ສົກຮຽນ 2022-2023 ເມືອງປາກຊັນ ມີນັກຮຽນປະລະການຮຽນ​ສູງເຖິງ​ 135 ຄົນ

ທ່ານ ຄໍາແວ່ນ ປັນຍານຸວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງປາກຊັນ ລາຍງານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄົ້ນຄວ້າຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳສົ່ງເສີມຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຫຼິ້ນກິລາ ເພື່ອສຸຂະພາບ ຂອງມວນຊົນ ຂອງເມືອງປາກຊັນ ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2023…