ໄຮໄລ້ ບານ ຢູ່ຟາແຊມປຽນລີກ ໂມນາໂຄ ພົບ ຢູແວນຕຸດ

- kitchen vibe - ໄຮໄລ້ ບານ ຢູ່ຟາແຊມປຽນລີກ ໂມນາໂຄ ພົບ ຢູແວນຕຸດ

https://www.youtube.com/watch?v=TFPnrT6WL10&t=247s

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ໄຮໄລ້ ບານ ຢູ່ຟາແຊມປຽນລີກ ໂມນາໂຄ ພົບ ຢູແວນຕຸດ

- 4 - ໄຮໄລ້ ບານ ຢູ່ຟາແຊມປຽນລີກ ໂມນາໂຄ ພົບ ຢູແວນຕຸດ
- 3 - ໄຮໄລ້ ບານ ຢູ່ຟາແຊມປຽນລີກ ໂມນາໂຄ ພົບ ຢູແວນຕຸດ
- 5 - ໄຮໄລ້ ບານ ຢູ່ຟາແຊມປຽນລີກ ໂມນາໂຄ ພົບ ຢູແວນຕຸດ