ກະຊວງສາທາລະນະສຸກສຸມໃສ່ທິດທາງ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ໜ້າວຽກບຸລິມະສິດ 5 ດ້ານໃນຕໍ່ໜ້າ

- laoevent - ກະຊວງສາທາລະນະສຸກສຸມໃສ່ທິດທາງ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ໜ້າວຽກບຸລິມະສິດ 5 ດ້ານໃນຕໍ່ໜ້າ
- kitchen vibe - ກະຊວງສາທາລະນະສຸກສຸມໃສ່ທິດທາງ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ໜ້າວຽກບຸລິມະສິດ 5 ດ້ານໃນຕໍ່ໜ້າ

ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊວນໃນວັນທີ 4 ທັນວາຜ່ານມາວ່າ: ໃນຕໍ່ໜ້າທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຈະມີທິດທາງ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ໜ້າວຽກບຸລິມະສິດ 5 ດ້ານ ຄື:

- IMG 0290 300x200 - ກະຊວງສາທາລະນະສຸກສຸມໃສ່ທິດທາງ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ໜ້າວຽກບຸລິມະສິດ 5 ດ້ານໃນຕໍ່ໜ້າ

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ກະຊວງສາທາລະນະສຸກສຸມໃສ່ທິດທາງ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ໜ້າວຽກບຸລິມະສິດ 5 ດ້ານໃນຕໍ່ໜ້າ
 1. ດ້ານພະນັກງານ:
  • ສຶກສາອົບຮົມ ດ້ານແນວຄິດການເມືອງ ກ່ຽວກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດ ໝາຍຂອງລັດ, ຈັນຍາບັນແພດ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ ໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ.
  • ສ້າງແຜນກຳນົດພະນັກງານ, ສ້າງພະນັກງານສືບທອດປ່ຽນແທນ
  • ສືບຕໍ່ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ກວດກາຄືນກໍານົດຕຳແໜ່ງງານ ແລະ ປະເມີນພະນັກງານ ທາງດ້ານຈຳນວນ, ຄຸນນະພາບ, ບັນຈຸຊັບຊ້ອນຈັດວາງພະນັກງານ ໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ
  • ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຊຸກຍູ້ຈູງໃຈ ແລະ ໃຫ້ນາມມະຍົດ ແພດແຫ່ງຊາດ, ແພດປະຊາຊົນ, ຕຳແໜ່ງວິຊາການ ແລະ ຊຸກຍູ້ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
  • ສຸມໃສ່ສ້າງນັກວິຊາການແຕ່ລະດ້ານ ໂດຍສະເພາະຊ່ຽວຊານລົງເລິກຂະແໜງສະເພາະດ້ານ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ປັບປຸງລະບົບການຮຽນ ການສອນ ພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ.
 1. ດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ:
 • ສືບຕໍ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລິການສຸຂະພາບ ດ້ວຍລະບຽບກົດໝາຍ ແລະບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການປິ່ນປົວ. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍສ້າງ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ: (1) ການຫັນໂຮງໝໍກຸ້ມຕົນເອງເທື່ອລະກ້າວ, (2) ການຄຸ້ມຄອງແຜນການ-ການເງິນຕາມສາຍຕັ້ງ, (3) ການ ນຳໃຊ້ອາຈານອະວຸໂສບຳນານເພື່ອສິດສອນ ແລະ ບໍລິການການແພດ, (4) ປັບປຸງລະບອບການເວນຍາມ…
 • ສືບຕໍ່ແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການປະເມີນບັນດາຕົວຊີ້ວັດ 5 ດີ 1 ພໍໃຈ (ຮັບຕ້ອນດີ, ສະອາດດີ, ສະດວກດີ, ບົ່ງມະຕິດີ, ປິ່ນປົວດີ ແລະຄົນເຈັບເພິ່ງພໍໃຈ) ແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານ.
 • ປັບປຸງຄຸນນະພາບວຽກງານກວດກາພາຍໃນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການກວດກາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ທັນການ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ.
 • ປັບປຸງລະບອບລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງສະຖານທີ່ບໍລິການປິ່ນປົວທັງລັດ ແລະເອກະຊົນ ເປັນຕົ້ນ ລະບອບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ລະບອບບໍລິການ ແລະ ລະບອບການເວນຍາມ.
 1. ດ້ານການໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບ:
 • ສືບຕໍ່ປັບປຸງສະຖານທີ່ບໍລິການໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ. ຂັ້ນສູນກາງຫັນເປັນທັນສະໄໝຮອບດ້ານ (ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ແລະ ມະໂຫສົດ), ຂັ້ນແຂວງສາມາດແກ້ໄຂຜ່າຕັດໃຫຍ່ສຸກເສີນທົ່ວໄປໄດ້, ຂັ້ນເມືອງສາມາດແກ້ໄຂຜ່າຕັດສຸກເສີນເກີດລູກ, ໂຮງໝໍນ້ອຍຊ່ວຍເກີດລູກປົກກະຕິ ແລະເຮັດວຽກຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ.
 • ປະຕິຮູບການບໍລິການປິ່ນປົວ ໂດຍຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 5 ດີ 1 ພໍໃຈ ຄື: ຮັບຕ້ອນດີ, ສະອາດດີ, ສະດວກດີ, ບົ່ງມະຕິດີ, ປິ່ນປົວດີ ແລະຄົນເຈັບເພິ່ງພໍໃຈ (ເນື້ອໃນ ແລະຕົວຊີ້ວັດ ມີເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ).
 • ປະກອບອຸປະກອນການແພດໃຫ້ໂຮງໝໍທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ (ໄດ້ມີຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງການບໍລິການ), ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດ ແລະເອກະຊົນ (PPP) ເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວ.
 1. ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
 • ນຳໃຊ້ລະບົບໄອທີ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງໂຮງໝໍໂດຍສະເພາະລະບົບເອເລັກໂຕຼນິກເພື່ອກວດ, ບົ່ງມະຕິ, ປິ່ນປົວ ແລະຕິດຕາມຄົນເຈັບ.
 • ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການປະຊາສຳພັນຂອງໂຮງໝໍ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມຮູ້ເຖິງຄວາມສາມາດການບໍລິການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍຂັ້ນຕ່າງໆ.
 • ສືບຕໍ່ການໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ ໃຫ້ລົງສູ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຕິດພັນກັບວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ຈັກຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ກັນພະຍາດດ້ວຍຕົນເອງ
 • ວິໄຈນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ເຂົ້າໃນການຕີລາຄາ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງການບໍລິການປິ່ນປົວ ຢູ່ໂຮງໝໍ ແລະສຸກສາລາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 1. ດ້ານການເງິນສາທາລະນະສຸກ:
 • ສ້າງ ແລະປັບປຸງນິຕິກຳໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນສາທາລະນະສຸກ, ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສຸຂະພາບ ແລະນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນເຂັ້ມແຂງ, ສ້າງກົນໄກໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນຕາມສາຍຕັ້ງຂະແໜງການ ແລະ ກົນໄກເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຮງໝໍສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະກຸ້ມຕົນເອງ.
 • ຮັກສາງົບປະມານ ໃນລະດັບ 9% ເພື່ອສາມາດສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງບໍລິການສຸຂະພາບ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະເປັນທໍາ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງປະຊາຊົນດ້ວຍຕົນເອງ ດ້ວຍການຂະຫຍາຍກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ສົມຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບໍລິການ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະມີຄຸນນະພາບ.
 • ກຳນົດຄ່າບໍລິການ ແລະການໃຫ້ເງິນຈູງໃຈໃນໂຮງໝໍ, ນໍາໃຊ້ໄອທີ ແລະເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະການປະກັນສຸຂະພາບ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະກວດສອບໄດ້ ໃນການຄຸ້ມຄອງຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ເງິນລາຍຮັບວິຊາການ ເຮັດໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດທົດລອງ 3 ໂຮງໝໍສູນກາງ (ມະໂຫສົດ, ມິດຕະພາບ, ເຊດຖາທິລາດ) ກຸ້ມຕົນເອງເທື່ອລະກ້າວ.
 • ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ປະຕິບັດກົນໄກຄຸ້ມຄອງການເງິນ ຕາມສາຍຕັ້ງ ແລະລວມສູນຕາມແຜນງານ ເພື່ອສາມາດສ້າງແຜນ-ງົບປະມານ, ການຈັດສັນ ແລະຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາ ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ໃຫ້ຖືກຕາມບູລິມະສິດ.
- 4 - ກະຊວງສາທາລະນະສຸກສຸມໃສ່ທິດທາງ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ໜ້າວຽກບຸລິມະສິດ 5 ດ້ານໃນຕໍ່ໜ້າ
- 3 - ກະຊວງສາທາລະນະສຸກສຸມໃສ່ທິດທາງ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ໜ້າວຽກບຸລິມະສິດ 5 ດ້ານໃນຕໍ່ໜ້າ
- 5 - ກະຊວງສາທາລະນະສຸກສຸມໃສ່ທິດທາງ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ໜ້າວຽກບຸລິມະສິດ 5 ດ້ານໃນຕໍ່ໜ້າ