ຍຸດທະສາດການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງລາວມີຫຍັງແດ່ ?

- Plan finance - ຍຸດທະສາດການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງລາວມີຫຍັງແດ່ ?
- kitchen vibe - ຍຸດທະສາດການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງລາວມີຫຍັງແດ່ ?

- Plan finance 300x200 - ຍຸດທະສາດການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງລາວມີຫຍັງແດ່ ?     ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພານີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສົມພາວ ໄຟສິດ ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ຜູ້ວ່າການ ທຫລ.

ທ່ານ ນາງ ຟອງຈິນດາ ແສງສຸລິວົງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດ, ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມບໍລິການ ທຫລ ໄດ້ນໍາສະເໜີຍຸດທະສາດການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ເຊິ່ງຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ຕີລາຄາການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນ ຕາໃນໄລຍະຜ່ານມາ (2001-2015) ແລະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທິດທາງຂອງພັກ ແລະນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາໃນຕໍ່ໜ້າ, ກໍານົດຄາດໝາຍສູ້ຊົນ, ແຜນຍຸດທະສາດແຕ່ປີ 2016-2025 ແລະວິໃສທັດຮອດປີ 2030.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ຍຸດທະສາດການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງລາວມີຫຍັງແດ່ ?

ແຜນຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ ປະກອບມີ 4 ພາກ ເຊິ່ງພາກທີ I ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບພົ້ນເດັ່ນການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ແຕ່ປີ 2001-2015; ພາກທີ II ກໍານົດຍຸດທະສາດການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ໄລ ຍະ 10 ປີຮອດປີ 2025 ແລະວິໃສທັດຮອດປີ 2030; ພາກທີ III ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດເປັນແຜນພັດທະນາ ໄລຍະ 5 ປີ ແຕ່ປີ 2016-2020 ແລະພາກທີ IV ແມ່ນການກໍານົດກົນໄກ ແລະວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໃນໄລຍະ 5 ປີ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ.

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ນໍາສະເໜີຫົວຂໍ້ວຽກງານມະຫາພາກດ້ານນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະການຊໍາລະສະສາງພາກລັດ, ໃນສ່ວນທ່ານ ສິລິສໍາພັນ ວໍລະຈິດ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ-ການຮ່ວມມື ແລະສົມດີ ອິນມີໄຊ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມແລະພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນນໍາສະເໜີການຄຸ້ມຄອງການຕິດຕາມລາຄາສິນຄ້າ, ການສົ່ງເສີມສາ ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ ແລະການອອກໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ, ສໍາລັບປະທານສະຄົມທະນາຄານຂອງລາວ ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ໄດ້ນໍາສະເໜີຫົວຂໍ້ທີ່ຕິດພັນດັບ BASEL ແລະການຊໍາລະທີ່ບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ; ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍໄດ້ມີການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ປິ່ນອ້ອມວຽກງານ ແລະແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດແຕ່ປີ 2016-2025 ແລະວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດໃນຕໍ່ໜ້າ.

# ຂ່າວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

 

- 3 - ຍຸດທະສາດການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງລາວມີຫຍັງແດ່ ?
- 4 - ຍຸດທະສາດການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງລາວມີຫຍັງແດ່ ?
- 5 - ຍຸດທະສາດການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງລາວມີຫຍັງແດ່ ?