8 ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງເດັກຮຽນບໍ່ເກັ່ງຈຶ່ງມັກປະສົບຄວາມສຳເລັດຫລັງຮຽນຈົບ

- 032108 2017 - 8 ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງເດັກຮຽນບໍ່ເກັ່ງຈຶ່ງມັກປະສົບຄວາມສຳເລັດຫລັງຮຽນຈົບ
- Untitled design - 8 ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງເດັກຮຽນບໍ່ເກັ່ງຈຶ່ງມັກປະສົບຄວາມສຳເລັດຫລັງຮຽນຈົບ

ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງເດັກນ້ອຍທີ່ຮຽນບໍ່ເກັ່ງມັກປະສົບຄວາມສຳເລັດຫລັງຮຽນຈົບມາຝາກທ່ານ ເຮົາບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການຕັ້ງໃຈຮຽນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ, ການຕັ້ງໃຈຮຽນຖືເປັນສິ່ງທີ່ດີຫລາຍ, ແຕ່ເຮົາພຽງຢາກຍົກອີກແງ່ມຸມຂອງຄຳຖາມທີ່ວ່າເປັນຫຍັງເດັກນ້ອຍທີ່ຮຽນບໍ່ເກັ່ງຈຶ່ງມັກຈະມີຊີວິດທີ່ດີ ບໍ່ຄືກັບຄຳດູຖູກທີ່ອາຈານມັກເວົ້າ.

