ແຕ່ລະວັນມີເດັກນ້ອຍຫລາຍກວ່າ 175.000 ຄົນ ທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບອອນລາຍເປັນຄັ້ງທຳອິດມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍດ້ານ

ແຕ່ລະວັນມີເດັກນ້ອຍຫລາຍກວ່າ 175.000 ຄົນ ທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບອອນລາຍເປັນຄັ້ງທຳອິດມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍດ້ານ - MG 2278 - ແຕ່ລະວັນມີເດັກນ້ອຍຫລາຍກວ່າ 175.000 ຄົນ ທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບອອນລາຍເປັນຄັ້ງທຳອິດມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍດ້ານ
ແຕ່ລະວັນມີເດັກນ້ອຍຫລາຍກວ່າ 175.000 ຄົນ ທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບອອນລາຍເປັນຄັ້ງທຳອິດມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍດ້ານ - kitchen vibe - ແຕ່ລະວັນມີເດັກນ້ອຍຫລາຍກວ່າ 175.000 ຄົນ ທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບອອນລາຍເປັນຄັ້ງທຳອິດມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍດ້ານ

ໃນວັນແຫ່ງ “ການນໍາໃຊ້ ອິນເຕີແນັດຢ່າງປອດໄພກວ່າ” ຫລື “Safer Internet Day”, ອົງການຢູນີເຊັບ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມີມາດຕາການອັນຮີບດ່ວນໃນ ການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຂໍ້ມູນ ສ່ວນບຸກຄົນຂອງເຂົາ.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງອົງການຢູນີເຊັບ, ໃນແຕ່ລະວັນມີເດັກ ຫລາຍກວ່າ 175.000 ຄົນ ທີ່ ເຂົ້າສູ່ລະບົບອອນລາຍເປັນເທື່ອທໍາອິດ ແລະ ໃນແຕ່ລະເຄິ່ງວິນາທີ ມີເດັກນ້ອຍຄົນ ໃໝ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ອອນລາຍ. ການເຂົ້າເຖິງລະບົບ ດີຈີຕອນ ແມ່ນຈະອຳນວຍໃຫ້ ເດັກເຂົ້າເຖິງຄັງຂໍ້ມູນທີ່ອຸດົມສົມບຸນ, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ກາລະໂອກາດຫລາຍດ້ານ. ເຖິງ ແນວໃດກໍຕາມ ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະ ຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອັນຕະລາຍ, ລວມທັງການເຂົ້າ ເຖິງຂໍ້ມູນ ທີີມີເນື້ອໃນອັນຕະລາຍ, ການກົດຂີ່ຂູດຮີດ ແລະ ການລ່ວງ ລະເມີດທາງເພດ, ການຄຸກຄາມ ໃນລະບົບ ໄຊເບີ (cyber bullying), ແລະ ການນໍາເອົາຂໍ້ມູນ ສ່ວນບຸກຄົນເຂົາໄປນໍາໃຊ້ໃນ ທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

+ ຍົກລະດັບການນຳໃຊ້ສື່ອອນລາຍເຂົ້າໃນວຽກງານກາແດງ

ແຕ່ລະວັນມີເດັກນ້ອຍຫລາຍກວ່າ 175.000 ຄົນ ທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບອອນລາຍເປັນຄັ້ງທຳອິດມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍດ້ານ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ແຕ່ລະວັນມີເດັກນ້ອຍຫລາຍກວ່າ 175.000 ຄົນ ທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບອອນລາຍເປັນຄັ້ງທຳອິດມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍດ້ານ

+ ທ່ານອາດເສຍເວລາໄປກັບໂລກອອນລາຍໄປຫລາຍກ່ວາທີ່ຄິດ

ທ່ານ ລໍແຣນ ຈັນດີ, ຫົວ ໜ້າອຳນວຍການດ້ານຂໍ້ມູນ, ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ນະໂຍ ບາຍໄດ້ກ່າວວ່າ:“ໃນແຕ່ລະວັນ, ເດັກເປັນພັນໆຄົນ ໄດ້ເຂົ້າສູ່ລະ ບົບອອນລາຍເທື່ອທໍາອິດ, ເຊິ່ງ ເປັນການເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ເຂົາ ເຂົ້າສູ່ກະແສຟອງແຫ່ງອັນຕະ ລາຍ. ພວກເຮົາຫາເລິ່ມເຫັນຜົນ ກະທົບຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ປ່ອຍປະໃຫ້ ເດັກປະເຊີນໄພດ້ວຍຕົນເອງ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ ພາກລັດຖະບານ ແລະ ພາກເອ ກະຊົນ ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດບາງດ້ານ ໃນການຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ເລີ່ມການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອລົບ ລ້າງອັນຕະລາຍອັນມະຫັນ ຈາກ ຄວາມສ່ຽງໃນລະບົບອອນລາຍ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງພະຍາຍາມໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປົກປ້ອງຊີວິດໃນ ລະບົບອອນລາຍຂອງເດັກນ້ອຍ.

