ເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບການຊຳລະ ແລະ ຫັກບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ

ເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບການຊຳລະ ແລະ ຫັກບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ - 14 - ເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບການຊຳລະ ແລະ ຫັກບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ
ເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບການຊຳລະ ແລະ ຫັກບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ - Untitled design - ເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບການຊຳລະ ແລະ ຫັກບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ (ທຫລ) ເປີດ​ໂຕລະບົບການຊຳລະ ແລະ ຫັກບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ (LaPASS) ຊຶ່ງເປັນລະບົບສຳຄັນທີ່ ທຫລ ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການແກ່ສະມາຊິກໃນການໄລ່ລຽງ ແລະ ຫັກບັນຊີທີ່ ທຫລ  ໄດ້ປະຕິບັດພາລະບົດບາດໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບການຊຳລະໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນຮູບທີ່ທັນສະໄໝ, ສະດວກ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.

ການເປີດ​ໂຕ​ລະບົບການຊຳລະ ແລະ ຫັກບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນລະບົບສຳຄັນທີ່ ທຫລ ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບ ຊຶ່ງໃນປີ 1999 ທຫລ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນຊຳລະສະສາງແຊັກ (Cheque Clearing House) ຂຶ້ນກັບກົມບໍລິການທະນາຄານ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສູນຊຳລະສະສາງແຊັກ (ສະເພາະສະກຸນເງິນກີບ) ລະຫວ່າງຜູ້ອອກແຊັກ ແລະ ຜູ້ຮຽກເກັບແຊັກຜ່ານລະບົບການໄລ່ລຽງມູນຄ່າຈຳນວນເງິນສຸດທິໂດຍມີສະມາຊິກສູນຊຳລະທັງໝົດ 8 ທະນາຄານ ແລະ ໃນເວລານັ້ນທຸລະກຳການຊຳລະສະສາງດ້ວຍແຊັກຍັງມີບໍ່ຫລາຍ. ມາຮອດປີ 2011 ທຫລ ໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບການຊຳລະໄປສູ່ການເຊື່ອມໂຍງກັນຫລາຍຂຶ້ນຈຶ່ງນຳໃຊ້ລະບົບການຊຳລະແບບທັນທີ (ລະບົບ Real Time Gross Settlement = RTGS) ຊຶ່ງລະບົບດັ່ງກ່າວນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານຂໍ້ຄວາມ ISO 15022 ດ້ວຍຮູບແບບຂໍ້ຄວາມ MT (Message Type) ມີສະມາຊິກນຳໃຊ້ລະບົບຈຳນວນ 23 ທະນາຄານ ແລະ 1 ກະຊວງ (ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນ) ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນມີສະມາຊິກທັງໝົດ 41 ທະນາຄານ ແລະ 1 ກະຊວງ.

ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ສປປ ລາວ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ທີ່ ທຫລ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຊຶ່ງ 1 ໃນ 4 ຍຸດທະສາດຫລັກແມ່ນການພັດທະນາລະບົບການຊຳລະແຫ່ງຊາດໃຫ້ເປັນສູນກາງຊຳລະທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ. ທຫລ ໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງລະບົບການຊຳລະສະສາງແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີລັກສະນະລວມສູນ ແລະ ທົ່ວເຖິງສາມາດຮອງຮັບທຸລະກຳການຊຳລະທີ່ຫລາກຫລາຍ, ມີຄວາມປອດໄພ, ຮັບປະກັນໄດ້ດ້ານຄວາມໄວໃນການຊຳລະສະສາງ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ຈາກຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ, ທຫລ ໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ-ຍົກລະດັບລະບົບການຊຳລະທີ່ຮອງຮັບມາດຕະຖານ ISO 20022 ຊຶ່ງເປັນມາດຕະຖານຂໍ້ຄວາມການຊຳລະເງິນທາງ​ເອເລັກໂຕຣນິກລະຫວ່າງສະຖາບັນການເງິນ, ຄົ້ນຄວ້າກົນໄກຫັນປ່ຽນການຊຳລະສະສາງແຊັກທີ່ນຳໃຊ້ປັດຈຸບັນທີ່ເປັນລະບົບແບບເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດເຂົ້າສູ່ລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ທັນສະໄໝຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໂດຍແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາລະບົບຊຳລະສະສາງແຊັກຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າຍົກລະດັບລະບົບການຊຳລະແບບທັນທີ (RTGS) ແລະ ລະບົບການໄລ່ລຽງແບບອັດຕະໂນມັດ (ACH) ທີ່ຮອງຮັບມາດຕະຖານ ISO 20022 ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າສ້າງລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍການດຳເນີນງານຂອງລະບົບ RTGS ແລະ ລະບົບ ACH ທີ່ຮອງຮັບມາດຕະຖານ ISO 20022.

ເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບການຊຳລະ ແລະ ຫັກບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບການຊຳລະ ແລະ ຫັກບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ

​ຜູ້ວ່າການ ທຫລ ກ່າວວ່າ: ການເປີດຕົວລະບົບ ລາປາສ ​ຖືເປັນບາດກ້າວ​ທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ​ການພັດທະນາຂອງລະບົບການຊຳລະຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ຮັບໃຊ້ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃຫ້ສາມາດດຳເນີນທຸລະກຳໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ ດ້ວຍການມີລະບົບທີ່ຮອງຮັບການຊຳລະທັງມູນຄ່າສູງ, ມູນຄ່າຕໍ່າ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ວ່າຈະຢູ່ຄົນລະທະນາຄານ ຫລື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກໍຈະສາມາດຊຳລະຂ້າມກັນໄດ້ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ລັດຖະບານກຳລັງເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານລະບົບການຊຳລະ ເພື່ອຫັນການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ທັນສະໄໝຜ່ານໂທລະສັບມືຖື; ອັນພິເສດສຳລັບລະບົບລາປາສແມ່ນຈະຫັນເອົາລະບົບການຊຳລະງົບປະມານເຂົ້າມາລວມສູນຢູ່ ທຫລ ດ້ວຍການເຊື່ອມໂຍງລະບົບງົບປະມານເຂົ້າກັບລະບົບໄລ່ລຽງອັດຕະໂນມັດ (ຫລື ACH) ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ວຽກງານງົບປະມານໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສາມາດຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ເກັບລາຍຈ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ສາມາດຫລຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນໃນການພັດທະນາລະບົບການຊຳລະທີ່ຕິດພັນກັບງົບປະມານ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນການຫລຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫລຂອງການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານເທື່ອລະກ້າວ.

ເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບການຊຳລະ ແລະ ຫັກບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບການຊຳລະ ແລະ ຫັກບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ
ເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບການຊຳລະ ແລະ ຫັກບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບການຊຳລະ ແລະ ຫັກບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!