ທະນາຄານກໍານົດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອສະເພາະເພື່ອຊ່ວຍຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19

ທະນາຄານກໍານົດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອສະເພາະເພື່ອຊ່ວຍຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19 - Untitled design - ທະນາຄານກໍານົດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອສະເພາະເພື່ອຊ່ວຍຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19

ປັດຈຸບັນ, ການແຜ່ລະບາດພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ໂຄວິດ-19 (covid-19) ພວມແຜ່ລາມໄປເກືອບທຸກພື້ນທີ່ຂອງໂລກ ຊຶ່ງອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ປະກາດເຫດການສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ເປັນການລະບາດຄັ້ງໃຫ່ຍ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນທົ່ວໂລກຍົກລະດັບມາດຕະການເຝົ້າລະວັງ, ສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມການລະບາດ ແລະໂຕ້ຕອບ.
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງມວນມະນຸດຂອງຫລາຍປະເທດໃນໂລກ ແລະຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຮຸນແຮງທີ່ສຸດຕໍ່ຫລາຍຂະແໜງການເສດຖະກິດຂອງຫລາຍປະເທດ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງການບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວ. ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ໄດ້ຖືເປັນວາລະທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ປະຈຳເດືອນມີນາ ຄັ້ງວັນທີ 18-19 ມີນາ 2020 ໂດຍສຸມໃສ່ມາດຕະການຫລາຍດ້ານທີ່ສໍາຄັນ ແລະຮີບດ່ວນເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ-ອົງການມີນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການຊ່ວຍຂະແໜງການທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ດັ່ງນັ້ນ ກອງປະຊຸມລັດຖະບານໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຕົກລົງ ແລະຮັບຮອງເອົາຫລາຍບັນຫາ. ໜຶ່ງໃນວຽກງານທີ່ສໍາຄັນແມ່ນມາດຕະການ ແລະນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ.
ສໍາລັບຂະແໜງທະນາຄານ, ລັດຖະບານ ໄດ້ກໍານົດມາດຕະການໃນການຊຸກຍູ້ ຫລຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ, ດອກເບ້ຍ ແລະອື່ນໆໂດຍສະເໜີໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ອອກແຈ້ງການໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ສ້າງແຜນຜ່ອນຜັນແລະເພີ່ມສິນເຊື່ອເປັນຕົ້ນ ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ, ກະສິກໍາສົ່ງອອກ ແລະຜະລິດການທົດແທນການນໍາເຂົ້າ. ກອງທຶນ SMEs, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິນເຊື່ອເພື່ອສົ່ງເສີມ SMEs ຈາກແຫລ່ງເງິນກູ້ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ. ໂດຍອີງໃສ່ທິດຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະບານທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍຕໍ່ຂະແໜງການເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ທຫລ ໄດ້ອອກນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອສະເພາະ ເພື່ອຊ່ວຍຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 238/ທຫລ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020.
ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ; ທ່ານ ເພັດສະຖາພອນ ແກ້ວວົງວິຈິດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທຫລ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ໃນສະພາບການທີ່ປະເທດເຮົາ ພວມປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ນອກຈາກ ທຫລ ຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະການຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ ເປັນບູລິມະສິດທີ່ສໍາຄັນແລ້ວ, ໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2020 ທຫລ ໄດ້ມີການດັດປັບເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາ ໂດຍສະເພາະໄດ້ຫລຸດອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບທີ່ເປັນສະກຸນເງິນກີບລົງ 1% ແລະເງິນຕາຕ່າງປະເທດລົງ 2% ເພື່ອໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກີດ ໄດ້ມີແຫລ່ງທຶນຫລາຍຂຶ້ນໃນການຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອເພື່ອຊຸກຍູ້ຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ຈາກນັ້ນ; ທຫລ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອສະເພາະເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຄື: 1) ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະສະຖາບັນການເງິນ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເລື່ອນເວລາຊໍາລະໜີ້ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະດອກເບ້ຍ; 2) ປັບຫລຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະຄ່າທໍານຽມໃຫ້ລູກໜີ້ຂອງຕົນບົນພື້ນຖານຄວາມອາດສາມາດຂອງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ; 3) ພິຈາລະນາ ສະໜອງເງິນກູ້ບ້ວງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລູກໜີ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນຈາກບັນຫາພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະ 4) ປັບປຸງໂຄງສ້າງເງິນກູ້ຄືນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລູກໜີ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກໍານົດອາຍຸສັນຍາ ຫລືງວດຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະດອກເບ້ຍຄືນໃໝ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດຂອງລູກໜີ້. ໃນນັ້ນ, ໃຫ້ມີໄລຍະປອດໜີ້ຕົ້ນທຶນ ແລະດອກເບ້ຍເປັນເວລາ 1 ປີ ຫລືຕາມການຕົກລົງລະຫວ່າງເຈົ້າໜີ້ ແລະລູກໜີ້. ໃນການພິຈາລະນານະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະສະຖາບັນການເງິນຕ້ອງເບິ່ງລະອຽດສະຖານະພາບຂອງລູກໜີ້ຂອງຕົນແຕ່ລະເປົ້າໝາຍກ່ອນ ແລະຫລັງສະພາບເກີດພະຍາດລະບາດໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີຊ່ອງວ່າງສວຍໃຊ້ບັນຫາການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດມາເປັນຂໍ້ອ້າງເວລາມີບັນຫາຊໍາລະໜີ້.
ສໍາລັບ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະສະຖາບັນການເງິນໃດທີ່ປະຕິບັດມາດຕະການ ແລະນະໂຍບາຍທີ່ ທຫລ ກໍານົດໄວ້ ຈະຮັບນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດລະບຽບກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະການຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນໜີ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ (ເລກທີ 512/ທຫລ, ລົງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ2018) ແລະສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ເລກທີ 02/ທຫລ, ລົງວັນທີ 04 ກຸມພາ 2015); ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂ້າງເທິງ, ທຫລ ເຊື່ອວ່າຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈະສາມາດແບ່ງເບົາ ແລະຟື້ນຕົວໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິຈາກມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ແລະຕອບໂຕ້ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງລັດຖະບານທີ່ພວມສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນ.

ທະນາຄານກໍານົດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອສະເພາະເພື່ອຊ່ວຍຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19 - Wave100S AD to Website 2020 0 - ທະນາຄານກໍານົດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອສະເພາະເພື່ອຊ່ວຍຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19
ທະນາຄານກໍານົດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອສະເພາະເພື່ອຊ່ວຍຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19 - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທະນາຄານກໍານົດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອສະເພາະເພື່ອຊ່ວຍຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19
ທະນາຄານກໍານົດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອສະເພາະເພື່ອຊ່ວຍຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19 - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທະນາຄານກໍານົດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອສະເພາະເພື່ອຊ່ວຍຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!