ການເຮັດຄວາມສະອາດສາຍບືຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ

- advert banner 728 90 728x90 - ການເຮັດຄວາມສະອາດສາຍບືຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ

ສາຍບື ຖືວ່າເປັນຈຸດຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈຂອງບັນດາແມ່ຍິງທີ່ນິຍົມນຸ່ງເສື້ອໂຊສາຍບືບາງ ຄົນຍັງມີການເຈາະສາຍບືເພື່ອໃຫ້ເນັ້ນຄວາມເຊັກຊີຕື່ມອີກ, ແຕ່ຢ່າລືມວ່າສາຍບືຂອງຄົນເຮົານັ້ນເປັນຈຸດທີ່ອາດເກີດການຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ ເພາະສາຍບືມີລັກສະນະເປັນຫລຸມທີ່ອັບຊຸ່ມ ເໝາະສົມສຳລັບເຊື້ອລາ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆຈະສາມາດຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ດີ ຫາກມີການຕິດເຊື້ອສາຍບືຈະມີສີແດງ ແລະ ຜິວໜັງບໍລິເວນອ້ອມໆສາຍບືກໍຈະແດງ ແລະ ມີອາການຄັນຮ່ວມນຳ.

- new3 - ການເຮັດຄວາມສະອາດສາຍບືຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ

ເມື່ອມີການຕິິດເຊື້ອແລ້ວ ຜິວຈະອ່ອນແອ ຈຶ່ງອາດເກີດການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍຕາມມາ ເຊິ່ງມີລັກສະນະເປັນນຳ້ເຫລືອງຊຶມໆ ຫລື ເປັນສະເກັດ ຈຶ່ງຄາດວ່າອາດເປັນເຊື້ອລາທີ່ສາຍບືມີມາກ່ອນ ແລ້ວຕາມມາໂດຍການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍຊຳ້ຊ້ອນ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ຜື່ນແດງຢູ່ສາຍບືອາດບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອກໍເປັນໄດ້ ອາດເປັນຜື່ນແດງຈາກພະຍາດຜິວໜັງບາງຊະ ນິດ ເຊັ່ນ : ພະຍາດສະເກັດເງິນ ເຊິ່ງໃນກໍລະນີນີ້ຈະພົບຜື່ນແດງລອກຕາມແຂນ, ຂາ ແລະ ຕົນໂຕຮ່ວມນຳ.

ສຳລັບການປະຕິບັດເພື່ອຮັກສາອະນາໄມທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສາຍບືມີຄື:

– ຫ້າມແກະ, ເຂ່ຍ ຫລື ຈົກສາຍບື.

– ຢ່າພະຍາຍາມປີ້ນສາຍບືອອກມາເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດ, ໃຫ້ໃຊ້ນຳ້ດື່ມ ຫລື ສະບູອ່ອນໆເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນຕ້ອງເຊັດໃຫ້ແຫ້ງດີ.

– ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢາຂ້າເຊື້ອໃນການເຮັດຄວາມສະອາດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜິວລະຄາຍເຄືອງໄດ້.

– ຖ້າເປັນພະຍາດຕິດເຊື້ອອາດໃຊ້ຢາທາແກ້ເຊື້ອລາ ຖ້າອາການບໍ່ດີຂຶ້ນຄວນໄປພົບແພດຜິວໜັງໂດຍໄວທີ່ສຸດ.

error: Content is protected !!