ທຳລາຍຝູງຕັກກະແຕນໄມ້ປ່ອງຢູ່ 5 ບ້ານໃນເຂດເມືອງງອຍ

- advert banner 728 90 728x90 - ທຳລາຍຝູງຕັກກະແຕນໄມ້ປ່ອງຢູ່ 5 ບ້ານໃນເຂດເມືອງງອຍ

ທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ 2017 ຜ່ານມານີ້, ຫ້ອງການກະ ສິກຳ-ປ່າໄມ້ເມືອງງອຍ ແຂວງ ຫລວງພະບາງໂດຍສະເພາະ ແມ່ນທິມງານວິຊາການຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຕັກກະແຕນໄມ້ປ່ອງ ຈຳນວນ 2 ກຸ່ມຄື: ກຸ່ມ ພູທິດເຜິ້ງ  ແລະ ກຸ່ມໂພນໄຊ ມີຈຳນວນ 5  ບ້ານໃນນັ້ນມີ: ບ້ານກະຕາງຊຽງ, ບ້ານຫີນແປ້ນ, ບ້ານລ້ອງຄຳ, ບ້ານໂພນ ແລະ ບ້ານໂດນ ໂດຍການນຳໃຊ້ຢາສິດພົນ. ນອກຈາກນັ້ນກໍໄດ້ໃຊ້ວິທີແບບ ພືນບ້ານໂດຍການນຳເອົາມຸ້ງກວດຝົດໄມ້ຟາດໃສ່ຕັກກະແຕນ ໃນນີ້ສາມາດສິດພົ່ນຢາ ແລະ ປາບຕັກກະແຕນໄດ້ທັງໝົດ 8 ຈຸດ,  ໃນເນື້ອທີ່ເກືອບ 4 ເຮັກຕາ ແລະ  ໄດ້ນຳໃຊ້ຢາຈຳນວນ 23 ລິດ, ໃຊ້ແຮງງານທັງໝົດ 123 ຄົນ,  ຈາກນັ້ນທິມງານໄດ້ສືບ ຕໍ່ລົງສິດພົ່ນຢາປາບຕັກກະ ແຕນຢູ່ໃນກຸ່ມເມືອງຊື່ນ, ມີ 3 ບ້ານ, ມີ 7 ຈຸດ,  ໃນເນື້ອທີ 44 ເຮັກຕາ, ກຸ່ມສົບຂີງມີ 4 ບ້ານ ມີ 6 ຈດ, ໃນເນື້ອທີ 170 ເຮັກຕາ ແລະ ກຸ່ມເມືອງ ງອຍມີ 3 ບ້ານມີ 9 ຈຸດ, ໃນເນື້ອທີ 98 ເຮັກຕາສຳເລັດຜົນ.

- new3 - ທຳລາຍຝູງຕັກກະແຕນໄມ້ປ່ອງຢູ່ 5 ບ້ານໃນເຂດເມືອງງອຍ

 

+ ການສັກຢາຄຸມກຳເນີດອາດທຳລາຍມວນກະດູກ

+ ການລະບາດຂອງຕັກແຕນຝູງຢູ່ພາກເໜືອຂອງ

 

- lattana 1 - ທຳລາຍຝູງຕັກກະແຕນໄມ້ປ່ອງຢູ່ 5 ບ້ານໃນເຂດເມືອງງອຍ

 

 

 

error: Content is protected !!