ຄວາມສຳຄັນຂອງການກວດພາຍໃນ

- 011008 2018 - ຄວາມສຳຄັນຂອງການກວດພາຍໃນ
- kitchen vibe - ຄວາມສຳຄັນຂອງການກວດພາຍໃນ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການກວດພາຍໃນ ແມ່ຍິງຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍບໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ບ່າຍບ່ຽງ ຫລື ອາຍທີ່ຈະກວດ, ແຕ່ທ່ານຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າການ ກວດພາຍໃນສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດຂອງທ່ານມີຫຍັງຜິດປົກກະຕິຫລືບໍ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະຍາດຮ້າຍ ສຳລັບແມ່ຍິງ ດັ່ງພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກ.

     – ສອບຖາມປະຫວັດ : ກ່ອນທີ່ທ່ານໝໍຈະບອກໄດ້ວ່າພະຍາດ ຫລື ບັນຫາຢູ່ອະໄວຍະວະເພດຂອງທ່ານເປັນຫຍັງ ຈຳເປັນຕ້ອງສອບຖາມປະຫວັດ ແລະ ກວດຮ່າງກາຍເບື້ອງຕົ້ນສາກ່ອນ ຈຶ່ງຈະບອກໄດ້ວ່າເປັນພະຍາດຫຍັງ ບາງເທື່ອສອບຖາມ – ກວດຮ່າງກາຍແລ້ວ ຍັງບອກບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືພິເສດໃນການກວດຈຶ່ງຈະໄດ້ຄຳຕອບກໍມີ. ການສອບຖາມປະຫວັດສ່ວນຫລາຍຈະຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງມາ, ເປັນມາດົນປານໃດ, ຕອນນີ້ອາຍຸເທົ່າໃດແລ້ວ, ມີລູກຈັກຄົນ, ຄຸມກຳເນີດແນວໃດ ບາງຄົນອາດຕ້ອງຖາມລະອຽດຫລາຍກ່ວານີ້ ຈົນຄົນປ່ວຍບາງຄົນຄິດວ່າທ່ານໝໍຈະມາຖາມເອົາຄວາມລັບກໍມີ ເຊັ່ນ : ຖາມວ່າເວລາມີເພດສຳພັນແລ້ວເຈັບບໍ່, ມີເພດສຳພັນຈັກເທື່ອ ທີ່ຖາມແນວນັ້ນກໍເພື່ອຈະໄດ້ຂໍ້ມູນຫລາຍພໍທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບົ່ງມະຕິພະຍາດໄດ້ຖືກຕ້ອງຂຶ້ນ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ຄວາມສຳຄັນຂອງການກວດພາຍໃນ

     – ການກວດພາຍໃນ : ພາຍຫລັງການສອບຖາມປະຫວັດ ສິ່ງຈຳເປັນທີ່ທ່ານໝໍຈະຕ້ອງເຮັດຕໍ່ກໍຄື ກວດພາຍໃນ ແມ່ຍິງບາງຄົນເມື່ອທ່ານໝໍບອກວ່າຕ້ອງກວດພາຍໃນ ກໍຕໍ່ລອງຂໍກວດດ້ວຍວິທີອື່ນແທນໄດ້ບໍ່ ເຊັ່ນ : ກວດດ້ວຍເອັກສະເຣ ຫລື ເອັກໂກແທນໄດ້ບໍ່ ຈາກນັ້ນຈະມີອາການຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນ ນັບແຕ່ຢ້ານຈົນໂຕສັ່ນ, ສຽງສັ່ນ, ບາງຄົນເຫື່ອອອກກໍມີ ຫລືບໍ່ກໍຂໍກັບບ້ານໄປທຳໃຈກ່ອນ ອາດເປັນຍ້ອນອາຍ ນັບແຕ່ເປັນສາວຈົນຮອດໄວກາງຄົນຍັງບໍ່ເຄີຍໃຫ້ໃຜມາເບິ່ງອະໄວຍະວະເພດກໍມີ, ບາງຄົນສັນຍາກັບໂຕເອງໄວ້ວ່າແນວໃດກໍຈະບໍ່ກວດພາຍໃນ ແຕ່ເມື່ອເຖິງເວລາແທ້ໆກໍຈຳເປັນຈະຕ້ອງກວດຫາກເປັນພະຍາດໄປຫລາຍຈົນເຈັບທົນບໍ່ໄຫວຈຶ່ງຍອມກວດ.

