ປິດນໍ້າຊົ່ວຄາວ 35 ວັນ ທົ່ວນະຄອນນະຄອນຫຼວງພະບາງ ເພື່ອຕິດຕັ້ງປໍ້າ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 06 ພຶດສະພາ 2024 ຫາວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2024

- 3123 - ປິດນໍ້າຊົ່ວຄາວ 35 ວັນ ທົ່ວນະຄອນນະຄອນຫຼວງພະບາງ ເພື່ອຕິດຕັ້ງປໍ້າ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 06 ພຶດສະພາ 2024 ຫາວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2024
- kitchen vibe - ປິດນໍ້າຊົ່ວຄາວ 35 ວັນ ທົ່ວນະຄອນນະຄອນຫຼວງພະບາງ ເພື່ອຕິດຕັ້ງປໍ້າ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 06 ພຶດສະພາ 2024 ຫາວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2024

ປິດນໍ້າຊົ່ວຄາວ 35 ວັນ ທົ່ວນະຄອນນະຄອນຫຼວງພະບາງ ເພື່ອຕິດຕັ້ງປໍ້າ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 06 ພຶດສະພາ 2024 ຫາວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2024 ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າປະປາ ມາບໍ່ ປົກກະຕິ, ນໍ້າປະປາບໍ່ອອກ ຫຼື ອອກຄ່ອຍ ໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ບໍລິການນໍ້າປະປາ.

- 4 - ປິດນໍ້າຊົ່ວຄາວ 35 ວັນ ທົ່ວນະຄອນນະຄອນຫຼວງພະບາງ ເພື່ອຕິດຕັ້ງປໍ້າ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 06 ພຶດສະພາ 2024 ຫາວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2024
- 5 - ປິດນໍ້າຊົ່ວຄາວ 35 ວັນ ທົ່ວນະຄອນນະຄອນຫຼວງພະບາງ ເພື່ອຕິດຕັ້ງປໍ້າ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 06 ພຶດສະພາ 2024 ຫາວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2024
- 3 - ປິດນໍ້າຊົ່ວຄາວ 35 ວັນ ທົ່ວນະຄອນນະຄອນຫຼວງພະບາງ ເພື່ອຕິດຕັ້ງປໍ້າ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 06 ພຶດສະພາ 2024 ຫາວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2024
- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ປິດນໍ້າຊົ່ວຄາວ 35 ວັນ ທົ່ວນະຄອນນະຄອນຫຼວງພະບາງ ເພື່ອຕິດຕັ້ງປໍ້າ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 06 ພຶດສະພາ 2024 ຫາວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2024