iPhone 8 ແລະ iPhone X ສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ 50% ພາຍໃນ 30 ນາທີ

-                                30       - iPhone 8 ແລະ iPhone X ສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ 50% ພາຍໃນ 30 ນາທີ
- kitchen vibe - iPhone 8 ແລະ iPhone X ສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ 50% ພາຍໃນ 30 ນາທີ

ໃນງານ Apple Special Event ທີ່ເປີດໂຕ iPhone ຮຸ່ນໃຫມ່ ທາງ Apple ໄດ້ເວົ້າພຽງແຕ່ວ່າ ທັງ iPhone 8, iPhone 8 Plus ແລະ iPhone X ຮອງຮັບເຕັກໂນໂລຊີການສາກແບບໄຮ້ສາຍ (Qi wireless charing) ແລ້ວ ແຕ່ເຮົາພົບວ່າຂໍ້ມູນຂອງ iPhone ຮຸ່ນໃຫມ່ໃນເວັບໄຊຂອງ Apple ໄດ້ລະບຸວ່າ ທັງສອງຮຸ່ນມີຄວາມສາມາດໃນການສາກແບັດແບບໄວນຳ.

iPhone 8, iPhone 8 Plus ແລະ iPhone X ສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ 50% ພາຍໃນເວລາ 30 ນາທີເທົ່ານັ້ນ ​ເຊິ່ງຄວາມ​ຈິງຄວາມສາມາດໃນການສາກໄດ້ໄວ ແລະ ສາກແບບໄຮ້ສາຍນີ້ ມີໃນໂທລະສັບລະບົບແອນດຣອຍມາດົນແລ້ວ ຖືວ່າເປັນເລື່ອງດີ ໃນທີ່ສຸດ Apple ກໍນໍາມາໃສ່ໃຫ້ໄດ້ໃຊ້.

ແນວໃດກໍຕາມ ການສາກໄວນີ້ ຈະຮອງຮັບການສາກຜ່ານສາຍ USB ເທົ່ານັ້ນ  ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ສາຍສາກແບບ Fast Charge ດ້ວຍ. ແນ່ນອນວ່າບໍ່ອາດຈະແຖມມາໃນກ່ອງ ຈໍາເປັນຕ້ອງຊື້ແຍກເອງຕ່າງຫາກ ​ເຊິ່ງຖ້າເປັນສາຍສາກຂອງ Apple ເອງ ຕອນນີ້ຈະເປັນໂຕ 29W USB-C power adapter ທີ່ມີລາຄາຢູ່ທີ 1.700 ບາດ.

- 4 - iPhone 8 ແລະ iPhone X ສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ 50% ພາຍໃນ 30 ນາທີ
- 5 - iPhone 8 ແລະ iPhone X ສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ 50% ພາຍໃນ 30 ນາທີ
- 3 - iPhone 8 ແລະ iPhone X ສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ 50% ພາຍໃນ 30 ນາທີ