  1. They question the validity of the academic system (ພວກເຂົາຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບລະບົບການສຶກສາ) : ນັກຮຽນລະດັບເກຣດ C ຈະບໍ່ຄ່ອຍເຊື່ອໝັ້ນໃນລະບົບການສຶກສາທີ່ຕີຂອບຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ ພວກເຂົາເຊື່ອໃນການຮຽນຮູ້ທີ່ຢູ່ພາຍນອກຫລາຍກ່ວາ ເພາະຮູ້ວ່າການຮຽນຮູ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນທຸກສະຖານະການ ທັງຍັງບໍ່ຢ້ານທີ່ຈະທ້າທາຍໂຕເອງ ເຖິງວ່າການທ້າທາຍໄປສູ່ຫົນທາງນັ້ນອາດໝຸດໝັດຈາກການບໍ່ຖືກຕາຂອງບຸກຄົນອື່ນ, ແຕ່ນັກຮຽນໃນລະດັບນີ້ຮູ້ວ່າມັນກໍໝຸດໝັດໜ້ອຍກ່ວາທີ່ຈະຕ້ອງຍ່າງໄປໃນຫົນທາງທີ່ຜິດພາດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໂຕເອງ.
  2. They are not submissive followers (ພວກເຂົາບໍ່ຍອມເປັນຜູ້ຕິດຕາມໃຜ) : ພວກເຂົາບໍ່ຄ່ອຍມັກຍ່າງຕາມເສັ້ນທາງຂອງໃຜ ໂດຍເດັກເຫລົ່ານີ້ບໍ່ເຊື່ອວ່າການທີ່ຊີວິດຂອງພວກເຂົາຕ້ອງຍ່າງໄປຕາມບຸກຄົນທີ່ຄົນອື່ນ ລ້ວນແຕ່ຄິດວ່າເປັນແບບແຜນຈະເປັນຫົນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ທັງພວກເຂົາຍັງບໍ່ມັກໃຫ້ໃຜມາບອກວ່າພວກເຂົາຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດແນວໃດ ເພາະນັກຮຽນໃນລະດັບເກຣດ C ຈະມີວິທີການດຳເນີນຊີວິດໃນແບບຂອງພວກເຂົາເອງ.
  3. They are not trying to please and impress their superiors (ພວກເຂົາບໍ່ມັກພະຍາຍາມປະຈົບປະແຈງຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ ) : ນັກຮຽນໃນລະດັບເກຣດ C ຈະບໍ່ຄ່ອຍມີພຶດຕິກຳປະຈົບປະແຈງ ຫລື ເອົາໃຈອາຈານຂອງພວກເຂົາ ພວກເຂົາຈະເຄົາລົບຮັກອາຈານ, ແຕ່ຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມ ຫລື ເຊື່ອໃນທຸກສິ່ງທີ່ອາຈານເວົ້າ ເພາະເດັກເຫລົ່ານີ້ບໍ່ເຊື່ອວ່າການເຮັດທຸກຢ່າງຕາມທີ່ອາຈານສັ່ງຈະເປັນຫົນທາງດຽວທີ່ຈະນຳພາພວກເຂົາໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນການດຳລົງຊີວິດໃນອະນາຄົດ ໂດຍພວກເຂົາມັກມີຄວາມຄິດວ່າຄວາມກ້າວໜ້າໃນອະນາຄົດຄືສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນເອງ.
  4. They have bigger things to worry about (ພວກເຂົາມັກມີເລື່ອງໃຫຍ່ກ່ວາທີ່ຕ້ອງກັງວົນ) : ໜ້າແປກໃຈທີ່ມີ ຜົນການຢັ້ງຢືນທີ່ໜ້າສົນໃຈວ່າ ຫາກເຮົາຕັ້ງໃຈຮຽນຫລາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີເວລາຄິດເຖິງອະນາຄົດຢ່າງຈິງຈັງ ນີ້ເປັນ ໜຶ່ງໃນເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນໃນລະດັບເກຣດ C ມັກປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດຫລັງການຮຽນຈົບ ເພາະເດັກເຫລົ່ານີ້ຈະລໍ ຖ້າ ແລະ ຄິດມາຕະຫລອດເຖິງຊີວິດຫລັງການຮຽນຈົບວ່າເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ໃຊ້ຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງ.
  5. They have their own definition of success (ພວກເຂົາມີຄຳຈຳກັດຄວາມຂອງຄຳວ່າຄວາມສຳເລັດເປັນຂອງໂຕເອງ) : ນັກຮຽນລະດັບເກຣດ C ມັກຮູ້ວ່າ ຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ມາຈາກການທີ່ໄດ້ເກຣດ A ໃນຫ້ອງຮຽນ ຍ້ອນເດັກເຫລົ່ານີ້ຮູ້ວ່າຄວາມສຳເລັດມັກເກີດມາຈາກການສະສົມປະສົບການທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍນອກຫລາຍກ່ວາ ແລະ ພວກເຂົາກໍບໍ່ສົນໃຈວ່າຄົນອື່ນຈະຄິດແນວໃດ ເພາະພວກເຂົາມີຫົນທາງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເລືອກໄວ້ໃນໃຈຢູ່ແລ້ວ.
  6. They know how to leverage other people’s abilities (ພວກເຂົາຮູ້ວິທີທີ່ຈະຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ ອື່ນ) : ໃນຂະນະທີ່ບັນດານັກຮຽນກຳລັງຕັ້ງໃຈ ແລະ ເຄັ່ງຄຽດກັບການສອບເສັງ  ບັນດານັກຮຽນລະດັບເກຣດ C ໃຊ້ເວລາເຫລົ່ານັ້ນໄປກັບການສ້າງກອງທັບຂອງພວກເຂົາເອງ ໂດຍເຂົາຈະໃຊ້ເວລາໃນໄລຍະນີ້ໃນການສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ເພາະພວກເຂົາຮູ້ວ່າຊີວິດຫລັງການຮຽນຈົບ ການເຊື່ອມຕໍ່ພົວພັນລະຫ່ວາງບຸກຄົນອື່ນນີ້ຈະເປັນໃບເບີກທາງໃຫ້ເຂົາສາມາດມີຊ່ອງທາງຕ່າງໆໄດ້.
  7. They prefer self directed learning (ພວກເຂົາມັກການຮຽນຮູ້ໂດຍກົງຫລາຍກ່ວາ) : ນັກຮຽນໃນລະດັບເກຣດ C ມີຄວາມຄິດວ່າຫາກຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ຫຍັງຈັກເລື່ອງໜຶ່ງ ການພາໂຕເອງໄປຮຽນຮູ້ກັບມັນໂດຍກົງຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນ ນີ້ເປັນເຫດ ຜົນວ່າເມື່ອເດັກເຫລົ່ານີ້ສົນໃຈຫຍັງ ພວກເຂົາກໍຈະທຸ້ມເທໂຕເຂົາຕໍ່ການຮຽນຮູ້ສິ່ງນັ້ນສຸດໂຕ ທັງມັກກຳນົດທິດທາງການຮຽນຮູ້ໃນແບບຂອງພວກເຂົາເອງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງການຄຳຕອບ ຫລື ສູດສຳເລັດຈາກຜູ້ອື່ນ, ແຕ່ພວກເຂົາຈະມີວິທີການຮຽນຮູ້ໃນແບບຂອງໂຕເອງ.
  8. They are dreamers (ພວກເຂົາມັກເປັນຄົນຊ່າງຝັນ) : ໃນບັນຍາກາດຫ້ອງຮຽນ ຂະນະທີ່ນັກຮຽນທັງຫລາຍຕັ້ງໃຈຮຽນຢູ່ ນັກຮຽນລະດັບເກຣດ C ມັກຈະແນມອອກໄປນອກປ່ອງຢ້ຽມ, ແນມເບິ່ງທ້ອງຟ້າ ແລະ ຂີ້ເຝື້ອ ແລະ ຈິນຕະນາການສິ່ງຕ່າງໆໄປເລື້ອຍໆ ເດັກເຫລົ່ານີ້ມັກເປັນເດັກຊ່າງຝັນ, ມັກຈິນຕະນາການນອກຂອບ, ພວກເຂົາມັກຈະຈິນຕະນາການໄປເຖິງການເຮັດວຽກໃນຊີວິດຈິງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອພວກເຂົາຮຽນແລ້ວ ແລະ ມີອິດສະຫລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາທຸ້ມເທທຸກຢ່າງເພື່ອສ້າງຄວາມຝັນທີ່ເຂົາໄດ້ວາດພາບໄວ້ໃຫ້ເປັນຈິງໃນທີ່ສຸດ.
- Wave100S AD to Website 2020 0 - 8 ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງເດັກຮຽນບໍ່ເກັ່ງຈຶ່ງມັກປະສົບຄວາມສຳເລັດຫລັງຮຽນຈົບ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 8 ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງເດັກຮຽນບໍ່ເກັ່ງຈຶ່ງມັກປະສົບຄວາມສຳເລັດຫລັງຮຽນຈົບ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 8 ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງເດັກຮຽນບໍ່ເກັ່ງຈຶ່ງມັກປະສົບຄວາມສຳເລັດຫລັງຮຽນຈົບ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!