ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບອາການອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມກຽດຄ້ານ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບອາການອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມກຽດຄ້ານ - 072804 2021 - ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບອາການອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມກຽດຄ້ານ
ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບອາການອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມກຽດຄ້ານ - AGL banner - ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບອາການອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມກຽດຄ້ານ

ອາການອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອ ຫລື ອາການປວດກ້າມຊີ້ນມີສາເຫດມາຈາກສະໝອງ ແລະ ໄຂສັນຫລັງອັກເສບທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ໆວ່າ CFS / ME ຫລື ອາການອ່ອນເພຍຫລັງຕິດເຊື້ອໄວຣັສ Post-viral fatigue syndrome : PVFS ເປັນສະພາບທີ່ເຮັດໃຫ້ ເກີດອາການອິດເມື່ອຍອ່ອນເພຍທີ່ຕໍ່ເນື່ອງຮຸນແຮງ ຈົນລົບກວນຊີວິດປະຈຳວັນ ຍ້ອນອາການສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທັງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງຜູ້ປ່ວຍ ເຊິ່ງອາການອາດເກີດພາຍຫລັງຈາກການຕິດເຊື້ອ ຫລື ພາຍຫລັງຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ເຊັ່ນ : ໄດ້ ຮັບອຸປະຕິເຫດ ຫລື ເຂົ້າຮັບການຜ່າຕັດ ໂດຍອາການອ່ອນເພຍນີ້ຈະບໍ່ດີຂຶ້ນ ເຖິງວ່າຈະພັກຜ່ອນແລ້ວ ສ່ວນຫລາຍຂອງຜູ້ປ່ວຍຈະ ເປັນແມ່ຍິງຫລາຍກ່ວາຜູ້ຊາຍ ແລະ ພົບຫລາຍຂຶ້ນເມື່ອອາຍຸຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍອາດພົບໄດ້ແດ່ໃນເດັກອາຍຸ 13 – 15 ປີ ເຊິ່ງແຕ່ລະ ຄົນອາດມີລະດັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງອາການແຕກຕ່າງກັນໄປ.

     ອາການຂອງພະຍາດອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອ : CFS / ME ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມອິດເມື່ອຍອ່ອນເພຍຫລາຍອັນແຕກຕ່າງຈາກຄວາມ ເມື່ອຍຕາມປົກກະຕິທົ່ວໄປ ແລະ ອາການທີ່ພົບໄດ້ຫລາຍ ໄດ້ແກ່ :

 • ຄວາມອິດເມື່ອຍທີ່ກິນເວລາຫລາຍກ່ວາ 24 ຊົ່ວໂມງ ຢ່າງບໍ່ເຄີຍເປັນມາກ່ອນ.
 • ປວດກ້າມຊີ້ນ ແລະ ປວດຂໍ້.
 • ເຈັບຕ່ອມນ້ຳເຫລືອງບໍລິເວນລຳຄໍ ຫລື ຂີ້ແຮ້.
 • ເຈັບຄໍ ແລະ ເຈັບຫົວ.
 • ອາການຄ້າຍກັບເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່.
 • ມີບັນຫາໃນການນອນຫລັບ, ຕື່ນຂື້ນມາຍັງຮູ້ສຶກເມື່ອຍຄືກັບບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນ.
 • ຫລົງລືມ, ສັບສົນ, ບໍ່ມີສະມາທິ.
 • ວິນຫົວ, ມີບັນຫາໃນການຊົງໂຕ.
 • ໃຈສັ່ນ.
 • ເຫື່ອອອກ.
 • ອາການລຳໄສ້ປັ່ນປ່ວນ ເຊັ່ນ : ຖ່າຍຍາກ, ຍື່ງທ້ອງ, ເຈັບທ້ອງ ຫລື ຖອກທ້ອງ.

ສ່ວນຫລາຍຂອງຜູ້ປ່ວຍຈະມີອາການເປັນໆເຊົາໆ ແລະ ມັກຈະເກີດອາການເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບຄວາມເຄັ່ງຄຽດ ຫລື ເຈັບປ່ວຍໂດຍອາການອາດເກີດພາຍຫລັງການເຈັບປ່ວຍທັນທີ ຫລື ອາດຄ່ອຍໆເກີດອາການໃນພາຍຫລັງ ເປັນເດືອນ ຫລື ເປັນປີກໍມີ.

     + ສາເຫດຂອງການເກີດອາການອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອ : ສາເຫດຂອງ CFS / ME ຍັງບໍ່ຮູ້ຈະແຈ້ງ, ແຕ່ກໍມີຫລາຍທິດສະດີທີ່ ພະຍາຍາມຈະອະທິບາຍເຖິງສາເຫດ ເຊັ່ນ : ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ ຫລື ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍ.

     + ການກວດບົ່ງມະຕິອາການອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອ  : ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີການກວດບົ່ງມະຕິສະເພາະເຈາະຈົງສຳລັບ CFS / ME ແພດຈຶ່ງຈະສົ່ງກວດນ້ຳຍ່ຽວ ແລະ ເລືອດເພື່ອຫາສາເຫດຕ່າງໆທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ແພດຈະໃຫ້ການບົ່ງມະຕິອາການ ອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອ ເມື່ອທ່ານມີອາການເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 4 ເດືອນ ໂດຍທີ່ຫາສາເຫດອື່ນໆບໍ່ພົບ.

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບອາການອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມກຽດຄ້ານ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບອາການອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມກຽດຄ້ານ

     + ການເບິ່ງແຍງດູແລຕົນເອງ : ການມີບັນຫາໃນການນອນຫລັບຈະເປັນຜົນເສຍຕໍ່ການຟື້ນຟູຮ່າງກາຍຈາກອາການ ອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຈຶ່ງຄວນປະຕິບັດໂຕໃຫ້ເປັນສຸຂະນິໄສໃນການເຂົ້ານອນກົງເວລາທຸກຄືນ, ຈັດການ ແລະ ລຽງ ລຳດັບກິດຈະກຳຕົນເອງດ້ວຍຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວາມເພິງພໍໃຈ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າຈະຍັງມີໄລຍະ ເວລາທີ່ພັກຜ່ອນພຽງພໍ, ລະວັງຄວາມຟ້າວຟັ່ງເພີ່ມຄວາມໜັກຂອງກິດຈະກຳໄວເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ອາການອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອ ກັບຄືນມາເປັນອີກ.

ອີກໜຶ່ງເຕັກນິກທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບກໍຄື ການກຳນົດໄລຍະ ກິດຈະກຳທີ່ເໝາະສົມ ເຊິ່ງເປັນການຈັດເວລາການເຮັດກິດຈະກຳໃນແຕ່ລະມື້ຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນລະບຽບ ໂດຍມີໄລຍະເວລາທີ່ ເຮັດກິດຈະກຳສະຫລັບກັບໄລຍະເວລາພັກຜ່ອນ ເມື່ອທ່ານວາງແຜນຢ່າງມີເປົ້າໝາຍໂດຍການເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈໃນກຳລັງຂອງ ຕົນເອງທີ່ເໝາະສົມກັບຊະນິດຂອງກິດຈະກຳທີ່ເຮັດ ລວມເຖິງການເວັ້ນໄລຍະເວລາເພື່ອພັກຜ່ອນ ທ່ານກໍຈະສາມາດຄວບຄຸມ ການເຮັດກິດຈະກຳຂອງຕົນເອງໄດ້ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຕາມມາ. ການກຳນົດໄລຍະເວລາກິດຈະກຳທີ່ເໝາະສົມໄດ້ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າສາມາດຊ່ວຍໃນການຈັດການກັບອາການອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອໄດ້ ບາງຄົນພົບວ່າການນວດ ແລະ ຍືດເສັ້ນຍືດເອັນ ຈະຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນອາການປວດກ້າມຊີ້ນໄດ້.

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບອາການອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມກຽດຄ້ານ -  AD conten website - ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບອາການອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມກຽດຄ້ານ
ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບອາການອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມກຽດຄ້ານ - lattana banner 1 - ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບອາການອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມກຽດຄ້ານ
ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບອາການອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມກຽດຄ້ານ - lattana banner - ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບອາການອ່ອນເພຍຊ້ຳເຮື້ອທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມກຽດຄ້ານ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!