ນາຍົກເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ

ນາຍົກເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ - KETH9631 1 - ນາຍົກເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ
ນາຍົກເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ - Untitled design - ນາຍົກເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ

ໃນວັນທີ 5 ກຸມພາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະ ທານກິຕິມະສັກ ແລະ ໂອ້ໂລມ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ທິດທາງປະຈໍາປີ 2021 ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບາງບັນ ຫາໃນຕໍ່ໜ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ມາດຕະການແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະການແກ້ໄຂໜີ້ສິນໂຄງ ການລົງທຶນຂອງລັດ ດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ ທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຕໍ່ໜີ້ສິນຕົວຈິງ.

ນາຍົກເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ - KETH9660 300x200 - ນາຍົກເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມີຕີ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ສອງຂະແໜງການ ວ່າ: ມາດຕະການແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນໂດຍສະເພາະການແກ້ໄຂໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຕໍ່ໜີ້ສິນຕົວຈິງ ທີ່ກໍາລັງພົບບັນຫາໃນປັດຈຸບັນ ຍ້ອນບໍ່ມີກ້ອນເງິນເພື່ອອັດສີດ ເຂົ້າສູ່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນຕົວຈິງ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ລັດຖະບານຍັງ ຕ້ອງໄດ້ແບກຫາບ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ມີປະສິດທິຜົນໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເປັນບັນຫາທີ່ໜັກໜ່ວງຫລາຍສໍາລັບລັດຖະບານ; ເສດຖະກິດເຖິງແມ່ນຈະສືບຕໍ່ເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແຕ່ຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການເຕີບໂຕ ຍັງບໍ່ບັນລຸໄດ້ຕາມທິດທາງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາທີ່ຕັ້ງໄວ້ ເຫັນໄດ້ຈາກການເຕີບໂຕໃນໄລຍະສາມສີ່ປີຜ່ານມາ ການຂະຫຍາຍຕົວແມ່ນ ຕໍ່າກວ່າແຜນການທີ່ວາງໄວ້, ແຕ່ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງກວ່ານັ້ນ ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດ ໃນການສ້າງເປັນຖານລາຍຮັບທີ່ແນນອນ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ ເປັນຕົ້ນສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກຍັງບໍ່ໝັ້ນທ່ຽງ ສະແດງອອກອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງ, ອັດຕາແລກປ່ຽນເໜັງຕີງແຮງ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນຍັງສູງໃນບາງໄລຍະ, ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດມີໜ້ອຍ, ການຂາດດຸນການຊໍາລະສະສາງກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ໜີ້ສິນຍັງສູງ, ມາດຕະການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ມາດຕະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ SME ແລະ ການສົ່ງເສີມການຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດທີ່ ໄດ້ວາງອອກນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ; ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຍັງບໍ່ທັນເຮັດເຖິງຮາກຖານແທ້ ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາລວມທັງລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນ ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນ ລະຫວ່າງເຂດຕົວເມືອງ-ຊົນນະ ບົດ ແລະ ລະຫວ່າງຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຕົວເມືອງເອງ, ເຊິ່ງບັນຫາຄວາມແຕກໂຕນກັນນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີແນວທາງແກ້ໄຂຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ເລີ່ມແຕ່ຫົວທີ່ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂະຫຍາຍເປັນບັນຫາຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມໄດ້; ການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນ ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດເກັບໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ຍັງນໍາໃຊ້ບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ, ຊັກຊ້າ ແລະ ຍັງມີການຮົ່ວໄຫລທາງດ້ານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ເຮັດໃຫ້ມີການຂາດດຸນງົບປະມານທີ່ສູງ ແລະ ສະພາບຄ່ອງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ນາຍົກເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ນາຍົກເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ

ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເນັ້ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ເຊິ່ງເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ, ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນທົ່ວສັງຄົມ ແລະ ພະນັກ ງານ-ລັດຖະກອນ ຍັງບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ; ໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຖິງວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າດີ ເປັນຕົ້ນ ສໍາເລັດໂຄງການທາງດ່ວນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ແລະ ໂຄງການທາງລົດ ໄຟວຽງຈັນ-ບໍ່ເຕັນ ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍ ແຕ່ຍັງມີຫລາຍໂຄງການທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນໂຄງການໃນຂະແໜງໄຟຟ້າ, ບໍ່ແຮ່ ທີ່ມີການຕໍ່ສັນຍາຫລາຍຄັ້ງ, ສ່ວນຂະແໜງການບໍລິການ ຍັງບໍ່ທັນປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງ ຕໍ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ງົບ ປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ບັນດາພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ເພື່ອນໍາໃຊ້ທ່າແຮງ ແລະ ກາ ລະໂອກາດ ຈາກການເຊື່ອມຈອດ-ເຊື່ອມຕິດ ເພື່ອຜະລິດສິນຄ້າສົ່ງອອກ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າປະ ເທດ ກໍຍັງບໍ່ທັນເປັນຮູບປະທໍາເທື່ອ.

ນາຍົກເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ນາຍົກເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ
ນາຍົກເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ນາຍົກເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!