     – ກວດພາຍໃນບອກຫຍັງ ?ພະຍາດຂອງອະໄວຍະວະເພດຍິງມີລັກສະນະຂອງພະຍາດທີ່ບໍ່ຄືກັນ ບາງພະຍາດເຊັ່ນ : ຊີ້ນປົ່ງນອກມົດລູກ ຫລື ຊີ້ນປົ່ງໃນຮັງໄຂ່, ເວລາໃຊ້ເຄື່ອງເອັກໂກ ອາດສາມາດເບິ່ງເຫັນເປັນພາບກ້ອນຊີ້ນປົ່ງໄດ້ ແຕ່ບອກບໍ່ໄດ້ວ່າກ້ອນດັ່ງກ່າວກົດແລ້ວເຈັບຫລືບໍ່, ກ້ອນມີຜິວກ້ຽງຫລືບໍ່, ເໜັງຕີງ ຫລື ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຫລືບໍ່, ເປັນຊີ້ນປົ່ງຊະນິດທຳມະດາ ຫລື ຮ້າຍແຮງ ຈະຮູ້ໄດ້ກໍຕ້ອງໃຊ້ການຄຳດ້ວຍມືເທົ່ານັ້ນ ໂດຍການກວດພາຍໃນນັ້ນເອງເຊິ່ງຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການກວດພາຍໃນຮ່ວມກັບການກວດດ້ວຍວິທີອື່ນ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໝໍສາມາດບົ່ງມະຕິພະຍາດໄດ້ຖືກຕ້ອງແນ່ນອນຍິ່ງຂຶ້ນ.

ການກວດພາຍໃນຈະດຳເນີນໄປດ້ວຍດີຫາກທ່ານໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບທ່ານໝໍ ເຊິ່ງພຽງແຕ່ນອນງະຂາ ແລ້ວປ່ອຍໂຕຕາມສະບາຍ, ບໍ່ເກັງໜ້າທ້ອງ ທັງນີ້ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໝໍກວດບັນຫາໃນຊ່ອງຄອດໄດ້ງ່າຍ, ເຫັນຈະແຈ້ງ ເພາະຖ້າເກັງແລ້ວ ຈະຄຳຫຍັງບໍ່ໄດ້ເລີຍ ແມ່ຍິງຫລາຍຄົນເມື່ອທ່ານໝໍອະທິບາຍການກວດພາຍໃນຈົນເຂົ້າໃຈດີແລ້ວ ແຕ່ເມື່ອເຖິງເວລາກວດແທ້ກໍອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະມີຫລາຍອາການ, ບາງຄົນເອົາມືມາບັງໄວ້ເວລາທ່ານໝໍຈະກວດ, ບາງຄົນກໍນອນໂຕແຂງ ເກັງຄືກັບຫຸ່ນຈັກ, ບາງຄົນກໍບິດກົ້ນໜີເວລາທ່ານໝໍຈະກວດ, ບາງຄົນກໍເລື່ອນກົ້ນຂຶ້ນລົງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການກວດຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ກວດຜິດ ຫລື ກວດບໍ່ໄດ້ເລີຍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາທັງຄົນປ່ວຍ ແລະ ທ່ານໝໍ. ທັງນີ້ການກວດພາຍໃນຫາກພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິແຕ່ຫົວທີ ແລະ ໄດ້ຮັບການດູແລປິ່ນປົວຢ່າງຖືກຕ້ອງກໍສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຊົາຈາກພະຍາດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

- 4 - ຄວາມສຳຄັນຂອງການກວດພາຍໃນ
- 5 - ຄວາມສຳຄັນຂອງການກວດພາຍໃນ
- 3 - ຄວາມສຳຄັນຂອງການກວດພາຍໃນ