10 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຕະຫຼາດທຶນລາວ

10 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຕະຫຼາດທຶນລາວ - f248a8c6 dab7 4747 9357 bfce4563ad4d - 10 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຕະຫຼາດທຶນລາວ
10 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຕະຫຼາດທຶນລາວ - kitchen vibe - 10 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຕະຫຼາດທຶນລາວ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕ​ລ​ຊ​ລ) ໄດ້ຮັບ​ການສ້າງຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 10-10-2010 ຊຶ່ງເປັນເຫດການສໍາຄັນໃນ​ຂົງ​ເຂດ ເສດ​ຖະ​ກິດ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ວຽກ​ງານ​ຕະຫຼາດ​ທຶນໄດ້ເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງການປະຕິບັດແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແນໃສ່ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ພັດທະນາປະເທດໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດ ທະນາ ໄດ້ໂດຍໄວ.

10 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຕະຫຼາດທຶນລາວ - f248a8c6 dab7 4747 9357 bfce4563ad4d 139x300 - 10 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຕະຫຼາດທຶນລາວທ່ານນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ຫົວໜ້າສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສ.ຄ​ຄ​ຊ), ເລຂາຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

10 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຕະຫຼາດທຶນລາວ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - 10 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຕະຫຼາດທຶນລາວ

ດັ່ງທ່ານນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ຫົວໜ້າສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສ.ຄ​ຄ​ຊ), ເລຂາຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດດັ່ງກ່າວ​ວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 10 ປີ, ຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະ ພາບຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງປະເທດ ແລະ ມີຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ​ຄື: ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ມີການແບ່ງພາລະບົດບາດຢ່າງຈະແຈ້ງລະຫວ່າງ ຄ​ຄ​ຊ, ສ.ຄ​ຄ​ຊ ແລະ ​ຕ​ລ​ຊ​ລ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ. ເອົາໃຈໃສ່ບໍາລຸງ-ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ ເຮັດ​ສຳ​ເລັດໜ້າທີ່ການເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.

ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດເທື່ອລະກ້າວຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ​ແລະ ມີລະບຽບການຫຼາຍສະບັບ. ໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມື ແລະ ບ່ອນອີງທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼັກຊັບໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍ ທຸລະກິດ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສາມາດລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບຸກ ຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ປະກອບສ່ວນລົງທຶນໃນຕະຫຼາດທຶນນັບມື້ຫລາຍຂຶ້ນ.

10 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຕະຫຼາດທຶນລາວ - 122716788 2843881159174978 8544296148232197670 n 300x208 - 10 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຕະຫຼາດທຶນລາວ

ຮອດເດືອນ ຕຸລາ  2020ນີ້, ລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ ສາມາດລະດົມແຫຼ່ງທຶນໄລຍະຍາວຜ່ານຕະຫຼາດທຶນລາວ ຫລາຍກວ່າ 24.500 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 15% ຂອງ GDP. ປັດຈຸບັນ ຕ​ລ​ຊ​ລ ມີບໍລິສັດຈົດທະບຽນ 11 ແຫ່ງ ທີ່ມາຈາກຂະແໜງ ການເງິນ, ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ກະສິກໍາ, ອຸດສະຫະກໍາ, ການຄ້າ-ການບໍລິການ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມນີ້, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ໄປສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນເທື່ອລະກ້າວ, ໄດ້ຫັນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໄປສູ່ຫຼັກການຂອງອາຊຽນ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ.

ສັງລວມແລ້ວ, ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ; ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ, ໄດ້ຮັບການ ພັດທະນາຢ່າງເປັນລະ ບົບ ດ້ວຍບາດກ້າວທີ່ໜັກແໜ້ນ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຕະຫຼາດທຶນລາວ ປະກອບມີທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ເປັນອົງປະກອບສຳຄັນ ແລະ ຈຳ ເປັນໃນລະບົບນິເວດວິທະຍາຕະຫຼາດທຶນ ເຊິ່ງລວມມີ ຄ​ຄ​ຊ, ສ.ຄ​ຄ​ຊ, ​ຕ​ລ​ຊ​ລ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ, ຜູ້ລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຊື້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຕໍ່​ກັບ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ ຂັ້ນເທິງ​ໄດ້​ໃຫ້​ກຽດຍ້ອງຍໍແກ່ ສ.ຄ​ຄ​ຊ, ຕ​ລ​ຊ​ລ ​ດ້ວຍຫລາຍລະດັບ.

 

10 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຕະຫຼາດທຶນລາວ - 4 - 10 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຕະຫຼາດທຶນລາວ
10 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຕະຫຼາດທຶນລາວ - 3 - 10 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຕະຫຼາດທຶນລາວ
10 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຕະຫຼາດທຶນລາວ - 5 - 10 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຕະຫຼາດທຶນລາວ