ກະຊວງການ​ເງິນຊີ້​ແຈງ​ການ​ເສຍ​ຄ່າ​ບໍລິການ​ເຂົ້າ-ອອກຢູ່​ດ່ານ​ພາສີ​ຂົວ​ມິດຕະພາບໜຶ່ງ

- advert banner 728 90 728x90 - ກະຊວງການ​ເງິນຊີ້​ແຈງ​ການ​ເສຍ​ຄ່າ​ບໍລິການ​ເຂົ້າ-ອອກຢູ່​ດ່ານ​ພາສີ​ຂົວ​ມິດຕະພາບໜຶ່ງ

ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້ມີພະນັກງານບຳນານ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງໄດ້ສະເໜີຜ່ານເບີໂທລະສັບສາຍດ່ວນ 1519 ຂອງກະຊວງການເງິນໃຫ້ມີນະໂຍບາຍສໍາລັບພະນັກງານບໍານານໃນ​ການ​ເສຍ​ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ການເຂົ້າ-ອອກຢູ່​ດ່ານ​ພາ​ສີ​ຂົວ​ມິດ​ຕະ​ພາບ 1 ນອກຈາກນັ້ນ, ການເກັບລາຍຮັບພາສີດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕນິກຢູ່ບັນດາດ່ານພາສີສາກົນຄວນມີການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດມີຊ່ອງຫວ່າງການຮົ່ວໄຫລ.

- new3 - ກະຊວງການ​ເງິນຊີ້​ແຈງ​ການ​ເສຍ​ຄ່າ​ບໍລິການ​ເຂົ້າ-ອອກຢູ່​ດ່ານ​ພາສີ​ຂົວ​ມິດຕະພາບໜຶ່ງ

ຕໍ່ກັບກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງດັ່ງນີ້, ໃນ​ການ​ເສຍ​ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ການເຂົ້າ-ອອກຢູ່​ດ່ານ​ພາ​ສີຂົວ​ມິດ​ຕະ​ພາບ 1 ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນຄ່າທໍານຽມສໍາລັບຜູ້ນໍາໃຊ້ໜັງສືເດີນທາງ (Pass port), ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ, ຜູ້ເຖົ້າທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 65 ປີຂຶ້ນໄປ, ນັກບວດ, ຜູ້ເສຍອົງຄະ, ຄົນເສຍຈິດ ແລະ ຜູ້ທີ່ເດີນທາງໄປປິ່ນປົ່ວພະຍາດທີ່ທາງເຂົ້າ-ອອກ ເປັນລັກສະນະປະຈໍາແມ່ນຈະບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ, ເຊິ່ງການຈັດເກັບຄ່າທໍານຽມແຈ້ງເຂົ້າ-ອອກເມືອງຂອງພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມອັດຕາທີ່ໄດ້ລະບຸໃນລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 003/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ທັນ​ວາ 2012 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ສ່ວນການຕິດຕາມການຈັດເກັບລາຍຮັບພາສີຢູ່ບັນດາດ່ານພາສີສາກົນ ດ້ວຍລະບົບອີເລກໂຕນິກກົມພາສີໄດ້ຕິດຕາມຢ່າງປົກກະຕິແບບ (Real Time) ຢູ່ສູນກາງ, ການຮັບເງິນແມ່ນໄດ້ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບ Smart Tax ເຊິ່ງມີຄວາມຮັບປະກັນ ແລະ ໂປງໃສໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ກະຊວງການ​ເງິນຊີ້​ແຈງ​ການ​ເສຍ​ຄ່າ​ບໍລິການ​ເຂົ້າ-ອອກຢູ່​ດ່ານ​ພາສີ​ຂົວ​ມິດຕະພາບໜຶ່ງ.

ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້ມີພະນັກງານບຳນານ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງໄດ້ສະເໜີຜ່ານເບີໂທລະສັບສາຍດ່ວນ 1519 ຂອງກະຊວງການເງິນໃຫ້ມີນະໂຍບາຍສໍາລັບພະນັກງານບໍານານໃນ​ການ​ເສຍ​ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ການເຂົ້າ-ອອກຢູ່​ດ່ານ​ພາ​ສີ​ຂົວ​ມິດ​ຕະ​ພາບ 1 ນອກຈາກນັ້ນ, ການເກັບລາຍຮັບພາສີດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕນິກຢູ່ບັນດາດ່ານພາສີສາກົນຄວນມີການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດມີຊ່ອງຫວ່າງການຮົ່ວໄຫລ.

- lattana 1 - ກະຊວງການ​ເງິນຊີ້​ແຈງ​ການ​ເສຍ​ຄ່າ​ບໍລິການ​ເຂົ້າ-ອອກຢູ່​ດ່ານ​ພາສີ​ຂົວ​ມິດຕະພາບໜຶ່ງ

ຕໍ່ກັບກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງດັ່ງນີ້, ໃນ​ການ​ເສຍ​ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ການເຂົ້າ-ອອກຢູ່​ດ່ານ​ພາ​ສີຂົວ​ມິດ​ຕະ​ພາບ 1 ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນຄ່າທໍານຽມສໍາລັບຜູ້ນໍາໃຊ້ໜັງສືເດີນທາງ (Pass port), ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ, ຜູ້ເຖົ້າທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 65 ປີຂຶ້ນໄປ, ນັກບວດ, ຜູ້ເສຍອົງຄະ, ຄົນເສຍຈິດ ແລະ ຜູ້ທີ່ເດີນທາງໄປປິ່ນປົ່ວພະຍາດທີ່ທາງເຂົ້າ-ອອກ ເປັນລັກສະນະປະຈໍາແມ່ນຈະບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ, ເຊິ່ງການຈັດເກັບຄ່າທໍານຽມແຈ້ງເຂົ້າ-ອອກເມືອງຂອງພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມອັດຕາທີ່ໄດ້ລະບຸໃນລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 003/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ທັນ​ວາ 2012 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ສ່ວນການຕິດຕາມການຈັດເກັບລາຍຮັບພາສີຢູ່ບັນດາດ່ານພາສີສາກົນ ດ້ວຍລະບົບອີເລກໂຕນິກກົມພາສີໄດ້ຕິດຕາມຢ່າງປົກກະຕິແບບ (Real Time) ຢູ່ສູນກາງ, ການຮັບເງິນແມ່ນໄດ້ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບ Smart Tax ເຊິ່ງມີຄວາມຮັບປະກັນ ແລະ ໂປງໃສໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

error: Content is protected !!