ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ

ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ -                                    4                        7 1 - ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ
ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ - Untitled design - ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ

ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ -                                    4                        2 300x169 - ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ

ເຊົ້າວັນທີ 5 ສິງຫານີ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບອົງການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ (Lao-German Cooperation ຫຼື GIZ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ບົດລາຍກ່ຽວກັບສະພາບກາບປັບປຸງຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ປະເທດເຮົາ ເພື່ອເປັນເງື່ອນໄຂໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆປັບປຸງແກ້ໄຂ, ພາຍຫລັງເຫັນວ່າສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ປະເທດເຮົາແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມສະດວກເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງເລື້ອຍໆມາຄື: ໃນປີ 2020 ລາວຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 154 ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ເປັນອັນດັບ 9 ໃນອາຊຽນຮອງຈາກປະເທດມຽນມາ (165).

ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ -                                    4                        6 300x169 - ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ

ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫ້ຖືເອົາການປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດເປັນວຽກບູລິມະສິດອັນຮີບດ່ວນທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີແບບແຜນ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານນີ້ມີຄວາມສະດວກດີຂຶ້ນ, ແນໃສ່ຍາດແຍ່ງ ແລະ ດຶງດູດເອົາການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງທຸລະກິດພາຍໃນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.

ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ -                                    4                        5 1 300x169 - ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ

ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນວ່າ: ກະຊວງ​ແຜນການ ​ແລ​ະ ການ​ລົງທຶນ ໃນນາມເປັນໃຈກາງປະສານກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂຂອດຂັ້ນຫຍຸ້ງຍາກໃນບັນດາ10 ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ທາງທະນາຄານໂລກວາງອອກຈຶ່ງໄດ້ສ້າງປື້ມແຜນດໍາເນີນງານການປັບປຸງແຕ່ລະຕົວຊີ້ວັດຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເຜີຍແຜ່ໃຫ້ອົງການຕ່າງໆຂອງພາກລັດຕະຫຼອດຮອດພາກເອກະຊົນໄດ້ຮັບຊາບແລະຕິດຕາມ. ໃນນັ້ນ, ກໍ່ແມ່ນເພື່ອເປັນການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນຫຼືວິຊາການເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານປັບປຸງຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູສປປລາວໃຫ້ດີຂື້້ນເປັນກ້າວໆ.

ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ -                                    4                        4 300x169 - ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ

ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ

ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ -                                    4                        3 1 300x169 - ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ

 

 

ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ
ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ
 • 1095 Posts
 • 0 Comments
iLike/LPN/20
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!