Hyperion tree ຕົ້ນໄມ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ

Hyperion tree ຕົ້ນໄມ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ - General Sherman tree 2000x e1674721025319 - Hyperion tree ຕົ້ນໄມ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ
Hyperion tree ຕົ້ນໄມ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ - kitchen vibe - Hyperion tree ຕົ້ນໄມ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ

Hyperion ແມ່ນຕົ້ນໄມ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕັ້ງຢູ່ເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດເລດວູດ ລັດແຄລິຟໍເນຍ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ

.

Hyperion tree ຕົ້ນໄມ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - Hyperion tree ຕົ້ນໄມ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ

ຕາມການລາຍງານຂອງ Guinness World Records ທີ່ບັນທຶກໄວ້ຫລ້າສຸດເມື່ອປີ 2019 ວ່າມັນມີຄວາມສູງຈາກພື້ນດິນຮອດຍອດຕົ້ນໄມ້ 116.07 ແມັດ ເຊິ່ງສູງກວ່າຕຶກ 35 ຊັ້ນ ແລະ ສູງກວ່າເທພີເສລີພາບທີ່ມີຄວາມສູງ 93 ແມັດ ແລະ ຍັງເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີອາຍຸປະມານ 600-800 ປີ

.

ຂໍ້ມູນຈາກ

.https://www.livescience.com/28729-tallest-tree-in-world.html

https://www.zmescience.com/other/feature-post/tallest-tree-world-0423/

https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/tallest-tree-living

Hyperion tree ຕົ້ນໄມ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ - 3 - Hyperion tree ຕົ້ນໄມ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ
Hyperion tree ຕົ້ນໄມ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ - 5 - Hyperion tree ຕົ້ນໄມ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ
Hyperion tree ຕົ້ນໄມ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ - 4 - Hyperion tree ຕົ້ນໄມ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