1. ໃນ 3 ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ອິນ ເຕີ ແນັດໃນທົ່ວໂລກ ແມ່ນເດັກ ນ້ອຍ, ໃນເອກະສານສະພາບ ຂອງເດັກໃນທົ່ວໂລກ ປີ 2017 ທີ່ເຜີຍແຜ່ທາງອອນລາຍ ໃຫ້ຮູ້ ວ່າເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການປົກປ້ອງເດັກ ຈາກອັນຕະລາຍຂອງ ໂລກດີຈີຕອນຫລາຍເທົ່າທີ່ຄວນ ເພື່ອປ້ອງກັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ເດັກໄດ້ສ້າງຂື້ນໃນລະບົບອອນລາຍ, ແລະ ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງ ເນື້ອໃນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ໃນລະບົບ ອອນລາຍ.
ບົດລາຍງານໄດ້ບົ່ງບອກ ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າການປົກປ້ອງ ເດັກໃນໂລກດີຈີຕອນ ແມ່ນພັນ ທະຫນ້າທີ່ຂອງຫມົດທຸກຄົນ, ລວມທັງລັດຖະບານ, ຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນ ຕ່າງໆ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມໃນ ບົດລາຍງານຍັງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ພາກເອກະຊົນ ໂດຍສະເພາະ ຂະແຫນງອຸດສະຫະກຳເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ – ແມ່ນມີຫນ້າທີ່ສຳຄັນ ແລະ ສະ ເພາະເຈາະຈົງ ໃນການກຳຈັດ ຜົນກະທົບຂອງ ດີຈີຕອນ ເທັກໂນ ໂລຊີ ຕໍ່ເດັກ-ຫນ້າທີ່ນີ້ແມ່ນ ຍັງບໍ່ປະຕິບັດຢ່າງຈິງຈັງ. ຕ້ອງ ລະດົມທ່າແຮງອຳນາດ ແລະ ອິດທິພົນ ຂອງພາກເອກະຊົນ ເພື່ອ ສ້າງມາດຕາຖານ ຈັນຍາບັນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃຫ້ພາກອຸດ ສະຫະກໍາໃນການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ລວມ ທັງການດໍາເນີນການທີ່ຈະມີ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກ ຈາກໂລກອອນລາຍ.

ອົງການຢູນີເຊັບ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ປັບປຸງການຮ່ວມມືຄືນໃຫມ່ ຢ່າງຮີບຮ້ອນໃນພາກລັດ, ພາກ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ເຄືອຄ່າຍອົງການສະຫະປະ ຊາຊາດ, ແລະ ອົງການສາກົນ ຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເດັກ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນພາກ ເອກະຊົນ ໃຫ້ເອົາບັນຫາເດັກບັນ ຈຸເຂົ້າໃຈກາງນະໂຍບາຍດ້ານ ລະບົບດີຈີຕອນ.
1. ປະສານການຕອບໂຕ້ ຮ່ວມກັບສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ພາຍ ໃນປະເທດ.
2. ປົກປ້ອງຄວາມ ເປັນ ສ່ວນຕົວຂອງເດັກ.
3. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ເດັກໃນລະບົບອອນ ລາຍໂດຍ ຜ່ານການເຂົ້າເຖິງທີ່ເປັນທໍາ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ດ້ານດີຈີຕອນ.
4. ລະດົມບົດບາດ ສຳຄັນ ສະເພາະຂອງພາກເອກະຊົນ.
5. ລົງທຶນໃນການຄົ້ນຫາ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງ, ກາ ລະໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງສຳ ລັບເດັກໃນລະບົບອອນ./.

 

ແຕ່ລະວັນມີເດັກນ້ອຍຫລາຍກວ່າ 175.000 ຄົນ ທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບອອນລາຍເປັນຄັ້ງທຳອິດມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍດ້ານ - 5 - ແຕ່ລະວັນມີເດັກນ້ອຍຫລາຍກວ່າ 175.000 ຄົນ ທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບອອນລາຍເປັນຄັ້ງທຳອິດມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍດ້ານ
ແຕ່ລະວັນມີເດັກນ້ອຍຫລາຍກວ່າ 175.000 ຄົນ ທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບອອນລາຍເປັນຄັ້ງທຳອິດມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍດ້ານ - 3 - ແຕ່ລະວັນມີເດັກນ້ອຍຫລາຍກວ່າ 175.000 ຄົນ ທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບອອນລາຍເປັນຄັ້ງທຳອິດມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍດ້ານ
ແຕ່ລະວັນມີເດັກນ້ອຍຫລາຍກວ່າ 175.000 ຄົນ ທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບອອນລາຍເປັນຄັ້ງທຳອິດມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍດ້ານ - 4 - ແຕ່ລະວັນມີເດັກນ້ອຍຫລາຍກວ່າ 175.000 ຄົນ ທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບອອນລາຍເປັນຄັ້ງທຳອິດມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍດ້ານ