ທຫລ ກຽມສະໜອງແຫລ່ງທຶນແກ່ຜູ້ທີ່ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ທຫລ ກຽມສະໜອງແຫລ່ງທຶນແກ່ຜູ້ທີ່ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 - 1 12 - ທຫລ ກຽມສະໜອງແຫລ່ງທຶນແກ່ຜູ້ທີ່ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19
ທຫລ ກຽມສະໜອງແຫລ່ງທຶນແກ່ຜູ້ທີ່ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 - Untitled design - ທຫລ ກຽມສະໜອງແຫລ່ງທຶນແກ່ຜູ້ທີ່ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ)ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຮ່ວມທະນາຄານທຸລະກິດ ເພື່ອສະໜອງແຫລ່ງທຶນຊຸກຍູ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2020 ນີ້, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການ ທຫລ; ທັງນີ້ເປັນການປະຕິບັດມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຂະແໜງທະນາຄານ ໂດຍສະເພາະ ທຫລ ໄດ້ອອກນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ​ສະເພາະ ເພື່ອຊ່ວຍຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລ້ວ.

ພາຍຫລັງ ທຫລ ໄດ້ອອກນະໂຍບາຍແລ້ວ ໄດ້ມີການຕິດຕາມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ຊຶ່ງຮອດເດືອນເມສາ 2020 ໄດ້ມີການເລື່ອນຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ປັບຫລຸດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ແລະ ສະໜອງເງິນກູ້ບ້ວງໃໝ່ ໃຫ້ລູກຄ້າຂອງຕົນ ໂດຍທະນາຄານທຸລະກິດຈໍານວນ 21 ແຫ່ງໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ 4.918 ລາຍ ລວມເປັນເງິນ 13.009 ຕື້ກ່ວາກີບ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈໍານວນ 10 ແຫ່ງ ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ 1.250 ລາຍ ລວມເປັນເງິນ 65 ຕື້ກ່ວາກີບ.

​ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ມີແຫລ່ງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ, ທຫລ ຈຶ່ງໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 318/ທຫລ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2020 ກ່ຽວກັບໂຄງການສິນເຊື່ອ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເພື່ອໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ກໍານົດໂດຍ ທຫລ ເພື່ອເປັນການເພີ່ມກໍາລັງແຮງທາງດ້ານແຫລ່ງທຶນ ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຂອງລັດຖະບານໃນການຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ບຸກຄົນ, ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນຂະແໜງການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່າໄດ້ສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຟື້ນຟູ ແລະ ສືບຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະທີ່ຍັງມີການລະບາດ ກໍ​ຄືພາຍຫລັງການລະບາດ; ສິ່ງສຳຄັນເປັນການປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຜະລິດພາຍໃນ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງລາວ.

ສຳລັບທະນາຄານທຸລະກິດ​ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນີ້ ແມ່ນມີໜ້າທີ່ນໍາເອົາແຫລ່ງທຶນ ໄປປ່ອຍແກ່ເປົ້າໝາຍທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການປິ່ນອ້ອມ, ຫັດຖະກໍາ ແລະ ທຸລະກິດອື່ນທີ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການສົ່ງອອກ. ພ້ອມນັ້ນ, ຕ້ອງມີນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນສະເພາະ  ໂດຍມີເງື່ອນໄຂອັດຕາດອກເບ້ຍບໍ່ສູງ; ໄລຍະເງິນກູ້ຍາວ; ມີໄລຍະປອດໜີ້ຕົ້ນທຶນ. ໃນຂະນະທີ່ ວົງເງິນກູ້ລວມທີ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ຈະໄດ້ຮັບແມ່ນຈະພິຈາລະນາບົນພື້ນຖານແຜນການສະໜອງສິນເຊື່ອ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ໄດ້ສະເໜີຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ, ຫລັກການ ແລະ ເປົ້າໝາຍຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້.

ທຫລ ກຽມສະໜອງແຫລ່ງທຶນແກ່ຜູ້ທີ່ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 - Wave100S AD to Website 2020 0 - ທຫລ ກຽມສະໜອງແຫລ່ງທຶນແກ່ຜູ້ທີ່ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ສ່ວນເງື່ອນໄຂການປ່ອຍກູ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບແຫລ່ງທຶນຈາກໂຄງການ, ທຫລ ຈະໄດ້ມີບົດແນະນໍາສະເພາະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເປົ້າໝາຍແທ້ຈິງ ແລະ ຮັບປະກັນແຫລ່ງທຶນທີ່ປ່ອຍແລ້ວ ບໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນໜີ້ສິນທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ.

ທຫລ ກຽມສະໜອງແຫລ່ງທຶນແກ່ຜູ້ທີ່ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທຫລ ກຽມສະໜອງແຫລ່ງທຶນແກ່ຜູ້ທີ່ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19
ທຫລ ກຽມສະໜອງແຫລ່ງທຶນແກ່ຜູ້ທີ່ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທຫລ ກຽມສະໜອງແຫລ່ງທຶນແກ່ຜູ້ທີ່ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!