ແຍກໃຫ້ອອກອາການເຄັ່ງຄຽດຈົນເຈັບຫົວ

- advert banner 728 90 728x90 - ແຍກໃຫ້ອອກອາການເຄັ່ງຄຽດຈົນເຈັບຫົວ

ອາການເຈັບຫົວຈາກຄວາມເຄັ່ງຄຽດ ຈະມີອາການປວດຕຶບໆ ໜັກໆຢູ່ຂະໝັບ ເຊິ່ງເປັນອາການທີ່ພົບໄດ້ຫລາຍໃນຄົນທີ່ຄິດຫລາຍ ເຈັບພໍໃຫ້ລຳຄານ ຫລື ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກບໍ່ສຸກສະບາຍ ແລະ ຈະເຈັບຢ່າງຄົງທີ່ ບໍ່ແຮງຂຶ້ນກ່ວາມື້ທຳອິດ.

ອາການເຈັບແຕ່ລະເທື່ອຈະເປັນດົນເປັນຊົ່ວໂມງ ຈົນເປັນອາທິດ ຫລື ເປັນເດືອນ ເມື່ອໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທີ່ຖືກຕ້ອງກໍມັກຈະ ຫລຸດຜ່ອນໄປໄດ້, ແຕ່ເມື່ອຂາດ ການປິ່ນປົວ ແລະ ມີສິ່ງກະຕຸ້ນກໍອາດຮຸນແຮງຂຶ້ນໄດ້ອີກ ຈຶ່ງມັກຈະເປັນໆເຊົາໆໄດ້ຕະຫລອດ.

ສາເຫດເກີດຈາກການເກັງໂຕ, ເຄັ່ງຕຶງຂອງກ້າມຊີ້ນບໍລິເວນຫົວ ແລະ ໃບໜ້າ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ແລະ ກົນໄກຂອງການເກີດຢ່າງຈະແຈ້ງ.

ມີສິ່ງກະຕຸ້ນຢູ່ກ້າມຊີ້ນ ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມກະໂຫລກຫົວ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປະ ສາດຂຶ້ນຢູ່ປະສາດພາກສ່ວນກາງ ແລ້ວສົ່ງຜົນກັບມາຫາກ້າມຊີ້ນອ້ອມກະໂຫລກ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເກັງໂຕ, ເຄັ່ງຕຶງຂອງກ້າມຊີ້ນດັ່ງກ່າວ.

ມີການປ່ຽນແປງຂອງສານເຄມີ ເຊັ່ນ : ເອັນດໍຟິນ, ຊີໂຣໂທນີນ ໃນເນື້ອເຍື່ອດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຫົວ.

- 1 1 - ແຍກໃຫ້ອອກອາການເຄັ່ງຄຽດຈົນເຈັບຫົວ
- Tiger Head 728x90 - ແຍກໃຫ້ອອກອາການເຄັ່ງຄຽດຈົນເຈັບຫົວ

ສ່ວນຫລາຍມັກພົບວ່າມີສາເຫດກະຕຸ້ນ ໄດ້ແກ່ : ຄວາມເຄັ່ງຄຽດ, ຫິວເຂົ້າ ຫລື ກິນເຂົ້າຜິດເວລາ, ອົດນອນ, ອິດເມື່ອຍດວງຕາຈາກການໃຊ້ສາຍຕາຫລາຍເກີນໄປ.

– ອາການທີ່ຕ້ອງສັງເກດ :

 1. ຄົນປ່ວຍຈະມີອາການເຈັບຕຶບໆໜັກໆຢູ່ຂະໝັບ, ໜ້າຜາກ, ກາງຫົວ ຫລື ງ່ອນ ຫລື ອາດເປັນທົ່ວຫົວ ຫລື ເຈັບອ້ອມຫົວຄ້າຍຄືມີເຊືອກຮັດຕໍ່ເນື່ອງກັນດົນເທື່ອລະ 30 ນາທີເຖິງ 1 ອາທິດ. ສ່ວນຫລາຍມັກຈະເຈັບດົນເກີນ 24 ຊົ່ວໂມງ ບາງຄົນອາດເຈັບກົນຕິດຕໍ່ກັນທຸກມື້ເປັນອາທິດ ຫລື ເປັນເດືອນ.
 2. ອາການເຈັບຈະເປັນຢ່າງຄົງທີ່ ບໍ່ເຈັບຮຸນແຮງຂຶ້ນຈາກມື້ທຳອິດທີ່ເລີ່ມເປັນ. ສ່ວນຫລາຍຈະເປັນອາການເຈັບຕຶບໆໜັກໆພໍລຳຄານ ຫລື ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ. ສ່ວນຫລາຍທີ່ອາດເຈັບຮຸນແຮງຈົນເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການເຮັດກິດຈະວັດປະຈຳວັນ.
 3. ຄົນເຈັບຈະບໍ່ມີໄຂ້, ບໍ່ເປັນຫວັດ, ບໍ່ມີອາການວິນຫົວປວດຮາກ, ຫລື ລາຍຕາ ແລະ ບໍ່ເຈັບຫລາຍຂຶ້ນເມື່ອຖືກແສງ, ສຽງ, ກິ່ນ ຫລື ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍ.
 4. ອາການເຈັບຫົວອາດຈະເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຕອນຕື່ນນອນ ຫລື ໃນຕອນເຊົ້າໆ ບາງຄົນອາດເລີ່ມເຈັບຕອນບ່າຍຄ້າຍແລງ ຫລື ຫລັງຈາກໄດ້ເຄັ່ງຄຽດກັບວຽກຫລາຍ ຫລື ໃນຂະນະຫິວເຂົ້າ, ມີເລື່ອງໃຫ້ຄິດຫລາຍ, ວິຕົກກັງວົນ, ມີອາລົມຊຶມເສົ້າ ຫລື ນອນບໍ່ຫລັບ.

– ຄົນປ່ວຍຄົນປະຕິບັດໂຕດັ່ງນີ້ :

 1. ນອນຫລັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ.
 2. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຫິວ.
 3. ຢ່າເຄັ່ງຄຽດກັບວຽກຈົນເກີນໄປ.
 4. ຫລີກເວັ້ນການໃຊ້ສາຍຕາຈົນອິດເມື່ອຍ.
 5. ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ.
 6. ຫາທາງຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຄຽດດ້ວຍວິທີຕ່າງໆ.

– ຖ້າມີອາການລັກສະນະໃດໜຶ່ງຄວນໄປໂຮງໝໍ :

 1. ມີອາການເຈັບຮຸນແຮງ ຫລື ຮາກຮຸນແຮງ.
 2. ມີອາການເຈັບແຮງຕອນຈະແຈ້ງຈົນສະເດີດຕື່ນ ຫລື ເຈັບແຮງຂຶ້ນ ແລະ ດົນຂຶ້ນທຸກມື້, ມີອາການຍ່າງເຊ ຫລື ຊັອກ.
 3. ມີອາການຕາມົວ ແລະ ຕາແດງຮ່ວມນຳ.
 4. ມີອາການເຈັບຫົວຫລັງຈາກໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ຫົວ ເບິ່ງແຍງໂຕເອງ 2 – 3 ມື້ແລ້ວກໍບໍ່ດີຂຶ້ນ.
 5. ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນ ຫລື ບໍ່ໝັ້ນໃຈທີ່ຈະປິ່ນປົວໂຕເອງ.
error: Content is protected !!