13 ປີເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບໍລິສັດ, ໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຂໍອອກໄປເຮັດສວນ ເພື່ອຫຼີກການດື່ມ

13 ປີເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບໍລິສັດ, ໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຂໍອອກໄປເຮັດສວນ ເພື່ອຫຼີກການດື່ມ - 11 59a0277d5a48a  880 - 13 ປີເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບໍລິສັດ, ໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຂໍອອກໄປເຮັດສວນ ເພື່ອຫຼີກການດື່ມ
13 ປີເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບໍລິສັດ, ໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຂໍອອກໄປເຮັດສວນ ເພື່ອຫຼີກການດື່ມ - Untitled design - 13 ປີເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບໍລິສັດ, ໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຂໍອອກໄປເຮັດສວນ ເພື່ອຫຼີກການດື່ມ

ພວກຜູ້ຊາຍພວກຂ້ອຍ ມີເຫດຜົນຮ້ອຍແປດພັນປະການໃນການດື່ມ, ເຊັ່ນວ່າ: ຮັບແຂກ, ວັນເກີດ, ລ້າງຊັ້ນ, ຕຳແໜ່ງ, ໜ້າທີ່, ຂຶ້ນຂັ້ນເງິນເດືອນໃໝ່, ຊື້ລົດໃໝ່, ຂຶ້ນເຮືອນໃໝ່, ສົ່ງຫົວໜ້າໄປວຽກທາງໄກ, ຮັບພະນັກງານໃໝ່, ຍ້າຍສະຖານທີ່ ບ່ອນປະຈຳການ…ຫຼື ວ່າ ມື້ໃດຮູ້ສຶກມ່ວນໆແດ່ກໍພາກັນດື່ມ.

ໃນຕົວຈິງແລ້ວ ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນການດື່ມເກີດຂຶ້ນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະພົວພັນເຖິງກັບໜ້າທີ່ວຽກງານ, ຄວາມສາມາມາດເຮັດວຽກ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ສະແດງອອກຢູ່ໃນໂຕະເຮັດວຽກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຫາກຍັງສະແດງອອກທັງຢູ່ໃນການກິນ-ດື່ມຕື່ມອີກ.

ຜູ້ໃດຫາກດື່ມໄດ້ດື່ມດີແດ່ ກໍຈະຖືກໃຈຫົວໜ້າ ແລະ ມັກຈະໄດ້ໄປພົວພັນວຽກງານນຳຫົວໜ້າຕະຫຼອດ, ການພົວພັນກໍກວ້າງອອກ. ການເຮັດສັນຍາຮ່ວມມືກັນອັນໃດອັນໜຶ່ງບໍ່ສະເພາະແຕ່ເຮັດຢູ່ເທິງໂຕະໃນຫ້ອງການ ແຕ່ຫາກຍັງມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ບໍ່ສາມາດເວົ້າອອກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກໍຕ້ອງເວົ້າກັນຢູ່ໃນວົງດື່ມ. ຫົວໜ້າຄົນໃດດື່ມບໍ່ເກັງແດ່ ກໍຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍທີ່ດີ ເພື່ອຮັບແຂກ.

ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ຜູ້ຊາຍທີ່ເຮັດທຸລະກິດ ນັບທັງການພົວພັນກັບທາງນອກ ທາງໃນ ຕ້ອງເປັນຜູ້ດື່ມໄດ້. ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊາຍເຂົາບໍ່ຄຶດເຖິງລູກເຖິງເມຍ, ຄອບຄົວດອກ ແຕ່ກໍມີຄວາມຈຳເປັນ ເພາະໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນຈາກຂັ້ນເທິງ ແລະ ເພື່ອໜ້າທີ່ວຽກງານ. ການດື່ມ ແມ່ນເພື່ອປົດໜ້າທີ່ ຕຳແໜ່ງອອກໄວ້ຊົ່ວຄາວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີອັນຂວາງຂັ້ນ ໃນການພົວພັນ, ເວົ້າວຽກນຳກັນ ມັນຈື່ງສະບາຍ ບໍ່ຢຳເກງ ແລະ ເປັນກັນເອງ.

ຂ້ອຍຍັງຈຳໄດ້ວ່າ, ກ່ອນໜ້ານີ້ ເມື່ອຫາກໍຈົບອອກຈາກໂຮງຮຽນມາໃໝ່ໆ ແລະ ກໍເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ພົບກັບຫົວໜ້າບໍລິສັດ, ເພີ່ນເວົ້າວ່າ: “ເຈົ້າດື່ມໄດ້ດີບໍ?”. ຂ້ອຍຕອບເພີ່ນວ່າ “ເຈົ້າ, ດື່ມໄດ້ຢູ່ເລັກນ້ອຍ” ຈາກນັ້ນເພີ່ນເວົ້າຕໍ່ “ຄັນຊັ້ນໄດ້ຢູ່”

ເວົ້າເຖິງເລື່ອງທ້ອງປຸ້ງ(ທ້ອງໂຊ່ນ) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີຄວາມເຂົ້າໃນປ່ຽນແປງໄປ ຕາມການເວລາ. ເມື່ອກ່ອນເຂົ້າໃຈວ່າ ຜູ້ໃດ ທ້ອງປຸ້ງ ທ້ອງໂຊ່ນ ແມ່ນມີແວວເປັນເຈົ້າເປັນນາຍ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ ແມ່ຂ້ອຍຈຶ່ງຍົກຕົວຢ່າງຂອງທ້າວ T ລູກຂອງທ່ານ N ວ່າ: ມັນຮຽນກະສິກຳອອກມາ, ດຽວນີ້ມັນເປັນພະນັກງານຂອງເມືອງ ໄດ້ພຽງ 2 ປີ ເບິ່ງທ້ອງມັນໃຫ່ຍອອກ ຊົງເຈົ້າຊົງນາຍ, ອັນລູກຫັ້ນນ່າ, ເຮັດຈົນຫົວຫຼ້ອນຫົວລອກກໍບໍ່ຊົງໄດ້ເປັນເຈົ້າເປັນນາຍນຳເຂົາດອກ.

ຂ້ອຍຕອບແມ່ວ່າ: ລູກບໍ່ຢາກພາຍຖົງບາໂລປິ່ນປາກລົງລຸ່ມ. ດຽວນີ້ ເມື່ອໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງໂຄສະນາຜົນຮ້າຍຂອງການດື່ມເຫຼົ້າ ດື່ມເບຍຫຼາຍ ກາຍເປັນມະເຮັງຕັບ, ແມ່ຂ້ອຍຈຶ່ງປ່ຽນທັດສະນະ ແລະ ມັກຈະເຕືອນຂ້ອຍຢູ່ສະເໝີວ່າ “ລູກຈົ່ງຫຼຸຜ່ອນການດື່ມລົງ, ຢ່າພາຍບາໂລປີ້ນປາກລົງລຸ່ມ ຕາຍໄວເດີລູກເອີຍ”.

      ເຫັນພະນັກງານດື່ມເບຍຕ້ອນຮັບແຂກ ຕອນສວາຍ, ມື້ແລງມາຂ້ອຍໃຫ້ພັກວຽກທັນທີ

13 ປີເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບໍລິສັດ, ໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຂໍອອກໄປເຮັດສວນ ເພື່ອຫຼີກການດື່ມ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 13 ປີເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບໍລິສັດ, ໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຂໍອອກໄປເຮັດສວນ ເພື່ອຫຼີກການດື່ມ

ຍ້ອນຟັງຄວາມແມ່, ອີກຢ່າງໜຶ່ງຮູບຮ່າງໜ້າຕາຂອງຂ້ອຍ ກໍເປັນຕົນຕໍ່າເຕ້ຍ ນ້ອຍ ຖ້າ ຫາກພາຍບາໂລ ປິ່ນປາກລົງລຸ່ມ ຄຶດວ່າຈະໄປບໍ່ລອດ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງຂໍອອກຈາກວຽກ, ອອກຈາກການເປັນພະນັກງານ ໄປເຮັດສວນ, ລ້ຽງໝູ, ລ້ຽງເປັດ, ລ້ຽງງົວ.

13 ປີເຮັດວຽກໃຫ້ກັບໍບລິສັດຂອງລັດ, ຕົນເອງມັກຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຮ່ວມວົງດື່ມກັບຜູ້ໃຫ່ຍ, ຂ້ອຍສັງເກດເຫັນວ່າ: ຊາຍໜຸ່ມຫຼາຍຄົນ ທີ່ມັກດື່ມກັບຂັ້ນເທິງ, ມັກຈະກາຍເປັນຄົນຕິດການດື່ມໄປເລີຍ. ເປັນຫຍັງຈື່ງຕ້ອງດື່ມ?

ບາງເທື່ອກໍອາດຈະແມ່ນຍ້ອນສຸຂະພາບຍັງແຂງແຮງ ແລະ ຖືກນາຍຍ້ອງ ກໍແຮງຂຶ້ນໜ້າຂຶ້ນຕາ ດື່ມໄດ້ດື່ມເອົາ, ກຶກບາດດຽວໝົດ 2-3 ພ້ອມກັນບາດດຽວ, ໃນເມື່ອມັນຂຶ້ນໜ້າຂຶ້ນຕາແລ້ວ ກໍແລ່ນເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າຈົກຄໍຮາກອອກ, ແລ້ວກັບຄືນມານັ່ງດື່ມຕໍ່.

ຂ້ອຍຮູ້ຈັກກັບເພື່ອນຄົນໜຶ່ງ ບໍ່ຮູ້ວ່າລາວຮຽນຈົບສາຍໃດອອກມາ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຕະຫຼອດ 4 ປີ ຮຽນຢູ່ໃນວົງຮົ້ວມະຫາວີທະຍາໄລນັ້ນ ແມ່ນເຂົາຮຽນແນວໃດກໍບໍ່ຮູ້ຈັກ, ບາດໃຫ້ຂຽນບົດລາຍງານຕາມແບບຟອມກໍຍັງເຮັດບໍ່ເປັນ, ແຕ່ບາດວ່ານັ່ງເຂົ້າໃນວົງດື່ມ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ໃຜລື່ນໃຜເຫຼືອ, ຂ້ອຍຈົນຍອມລາວ ວ່າດື່ມໄດ້ດີຫຼາຍ, ທັງມີແວວໃນການເວົ້າ ການວ່າອີກ, ດື່ມເບຍບໍ່ມີເມົາເລີຍ.

ມີມື້ໜຶ່ງ ພວກຂ້ອຍຊວນກັນໄປຢາມລາວ ຍ້ອນເປັນມະເຮັງຕັບໄລຍະສຸດທ້າຍ, ຂ້ອຍກໍເລີຍຄິດເຖິງວ່າ ຕາບໃດວັດທະນະທຳການດື່ມແບບນີ້ ຍັງມີຢູ່ ພະຍາດມະເຮັງກໍຍັງຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບເຮົາຕໍ່ໄປ.

13 ປີເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບໍລິສັດ, ໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຂໍອອກໄປເຮັດສວນ ເພື່ອຫຼີກການດື່ມ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 13 ປີເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບໍລິສັດ, ໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຂໍອອກໄປເຮັດສວນ ເພື່ອຫຼີກການດື່ມ
13 ປີເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບໍລິສັດ, ໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຂໍອອກໄປເຮັດສວນ ເພື່ອຫຼີກການດື່ມ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 13 ປີເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບໍລິສັດ, ໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຂໍອອກໄປເຮັດສວນ ເພື່ອຫຼີກການດື່ມ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!