 021 - ລາວຕັ້ງເປົ້າຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຢາຕ້ານຈຸລະຊີບໃນຂະແໜງການສຸຂະພາບຄົນ ແລະ ສັດໃຫ້ເຫລືອ 20% ໃນປີ 2023
- AGL banner - ລາວຕັ້ງເປົ້າຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຢາຕ້ານຈຸລະຊີບໃນຂະແໜງການສຸຂະພາບຄົນ ແລະ ສັດໃຫ້ເຫລືອ 20% ໃນປີ 2023
- 7677 - ລາວຕັ້ງເປົ້າຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຢາຕ້ານຈຸລະຊີບໃນຂະແໜງການສຸຂະພາບຄົນ ແລະ ສັດໃຫ້ເຫລືອ 20% ໃນປີ 2023

  ໃນວັນທີ 19 ພະຈິກນີ້, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຮ່ວມກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແຜນຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານຕໍ່ເຊື້ອຈຸລະຊີບທີ່ຕ້ານຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອ (AMR) ຢູ່ລາວ (2019-2023) ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ເພື່ອເປັນທິດທາງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ສະພາບການເກີດເຊື້ອຈຸລະຊີບ ທີ່ຕ້ານຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຢູ່ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງແຜນງານດັ່ງກ່າວປະກອບມີ: ຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຊື້ອຈຸລະຊີບ ທີ່ຕ້ານຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລິນຊີ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການເຝົ້າລະວັງ ກ່ຽວກັບເຊື້ອຈຸລະຊີບຕໍ່ຕ້ານຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລິນຊີ; ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປ້ອງກັນເຊື້ອຈຸລະຊີບຕໍ່ຕ້ານຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລິນຊີ; ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການນຳໃຊ້ຢ່າຕ້ານເຊື້ອຈຸລິນຊີ ໃນຂະແໜງການສຸຂະພາບຄົນ ແລະ ສັດ ແລະ ພ້ອມກັນ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ, ການປະສານງານ ແລະ ການສະໜອງງົບປະມານ. ພ້ອມນີ້, ແຜນດັ່ງກ່າວຍັງມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຢາຕ້ານຈຸລະຊີບໃນຂະແໜງ ການສຸຂະພາບຄົນ ແລະ ສັດ ໃຫ້ເຫລືອ 20% ແລະ ທັງເປັນການປັບປຸງການຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອຢູ່ຕາມໂຮງໝໍ ແລະ ຄຣີນິກ ໃຫ້ເຫລືອ 30% ໃນປີ 2023.

- 7688 - ລາວຕັ້ງເປົ້າຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຢາຕ້ານຈຸລະຊີບໃນຂະແໜງການສຸຂະພາບຄົນ ແລະ ສັດໃຫ້ເຫລືອ 20% ໃນປີ 2023

   ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມີ​ຄໍາ​ເຫັນ​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມວ່າ: ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເພີ່ມທະວີວຽກງານການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຄວບຄຸມເຊື້ອຈຸລະຊີບທີ່ຕ້ານຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອ ເພື່ອຕ້ານຕໍ່ສະພາບການຕ້ານຕໍ່ຢາຂອງບັນດາເຊື້ອພະຍາດ, ​ໂດຍບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ເຄີຍໃຊ້ໄດ້ດີໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເພື່ອຈັດການກັບພວກມັນໄດ້, ປັດຈຸບັນ ກະຊວງສາ ທາລະນະສຸກ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບັນດາສູນ, ໂຮງໝໍ ແລະສະຖາບັນຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຄວບຄຸມສະພາບເຊື້ອຈຸລະຊີບດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການກອຍກາ ແລະ ກອງທຶນ ຟຣີມິງ ໂດຍຜ່ານອົງການອະນາໄມໂລກ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຕອບໂຕ້ AMR.

  ທ່ານ ດຣ ມາກ ຈາຄ໋ອບ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຖ້າວ່າບັນດາປະເທດທົ່ວໂລກ ບໍ່ລົງມືປະຕິບັດການເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກັບເຊື້ອຈຸລະຊີບທີ່ຕ້ານຕໍ່ຢາ, ໂລກເຮົາກໍຈະປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວຕໍ່ໄປ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ 100 ປີກ່ອນ. ສະນັ້ນເປົ້າໝາຍຂອງແຜນຍຸດທະສາດກໍເພື່ອຮັບປະກັນ ການນຳໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຍາວນານຕໍ່ໄປ, ເຊິ່ງຄາດວ່າປີ 2023 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ຈະສາມາດສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະຄວບຄຸມເຊື້ອຈຸລະຊີບທີ່ຕ້ານຕໍ່ຢາ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ການເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ຂອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄົນເຈັບ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລິນຊີໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ພ້ອມກັນນີ້, ຂໍ້ແນະນໍາການປິ່ນປົວສໍາລັບບຸກຄະລາກອນການແພດ, ສັດຕະວະແພດ ແລະ ການລິເລີ່ມອື່ນໆ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ສາມາຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລິນຊີໄດ້.

- lattana banner 1 - ລາວຕັ້ງເປົ້າຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຢາຕ້ານຈຸລະຊີບໃນຂະແໜງການສຸຂະພາບຄົນ ແລະ ສັດໃຫ້ເຫລືອ 20% ໃນປີ 2023
-    AD conten website - ລາວຕັ້ງເປົ້າຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຢາຕ້ານຈຸລະຊີບໃນຂະແໜງການສຸຂະພາບຄົນ ແລະ ສັດໃຫ້ເຫລືອ 20% ໃນປີ 2023
- lattana banner - ລາວຕັ້ງເປົ້າຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຢາຕ້ານຈຸລະຊີບໃນຂະແໜງການສຸຂະພາບຄົນ ແລະ ສັດໃຫ້ເຫລືອ 20% ໃນປີ 2023
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!